Tilbake til alle nettkurs

Eksisterende bygg - bevaring og fornyelse (direkte strømming)

4. mai 2021
Eksisterende bygg - bevaring og fornyelse (direkte strømming)
Nettkurs
Prosjektering
Verket i Moss, foto Höegh Eiendom
Det å bevare og videreutvikle eksisterende bebyggelse- og bygningsmiljø kan bidra til identitet, tilhørighet, og mer varierte opplevelser i byen. Rehabilitering og bruk av kulturhistoriske bygg er god verdiskaping og samtidig en del av det grønne skiftet.
Pris
MNAL kr 3450,-
MNIL kr 3450,-
MNLA kr 3450,-
Stud.arch. NAL kr 250,-
NIL-studentmedlem kr 250,-
NLA-studentmedlem kr 250,-
Kursdeltaker kr 4700,-
Wildcard kr 500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Programmet publiseres i løpet av kort tid.

Blant foredragsholderne finner du:

Andreas Fadum Haugstad, prosjektleder Bykuben, Oslo kommune
Sigrún Sumarliðadóttir, arkitekt MNAL, Studio Bua
Morten Stige, Fabrica kulturminnetjenester.
Mette Torslett, Byantikvaren i Bergen
Thomas Thorsnes, Arkitekt MNAL, R21 Arkitekter
Martin Dietrichson, arkitekt MNAL, KIMA arkitekter
Erik Brandt Dam, arkitekt MAA. Erik Brandt Dam Arkitekter

 

OM STRØMMING:
Både deltakere i sal og deltakere på strømming får tilgang til opptakene etter kurset. Når du kjøper kurset, kan du følge strømmingen i samtid eller se opptakene etter kurset. Opptakene blir publisert innen en uke. Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger.

 

Rettigheter: Norske arkitekters landsforbund (NAL).
Ved betaling av kursavgift, gis deltakeren rett til å se og høre kurset så mange ganger man ønsker i det tidsrommet kurset er tilgjengelig. Deltakeren har ikke rett til å bruke kurset, eller deler av det, på noen annen måte uten etter forhåndssamtykke fra NAL. Deltakeren kan heller ikke overdra sine kursrettigheter til andre. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL.
Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris, vi kan gi deg et godt tilbud.

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
27. april 2021
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke