Tilbake til alle nettkurs

Fordypning i universell utforming

25. august 2021
Fordypning i universell utforming
Nettkurs
Universell utforming
Illustrasjon: Israels plads, København, Cobe arkitekter, foto Rasmus Hjortshøj – COAST
Hvordan forstå ulike brukere og skape helhetlige arkitektoniske løsninger som inkluderer alle? Dette tredagers kompetanseprogrammet består av kurs, verksted og selvstudium.
Pris
MNAL kr 8500,-
MNIL kr 8500,-
MNLA kr 8500,-
Kursdeltaker kr 12400,-
Wildcard MNAL kr 3500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Dagens utfordringer i norske kommuner, byer og tettsteder tilsier at det er behov for mer kunnskap både om universell utforming og inkluderende arkitektur blant norske arkitekter. For å finne de gode løsningene må man forstå ulike brukerperspektiv og skape helhetlige arkitektoniske løsninger som kan inkludere så mange som mulig. Ved å planlegge på tvers av brukergrupper og å samlokalisere funksjoner i lokalmiljøet, kan vi skape møteplasser der flere kan delta. Les intervju med Camilla Ryhl her:

Universell utforming: - vi behøver inngående kunnskap

Programmet består av kurs, befaringer, verksted og selvstudium. Antall deltakere er begrenset. Kursdeltakerne får en litteraturliste og tilgang til et utvalg nettkurs. Deltakerne får diplom ved gjennomført program.

Kompetanseutviklingsprogrammet er støttet av Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet). Hensikten er å styrke arkitektprofesjonens oppmerksomhet på universell utforming.

Program:
Forberedelse til kurs: Nettforedrag som er tilgjengelige når kurset er kjøpt.
• Onsdag 25. august: Samling på Deichmann Bjørvika i Oslo
• Mandag 6. september: Samling hotell Scandic Oslo Airport
• Tirsdag 7. september: Besøk på forskningslaboratoriet for universell utforming, på Gjøvik, samt befaring til Smaragdbygget på campus, NTNU Gjøvik

Forberedende nettforedrag: Arkitektens hverdag i arbeid med universell utforming
Begrepsavklaring, tilnærmingsmåter, regelverk

Hvordan bygg og by åpner og begrenser muligheter (17 min)
Tove Linnea Brandvik, Forbundsleder, Norges Handikapforbund


Typiske utfordringer og gode eksempler (40 min)
Trine Presterud, Faglig leder, Universell utforming AS

Eksisterende bygg: Hvordan gjøre bevaringsverdige bygg tilgjengelige og inkluderende? (30 min)
Ragnhild Kristin Liaset, KIMA Arkitektur

Mellomperiode: Litteraturliste og tilgjengelige nettkurs se nederst i programmet.

Onsdag 25 august.

Sted: Deichmann bibliotek: Møterom Lunden i 4. etg

1000 – 1020
Presentasjonsrunde

Innledninger til verksted: Hvordan tilnærme seg en designoppgave
1020 - 1100
Universell utforming – sømløst integrert i god arkitektur
Gunn Schmitthenner, sivilarkitekt MNAL, RAK arkitekter

1100 - 1145
Universell utforming i praksis
Begrepsavklaring, regelverk og tilnærmingsmåter
Lise Rystad, arkitekt MNAL, daglig leder, NSW Arkitektur

1145 – 1245 – Lunsj i kafeen på biblioteket!

1245 – 1530
Verksted: Hvordan tilnærme seg en designoppgave
Del 1: Case Deichman – film med presentasjon av bygget og intervju med Einar Hagem, (Lund Hagem arkitekter) og Marius Mowe (Atelier Oslo).
Del 2: Gruppeoppgaver/diskusjon i grupper på teams Lise Rystad og Gunn Schmitthenner

1530 - 1600
Samtaler i plenum og oppsummering

Mellomperiode juni – september 2021
Som kursdeltaker får du tilgang til et utvalg relevante NAL nettkurs. Følg lenkene og "kjøp" kurset. Ordinær pris kommer opp, angi "Fordypning uu" i kommentarfeltet, og du vil ikke bli fakturert

Arkitektoniske virkemidler i orientering og veifinning (spesialutviklet)

Inkluderende arkitektur - byrom og boformer (opptak)

Grønn materialbruk - eksempel Gvepseborg (spesialutviklet)

Adkomstløsninger og veifinning

Deichmann i dybden

Litteraturliste (kommer)

Mandag 6 september

Brukeren i sentrum - orientering og veifinning
Oppmøte fra kl.1000 på hotell Scandic Oslo Airport Gardermoen

1030 Forfriskninger og kaffe

1100 - 1130
Runde rundt bordet
Oppsummering av erfaringer etter besøk på Deichmann
Refleksjoner, erfaringer og problemstillinger fra egen praksis
Lise og Gunn

1130 – 1230 Lunsj

1230 – 1300
Inkluderende arkitektur og brukerforståelse som arbeidsmetode?
Om innovasjon og nytenking.
Karin Høyland, førsteamanuensis NTNU

1300 – 1320
Forskning på universell utforming
Om forskning på trinnfrihet, sklisikkerhet, terskler, rist utenfor inngangsdør, hva er optimal maskevidde? Hva jobber forskningsmiljøene med nå? Siste nytt fra forskning
Karine Denizou, Siv ark, Seniorforsker Sintef Community

1320 – 1345
Orientering i de bygde omgivelsene med nedsatt syn
Sverre Fuglerud, rådgiver, Norges Blindeforbund

1345 – 1400 – Pause med kaffe mm.

1400 – 1600
Verksted: Orientering, veifinning og metode for luminanskontrast
Grenseoppgang mellom bygg og uteområder. Innledninger til tema
Lise Rystad og Gunn Schmitthenner

1600 – 1630 Spørsmål og diskusjon/kaffe

Pause

1730
Mingling & utveksling av erfaringer?

1800
Felles middag og samtaler


Tirsdag 7 september

Kjenne på kroppen
Norsk laboratorium for Universell Utforming, NTNU Gjøvik.

Fra kl. 10.00 - 17.00
Norsk forskningslaboratorium for universell utforming ble åpnet i 2010 og er det største av sitt slag i Europa. Her forskes det på alle forhold knyttet til syn, hørsel og mobilitet i forbindelse med bygg, uteområder, transport og design.

Her får du teste hvordan det er å sitte i rullestol og erfare hvor tungt er det å trille manuell rullestol på ramper med ulike helningsgrader. Hvordan oppleves det å åpne dør fra rullestol? Du får se ulike WC-løsninger og erfare plassbehov, mulighet for forflytning fra stol til wc etc. Det er eget rom for testing av akustikk og syn. Disse og andre tester vil gi mange arkitekter en bedre forståelse for behovene til ulike grupper. Les mer i artikkel (kommer)

1030 – 1050
Del 1 Introduksjon til Norsk forskningslaboratorium for universell utforming
Mulighetene i labben
Johnny Nersveen, faglig leder, Norsk forskningslaboratorium for universell utforming, NTNU Gjøvik

1050 – 1600
Del 2 Kjenne på kroppen i laboratoriet
Testing i fullskala-laboratoriet og sanselaboratoriet

Pause med lunsj

1600
Befaring i Smaragdbygget, NTNU Gjøvik
Anja Strandskogen, Siv Ark og assosiert partner i Reiulf Ramstad Arkitekter.

1730
Togavgang til Oslo/flybuss til Oslo lufthavn Gardermoen

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Hotel Gardermoen er ikke inkludert i prisen, samme gjelder transport til Gardermoen og hjemreise fra Gjøvik. 

Nye priser gruppetilbud, pr 19.april 2021. Rabattene er basert på MNAL prisene

  • Kategori A: 4-10 personer: 20 % på sine faste priser (wildcard, MNAL/MNIL/MNLA, studenter, øvrige....) Hver får da 20% på sin pris
  • Kategori B: 11-20 personer: 30% på sine faste priser
  • Kategori C: 21 + personer: 40 % på sine faste priser

 

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
18. august 2021
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Få plasser igjen