Tilbake til alle nettkurs

Hvordan nå opp i prekvalifiseringer

27. april 2021
Hvordan nå opp i prekvalifiseringer
Nettkurs
Profesjonalisering
Illustrasjon: «Nypappen» Dyrvik Arkitekter AS, JAJA Architects ApS, Dronninga landskap AS - Petersontomten, Sarpsborg
Mange av dagens konkurranser gjennomføres som begrensede konkurranser. Det er mange som søker om å bli prekvalifisert og nåløyet er trangt. Det kreves mye egeninnsats og dokumentasjon for å lage en søknad, med begrensende muligheter å gjenbruke tidligere søknader. Fra byggherrens perspektiv er kvaliteten på søknadene svært varierende. Det er også et komplekst lovverk som styrer prekvalifiseringene.
Pris
MNAL kr 1800,-
MNIL kr 1800,-
MNLA kr 1800,-
Stud.arch. NAL kr 125,-
NIL-studentmedlem kr 125,-
NLA-studentmedlem kr 125,-
Kursdeltaker kr 2350,-
Wildcard kr 250,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Hva gjør at noen tegnestuer er bedre på prekvalifisering enn andre, og hva skal til for å levere profesjonelle søknader? Noen må også velge ut de som skal delta. Vi spør oss også om det er mulig å velge ut deltakere på en objektiv måte fra disse søknadene, og om prekvalifiseringene kan gjøres mindre tidkrevende og mer forutsigbare.

Vi drøfter følgende spørsmål nærmere:

Hva er de formelle kravene til en søknad?
Hva forventes av en søknad?
Hva skal til for å nå opp?
Hvilke er de største fallgruvene når du skal kvalifisere deg?
Hvordan mener Statsbygg om søknader fra arkitektbedrifter?

Målsetting med kurset:
Kurset skal gir deg kunnskap om hvilke regler og prosesser som gjelder for kvalifiseringer til offentlige konkurranser. Det skal også gi en dypere og bredere forståelse av hva som er viktig hvis du skal kvalifisere deg eller skal utlyse en begrenset konkurranse der arkitekter skal delta.

Målgruppe:
Arkitekter som ønsker å kvalifisere seg til offentlige- og private konkurranser.
Byggherrer som skal gjennomføre begrensede konkurranser med prekvalifisering.

  

PROGRAM:

0900 - 0915
Introduksjon ved NAL
v/Måns Davidson og Gisle Nataas, begge arkitekt MNAL og fagrådgivere i NAL

0915 - 0945
Kvalifisert, eller ikke kvalifisert – det er spørsmålet!
Temaet for innlegget er de rammer som gjelder for fastsettelse/evaluering av kvalifikasjonskrav og utvelgelseskriterier (ved begrenset konkurranse), samt kravet til begrunnelse for hvorfor man ikke ble kvalifisert/utvalgt, samt krav om innsyn og klageadgang.
v/Advokat Trine Friberg – Wahl-Larsen Advokatfirma AS

0945 - 1015
Statsbygg om prekvalifiseringer: er søknader fra arkitekter gode?
Om Statsbyggs tilnærming til kvalifiseringer og hva som er deres erfaringer med søknader fra arkitekter. Hva er arkitekter gode til i sine søknader, og hva er de mindre gode til?
v/ Arkitekt Åsne Fjellanger

1015 - 1030 Pause

1045 - 1115
Finnes det en god strategi for prekvalifisering?
Arkitema viser fram eksempler gjennom dialog som de har lykkes med, både innenfor prekvalifiseringer til plan – og design og pris- og design. Hva er de viktigste 5 momentene i en suksessfull søknad?
v/ Per- Olav Hagen, Forretningsområdesjef for Urban i Norge, og Astrid Charlotte Seeberg, Forretningsområdesjef for Undervisning

1115 - 1145
Hvordan kan prekvalifiseringer gjøres enklere og mer forutsigbar for arkitekter
To arkitekter reflekterer og samtaler om en ønsket utvikling av prekvalifiseringer og fra mange timers evalueringer av søknader.
Hvorfor er dette så komplekst og hvordan kan det gjøres enklere?
v/ Henriette Salvesen, Arkitekt MNAL, DIVA Arkitekter og Jan Støring Arkitekt MNAL JST Arkitekter

1145 - 1200 Avslutning
v/ Måns Davidson og Gisle Nataas

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
20. april 2021
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke