Våre nettkurs kan du følge via direkte strømming eller se i opptak. Det er billigere å delta digitalt enn å delta i sal. Prisene finner du under hvert enkelt kurs.  

Både deltakere i sal og deltakere på strømming får tilgang til opptakene etter kurset.  Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte og ikke til fremvisning. Ta kontakt med oss for tilbud om gruppepris, vi kan gi deg et godt tilbud.

ALLE NETTKURS

Filtrer på fagområde
Arkitekturtimen
Bolig
Digitalt medlemsmøte
Energi og miljø
FROKOSTDEBATTEN
Inspirasjon
Lovverk
Materialtreff i dybden
Planlegging/By- og stedsutvikling
Profesjonalisering
Prosjektering
Universell utforming