Tilbake til alle nettkurs

Fordypning i universell utforming (direkte strømming)

27. mai 2021
Fordypning i universell utforming (direkte strømming)
Nettkurs
Universell utforming
Illustrasjon: Israels plads, København, Cobe arkitekter, foto Rasmus Hjortshøj – COAST
Universell utforming handler om å forstå ulike brukere og skape helhetlige arkitektoniske løsninger som inkluderer alle. Dette 3 dagers kompetanseprogrammet består av kurs, verksted og selvstudium. Kurset er støttet av Bufdir (Barne-, ungdoms- og Familiedirektoratet)
Pris
MNAL kr 8500,-
MNIL kr 8500,-
MNLA kr 8500,-
Kursdeltaker kr 12400,-
Wildcard kr 3500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Universell utforming inngår i dag som en naturlig del av samfunnsplanleggingen, i alt fra bygninger, uteområder til varer og tjenester. Begrepet inkluderende arkitektur har en helhetlig arkitektonisk, sosial og verdimessig tilnærming og rommer flere brukere.

Dagens utfordringer i norske kommuner, byer og tettsteder tilsier at det er behov for mer kunnskap både om universell utforming og inkluderende arkitektur blant norske arkitekter. For å finne de gode løsningene må man forstå ulike brukerperspektiv og skape helhetlige arkitektoniske løsninger som kan inkludere så mange som mulig. Ved å planlegge på tvers av brukergrupper og å samlokalisere funksjoner i lokalmiljøet, kan vi skape møteplasser der flere kan delta.

Med "Fordypning i universell utforming og inkluderende arkitektur" tilbyr NAL for annen gang et kunnskapsutviklingsprogram med spesialtilbud til Wildcard medlemmer. Les mer om Wildcard-ordningen her.

Programmet består av kurs, befaringer, verksted og selvstudium. Antall deltakere er begrenset. Kursdeltakerne får en litteraturliste og tilgang til et utvalg nettkurs. Deltakerne får diplom ved gjennomført program.

Kompetanseutviklingsprogrammet er støttet av Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet). Hensikten er å styrke arkitektprofesjonens oppmerksomhet på universell utforming. NAL ønsker å stimulere til nytekning og interesse for universell utforming og inkluderende arkitektur blant medlemmene.

Målsetting: Dette programmet skal inspirere deltakerne til å arbeide kreativt med universell utforming og inkluderende arkitektur, og gi dypere forståelse for ulike brukeres behov samt sentrale begreper og problemstillinger innenfor feltet universell utforming og inkluderende arkitektur.

Programmet går over 3 dager:

  • Dag 1: Torsdag 27 mai 2021: Det planlegges digitalt kurs/ samling
  • Dag 2: Mandag 6 september: Samling hotell Scandic Oslo Airport
  • Dag 3: Tirsdag 7 september: Besøk på forskningslaboratoriet for universell utforming, samt befaring til bygg på campus.

Deltajert program kommer.

 

OM STRØMMING:
Dag 1 i "Fordypning i uu" er planlagt heldigitalt. Alle deltakere får tilgang til opptakene etter kurset. Når du kjøper kurset, kan du følge strømmingen i samtid eller se opptakene etter kurset. Opptakene blir publisert innen en uke. Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger.

Rettigheter: Norske arkitekters landsforbund (NAL).
Ved betaling av kursavgift, gis deltakeren rett til å se og høre kurset så mange ganger man ønsker i det tidsrommet kurset er tilgjengelig. Deltakeren har ikke rett til å bruke kurset, eller deler av det, på noen annen måte uten etter forhåndssamtykke fra NAL. Deltakeren kan heller ikke overdra sine kursrettigheter til andre. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL.
Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris, vi kan gi deg et godt tilbud.

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
20. mai 2021
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke