Tilbake til alle nettkurs

Praktisk bygningsfysikk

15. april 2021
Praktisk bygningsfysikk
Nettkurs
Prosjektering
Villa Stenersen, arkitekt Arne Korsmo, foto NAL
Lær om de gode prinsippene for design av konstruksjoner og detaljer, som bidrar til bygninger med lang levetid, uten skader.
Pris
MNAL kr 3450,-
MNIL kr 3450,-
MNLA kr 3450,-
Stud.arch. NAL kr 250,-
NIL-studentmedlem kr 250,-
NLA-studentmedlem kr 250,-
Kursdeltaker kr 4700,-
Wildcard kr 500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Nettkurset "Praktisk bygningsfysikk" er et opptak av kurset som ble gjennomført 15.april som et heldigitalt heldagskurs. Total spilletid vil være ca 5 timer 35 min. Opptakene kan ikke lastes ned, men du kan gå inn flere ganger og se opptakene om igjen, eller dele opp i flere fremvisninger. Når du kjøper kurset får du tilgang med det samme og faktura kommer i etterkant.

Bygningsfysikk handler om de fysiske prosessene knyttet til varme-, luft- og fukttransport i bygninger, altså om forståelsen av hva som fysisk skjer i en bygningskonstruksjon som følge av byggets inneklima, og de ytre klimabelastninger som bygget utsettes for der det står. 

Det er ikke nødvendig med dypere faglig forståelse eller vanskelige beregninger for å lage gode konstruksjoner og detaljer. I en praktisk hverdag kommer vi langt med å forstå gode tekniske designprinsipper, og utforme konstruksjoner og detaljer som bygger på disse. Det lønner deg å ha stort fokus på fuktsikkerhet – det er det som forårsaker de fleste byggskadene.

Som tittelen tilsier vil kurset være praktisk rettet mot å formidle nyttig kunnskap arkitekter og ingeniører kan bruke i sitt daglige virke, uten bruk av avansert matematikk og kompliserte simuleringsprogrammer. Med gode kunnskaper kan vi boltre oss på en trygg måte.

Kurset er utviklet av to av landets ledende ressurser innenfor bygningsfysikk; professor Stig Geving fra NTNU og bygningsfysiker Pål Kjetil Eian fra Norconsult AS.

Målgruppe: Arkitekter, ingeniører og andre interesserte

RIF, NITO og Tekna får samme rabatt for MNAL, Tekna og NITO studenter får studentrabatt.

PROGRAM

35 min
Geometrien danner grunnlaget for løsningene
Vi ser på geometriske former, og hvordan dette får betydning for tekniske løsninger, plassbehov, isolering, avvanning m.m. Vi sveiper innom alt fra det streite huset med saltak, takutstikk og rette vegger til det mer kompliserte med skrå geometrier og sprang i fasaden, med fasader som har ulike former for terrasser og balkonger, krumme tak, bratte tak m.m.

1 t 45 min 
Gode prinsipper for fuktsikre konstruksjoner
Fuktsikkerhet er det viktigste vi i det daglige må ha fokus på når vi utformer våre bygninger. Ulike former og konseptuelle uttrykk vil kreve ulike løsninger, men det er noen hovedprinsipper som er smarte å følge.

2 t 15 min min
Presentasjon av aktuelle konstruksjoner og problemstillinger
I denne lange to-delte sesjonen går vi gjennom ulike konstruksjoner og problemstillinger vi vet av erfaring er verdt å snakke om. Fokus på tak, terrasser og balkonger, og fukt.

Aktuelle temaer vi kommer innom vil blant annet være:
• Hvilken type tak skal vi velge, og hva impliserer dette?
• Glasstak, hva må vi tenke spesielt på?
• Åpne kledninger i fasade, hvordan sikre god tetthet?
• Skrå yttervegger, hva må vi ta hensyn til når veggene ikke lenger er vertikale?
• Utvendig eksponert betong, kan det brukes på en sikker måte?
• Problemer med ujevn avrenning og tilsmussing av fasader, hvordan unngår vi det?

40 min

Hvordan ende opp med gode og kvalitetssikrede detaljer
Små detaljer kan ha stor betydning. Gode detaljer forener ønsket arkitektonisk uttrykk med god teknisk funksjon. Detaljtegningen er oppskriften på hvordan vi vil det skal bygges.
Dette foredraget handler om hva vi anser er basis for gode detaljtegninger og hvordan vi kan gjennomføre kvalitetssikring av disse på en systematisk måte. Dette er noe myndighetene krever av oss.

 

OM STRØMMING:
Både deltakere i sal og deltakere på strømming får tilgang til opptakene etter kurset. Når du kjøper kurset, kan du følge strømmingen i samtid eller se opptakene etter kurset. Opptakene blir publisert innen en uke. Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL. Ta kontakt med oss for tilbud om gruppepris.

 

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
15. april 2022
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke