Tilbake til alle nettkurs

Frokostdebatten: Fra hytte til bolig - er fritiden vår bærekraftig?

21. mai 2021
Frokostdebatten: Fra hytte til bolig - er fritiden vår bærekraftig?
Frokostmøte
FROKOSTDEBATTEN
Det er behov for nye idealer for hytteutbygging i fjellet. Har vi vært framsynte nok i overgangen fra utbygging av frittstående hytter til ulike former for feltutbygging?
Pris
MNAL kr 0,-
MNIL kr 0,-
MNLA kr 0,-
Stud.arch. NAL kr 0,-
NIL-studentmedlem kr 0,-
NLA-studentmedlem kr 0,-
Kursdeltaker kr 0,-
kr 0,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

 

Dette er et opptak fra Frokostdebatten 21. mai 2021

Varlighet 2 timer 18 min

Fra hytte til bolig - er fritiden vår bærekraftig?

I gamle dager var hytta på fjellet et lite hus der omgivelsene var naturopplevelser, i motsetning til byen, der andre bygninger og veier danner fysiske rammer for livet. I dag er omfanget av hytteutbyggingene for lengst så stort at skillet mellom disse to er visket ut, uten at vi har tatt konsekvensen av det.
Hvordan skal vi forvalte den norske fritidsboligutbyggingen?

Vi spør i debatten om hvorfor vi har fått et ensidig negativt søkelys på hyttekulturen, samtidig som ti prosent av oss ønsker å kjøpe seg hytte. Er det mulig å kombinere det med kvalitet på stedsutvikling og bærekraftig arealbruk?

Målgruppe: Arkitekter, arealplanleggere, kommuneansatte, planleggere, saksbehandlere, politikere og andre.


PROGRAM 

Velkommen og kort introduksjon til temaet
v/Måns Davidson, Fagrådgiver, NAL

Møteleder innleder med brannfakkel
v/Gaute Brochmann, Redaktør Arkitektur N


"... så, vi bytta ut hytta,
men, ble det rolig med nok en bolig?"
Fra den enkle og spredtbygde hytta til den feltutbygde høgstandard fritidsboligen - fra sjølbyggeriet til katalogbyggeriet. Hva ble vunnet, hva ble tapt, og hvor går veien?
v/ Tor Arnesen, Forsker Høyskolen i Innlandet


"Urbaniser fjellet! Hvordan bevare naturen, gi flere tilgang og øke lokal verdiskapning."
En rekke norske kommuner ønsker å få flere hytter fordi de mener det gir mer sysselsetting og verdiskapning. Dessuten blir de lokale økonomiske gevinstene ofte heller diskutable. Men det finnes bedre løsninger. Vi bør i større grad skape tjenesteøkonomiske gevinster enn rene eiendomsgevinster.
v/ Erling Dokk Holm, Førsteamanuensis ved NMBU


"Bærekraftig hytteutbygging handler om å se helheten – både i mikro- og makroperspektiv."
Er vi gode nok på å få med alle samfunnsperspektiver – særlig de som går ut over det naturvernfaglige - i spørsmålet om hytteutbygging? Hvordan ivaretar vi den lokaldemokratiske dimensjonen? Hvordan sikre bærekraftige løsninger som baserer seg på hvordan mange nordmenn lever sine liv?
v/ Hanne Alstrup Velure, Leder Utmarkskommunenes Sammenslutning USS


Diskusjon og konklusjon
v/ledes av Gaute Brochmann, Redaktør Arkitektur N


Oppsummering
v/ Måns Davidson, Fagrådgiver, NAL

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
1. februar 2022
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke