Tilbake til alle nettkurs

Aktuelt fra NAL og PBL

27. august 2021
Aktuelt fra NAL og PBL
Frokostmøte
Lovverk
Aktuelt og nytt fra plan- og bygningsloven og presentasjon av veileder fra Direktoratet for byggkvalitet om krav til ombruk av byggevarer. NALs politiske satsinger i 2021 og aktuelle høringer. Minikurset er gratis for NAL-medlemmer, men krever påmelding.
Pris
MNAL 0,-
Kursdeltaker kr 1200,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Nytt fra NAL
Fagsjef Camilla Moneta forteller om arbeidet med NALs politiske satsingsområder og andre politiske og aktuelle saker. Fagrådgiver Kai Reaver orienterer om aktuelle høringer. Det blir også gitt en kort gjennomgang av høstens kurs og fagdager.


Veileder for salg av gamle byggevarer
Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har utviklet en veileder for å opplyse byggenæringen om reglene for å bruke/omsette en gammel byggevare på nytt


Aktuelt og nyheter fra plan- og bygningsloven
Det gjøres stadig endringer, større eller mindre, i plan- og bygningsloven. Advokat og ekspert på plan- og bygningsrett, Anders Evjenth (partner, Bull & co advokatfirma) forteller om hvilke endringer som har kommet og hvilke som nå er på trappene.

Nettkurset Nytt fra NAL og PBL er et digitalt kurs som hadde opptak 22. januar 2021. Kurset er gratis for medlemmer av NAL. Når du kjøper kurset, får du tilgang umiddelbart. Rettigheter: Norske arkitekters landsforbund (NAL).
Ved betaling av kursavgift, gis deltakeren rett til å se og høre kurset så mange ganger man ønsker i det tidsrommet kurset er tilgjengelig. Deltakeren har ikke rett til å bruke kurset, eller deler av det, på noen annen måte uten etter forhåndssamtykke fra NAL. Deltakeren kan heller ikke overdra sine kursrettigheter til andre. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL.

Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris, vi kan gi deg et godt tilbud

PROGRAM:

0900 - 0910
Velkommen og kort om politiske satsningsområder i NAL
Camilla Moneta, fagsjef i NAL

0910 - 0920
Aktuelle høringer
Kai Reaver, rådgiver, NAL

0920 - 0950
Veileder for salg av gamle byggevarer
Ingunn Marton, senioringeniør i DiBK

0950 – 1000 - Pause

1000 - 1045
Aktuelt og nyheter fra Plan- og bygningsloven
Anders Evjenth, Advokat, Partner, Bull & co advokatfirma

1045 – 1100 Spørsmål

1100 - Slutt

 

Nye priser gruppetilbud, pr 19.april 2021. Rabattene er basert på MNAL prisene

  • Kategori A: 4-10 personer: 20 % på sine faste priser (wildcard, MNAL/MNIL/MNLA, studenter, øvrige....) Hver får da 20% på sin pris

  • Kategori B: 11-20 personer: 30% på sine faste priser

  • Kategori C: 21 + personer: 40 % på sine faste priser

Dette kurset er gratis for medlemmer. Logg inn og få tilgang.

Selges frem til
27. august 2021
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke