Tilbake til alle nettkurs

Boligbygging i bratt terreng (direkte strømming)

22. april 2021
Boligbygging i bratt terreng (direkte strømming)
Nettkurs
Prosjektering
Atelierhagen, Arkitektkontoret GASA AS, illustrasjoner Voice AS
Boligbygging på bratte tomter blir stadig vanligere og krever mer av alle involverte. Kurset gir en innføring i viktige prinsipper, som terrassering, adkomstløsninger, innkjørsler, uteområder og god plassering i terrenget.
Pris
MNAL kr 1800,-
MNIL kr 1800,-
MNLA kr 1800,-
Stud.arch. NAL kr 125,-
NIL-studentmedlem kr 125,-
NLA-studentmedlem kr 125,-
Kursdeltaker kr 2350,-
Wildcard kr 250,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Vi får se hvordan ulike boligtypologier som eneboliger, tett og lav samt blokker kan utformes i krevende terreng. Krav til universell utforming og gode adkomstforhold, uteplasser og bevaring av vegetasjon, samt utfordringen med ensidig øst- og nordvendte tomter krever gode planprosesser, kreative og dyktige arkitekter, landskapsarkitekter og ingeniører.

Det ligger store potensial i å utnytte skråninger til boligformål, blant annet kan det bidra til jordvern og bedre fortetting. Kurset vil gjøre deg i bedre stand til å analysere situasjonen, forstå hva som må til og ta gode beslutninger.
Både de prosjekterende, beslutningstakere i kommunen, og eiendomsutviklere vil ha nytte av å forstå hvilke utfordringer og muligheter som knytter seg til boligbygging i bratt terreng.

Kurset passer for ingeniører, arkitekter, landskapsarkitekter, planleggere, byggesaksbehandlere, eiendomsutviklere og politikere.

OM STRØMMING:
Både deltakere i sal og deltakere på strømming får tilgang til opptakene etter kurset. Når du kjøper kurset, kan du følge strømmingen i samtid eller se opptakene etter kurset. Opptakene blir publisert innen en uke. Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger.

Rettigheter: Norske arkitekters landsforbund (NAL)
Ved betaling av kursavgift, gis deltakeren rett til å se og høre kurset så mange ganger man ønsker i det tidsrommet kurset er tilgjengelig. Deltakeren har ikke rett til å bruke kurset, eller deler av det, på noen annen måte uten etter forhåndssamtykke fra NAL. Deltakeren kan heller ikke overdra sine kursrettigheter til andre. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL.
Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris, vi kan gi deg et godt tilbud.

 

0900 – 0905     

Velkommen v/ Fagavdelingen NAL

 

0905 – 0930    

Prinsipper for boligplanlegging i bratt terreng 

Presentasjon basert på veileder fra Sintef

v/ Karine Denizou, Siv ark, Seniorforsker Sintef Community
Spørsmål

 

0935 - 1025 

Boligbygging i bratt terreng; utfordringer og muligheter

v/ Tone Lindheim, landskapsarkitekt, professor, Landsam, NMBU

Spørsmål

 

1030 – 1045     Pause

 

1045 - 1115

Boligbygging i bratt terreng – hva sier regelverket?

- gjennomgang av relevante krav knyttet til tilgjengelighet og universell utforming

v/ Karen-Anne Noer, landskapsarkitekt, Universell utforming

 Spørsmål

 

1120 – 1150 

Konkrete løsninger for bratt terreng 

Eksempel Kleivane boligområde i Sandnes (B3 og B4) 

v/Kjerlaug Marie Kuløy, Samfunnsgeograf/planlegger, Asplan Viak

 

1145 – 1200 Spørsmål og avslutning

 

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
15. april 2021
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke