Tilbake til alle nettkurs

Praktisk bygningsfysikk (direkte strømming)

15. april 2021
Praktisk bygningsfysikk (direkte strømming)
Nettkurs
Prosjektering
Villa Stenersen, arkitekt Arne Korsmo, foto NAL
Lær om de gode prinsippene for design av konstruksjoner og detaljer, som bidrar til bygninger med lang levetid, uten skader.
Pris
MNAL kr 3450,-
MNIL kr 3450,-
MNLA kr 3450,-
Stud.arch. NAL kr 250,-
NIL-studentmedlem kr 250,-
NLA-studentmedlem kr 250,-
Kursdeltaker kr 4700,-
kr 500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Bygningsfysikk handler om de fysiske prosessene knyttet til varme-, luft- og fukttransport i bygninger. Du må forstå hva som fysisk skjer i en bygningskonstruksjon som følge av byggets inneklima, og de ytre klimabelastninger som bygget utsettes for. Med en slik forståelse kan du prosjektere gode bygningskonstruksjoner som får ønsket teknisk funksjon, og en forventet levetid med fravær av skader. Det handler om å forstå gode tekniske designprinsipper, og utforme konstruksjoner og detaljer som bygger på disse.

Dette kurset er praktisk rettet og formidler nyttig kunnskap som arkitekter og ingeniører kan bruke i sitt daglige virke, uten bruk av avansert matematikk og kompliserte simuleringsprogrammer.
Med gode kunnskaper kan vi boltre oss på en trygg måte.

Kurset er utviklet av to av landets ledende ressurser innenfor bygningsfysikk; professor Stig Geving fra NTNU og bygningsfysiker Pål Kjetil Eian fra Norconsult AS.

Detaljert program kommer.

 

OM STRØMMING:
Både deltakere i sal og deltakere på strømming får tilgang til opptakene etter kurset. Når du kjøper kurset, kan du følge strømmingen i samtid eller se opptakene etter kurset. Opptakene blir publisert innen en uke. Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL. Ta kontakt med oss for tilbud om gruppepris, vi kan gi deg et godt tilbud.

 

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
8. april 2021
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke