Tilbake til alle kurs og arrangementer

Retorikk og presentasjonsteknikk

Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo 30. september 2021
Retorikk og presentasjonsteknikk
Kurs
Inspirasjon
Arkitekter formidler kunnskap gjennom ulike kommunikasjonsverktøy som tegninger, bilder og ord. Det å beherske disse verktøyene, og kunne kombinere dem er en viktig del av yrket. Ordene er i mange sammenhenger det limet som binder de øvrige delene sammen.
Pris
MNAL kr 3450,-
MNIL kr 3450,-
MNLA kr 3450,-
Stud.arch. NAL kr 250,-
NIL-studentmedlem kr 250,-
NLA-studentmedlem kr 250,-
Kursdeltaker kr 4700,-
Wildcard kr 500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Kurset gir deg en innføring i hvordan klassisk retorikk kan benyttes som verktøy i kommunikasjon med bestillere og andre aktører i byggeprosjektet. Retorikk kan benyttes for å forklare, argumentere og overbevise – ikke bare gjennom hva som sies og hvordan det sies, men også hvordan det formidles gjennom kroppsspråket.

I kurset rettes oppmerksomheten mot det talte ord, som i arkitektens hverdag brukes i alle møter, med oppdragsgivere, bestillere, konsulenter, politikere og allmennheten.

Du lærer om hvordan du kan presentere dine ideer og ditt prosjekt og samtidig nå fram med overbevisende argumenter, slik at mottakeren ser styrken i prosjektet ditt.

Kurset er lagt opp med forelesninger og korte workshops. Deltakerne får tilsendt en liten hjemmeoppgave i forkant av kurset som går ut på å besvare et par spørsmål om presentasjoner som man selv har holdt.

Kursleder og foredragsholder er Josefin Karlsson som arbeider hos Sweco Architects i Gøteborg. Hun er utdannet arkitekt ved Chalmers Tekniska Høgskole og undersøkte i sitt eksamensarbeid arkitekters forhold til retorikk og har senere skrevet boken Retorikkens kraft (2017). Karlsson underviser også i dette temaet på Chalmers og holder foredrag på arkitektkontorer i Sverige.

Begrenset antall deltakere. Kurset holdes på svensk.

PROGRAM

0830 – 0900
Registrering og kaffe

0900 – 0905
Velkommen
v/ Fagavdelingen i NAL

0905 - 0920
Introduksjon og presentasjon av opplegget for dagen
v/ Josefin Karlsson

0920 -1000
Forelesning 1: Hva tenker bestillere om arkitekters måte å kommunisere?
Hva er retorikk og hva er en presentasjon? Hvorfor trenger vi som arkitekter kunnskap om dette. Arkitekten som selger av verdi. Om tillit og tilpasning til målgruppen.

1030 – 1045
Pause

1045 – 1200
Workshop 1: Om å tilpasse presentasjoner til ulike målgrupper.
Deltakerne deles inn i grupper på 3-4. Hver gruppe skal holde en presentasjon av et kjent prosjekt og til en valgt målgruppe. Hver gruppe får 30 min til å forberede en presentasjon tilpasset målgruppen. Deretter presenterer gruppene for hverandre og vi diskuterer ulikheter i presentasjonene avhengig av kunnskapsnivå og målgruppe. Josefin følger gruppene tett.

1200 – 1245
Lunsj

1245 -1330
Forelesning 2: Verktøy for oppbygging av en presentasjon – fem deler
Tydelige verktøy for å bygge opp en interessant og tydelig presentasjon. Gjennomgang av de fem delene; inventering, disposisjon, formulering, memorering og framføring.

1330 - 1345
Pause

1400 -1530
Workshop 2: Lag en egen presentasjon: Benytt de fem trinnene og finn gode argumenter.
Kursdeltakerne skal selv sette sammen en kort presentasjon på ca. 5 minutter der de skal presenterer et prosjekt utfra verktøy og tips de har fått i forelesningen. De skal benytte de 5 trinnene og finne argumenter som er relevante og holdbare utfra de forutsetninger som de får i forelesningen. Alternativt fortsetter de på presentationen fra workshop 1 og arbeider videre med den. Avhengig av antall deltakere presenterer vi i felleskap eller i mindre grupper.

1530-1600
Sammenfatning og avslutning av dagen.

1600 Slutt

 

Det tas forbehold om endringer i programmet.

 

Grupperabatter: Rabattene er basert på MNAL prisene

  • Kategori A: 4-10 personer: 20 % på sine faste priser (wildcard, MNAL/MNIL/MNLA, studenter, øvrige) Hver får da 20% på sin pris
  • Kategori  B: 11-20 personer: 30% på sine faste priser
  • Kategori  C: 21 + personer: 40 % på sine faste priser

 

Jeg ønsker å melde meg på

VARIGHET
30. september kl 09.00 til
30. september kl 16.00
PÅMELDINGSFRIST
23. september 2021
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke