Tilbake til alle nettkurs

Brød & Miljø: Veterinærbygg og landskap på Campus Ås: Komplekse miljøaspekter

3. februar 2021
Brød & Miljø: Veterinærbygg og landskap på Campus Ås: Komplekse miljøaspekter
Frokostmøte
Energi og miljø
Gårdsrom på Campus Ås, foto: Hans Fredrik Asbjørnsen
Vi gir et innblikk i prosessene knyttet til konkretisering av prosjektets mange miljømål. Se opptakene!
Pris
MNAL kr 0,-
Øvrige kr 0,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

På Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), tett inntil det verneverdige campus, har Statsbygg bygget 63.000 m2 høyteknologiske veterinærfasiliteter og 150.000 m2 nye park og landskapsområder. Parkprosjektet er det største i Norge i nyere tid og bygget et av de største passivhus-prosjektene.

Mål for bygningsmassen og uteområdene:

- Å berike framfor å ødelegge det eksisterende antikvariske campus
- Å oppfylle miljø- og forskriftskrav slik at de mange prosesser og sammenhenger i bygget fungerer for studenter, ansatte og pasienter, som i dette tilfellet er dyr
- Å skape et positivt opplevelsesmiljø ute og inne
- Å fremme biologisk mangfold med naturbaserte løsninger og høy blågrønn faktor

Prosjektgruppe Campus Ås: Multiconsult, Erichsen og Horgen, Fabel Arkitekter, Henning Larsen Arkitekter og Link Landskap.

Programmet er utviklet i samarbeid med Statsbygg.

PROGRAM

Ca 50 minutter
Veterinærbygget: Arkitektur og miljøambisjoner
v/ Elisabeth Edin Ruge, Siv Ark MNAL, Partner i Fabel Arkitekter og v/ lin Hansen, Miljørådgiver Statsbygg

• Vern og videreutvikling av landskapsrom og antikvarisk bygningsstruktur
• Prosjektets miljømål og tiltak
• Bruk av tre
• Integrering av stedets miljømessige kvaliteter i bygningsmassen Ca 35 minutter
Nytt tilskudd til ærverdig historisk park
v/ Hege Gultvedt, Landskapsarkitekt MNLA, Statsbygg
• Nye klimatilpassete parkkvaliteter samtidig som kvaliteter i eksisterende park ivaretas og forsterkes
• Vegetasjonsbruk tilpasset norsk klima, som bidrar til økt biologisk mangfold
• Blågrønne løsninger med åpen håndtering av overflatevann

 

 

Om Brød & Miljø:

Brød og Miljø er et frokostmøter som er møtested for inspirasjon, dialog og erfaringsutveksling knyttet til klima- og miljøutfordringene i bygg-, anlegg og eiendomsnæringen (BAE-næringen). Fokus er tverrfaglighet og dialog.

Brød & Miljø arrangeres av NAL i samarbeid med Statsbygg, Treindustrien, Innovasjon Norge, Tekna og NITO i partnerskap, Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)  og Norsk Betongforening, Fabeko og Byggutengrenser i partnerskap. Brød & Miljø strømmes direkte og åpent. Frokostmøtene er gratis og åpne for alle interesserte, men krever påmelding.

Les mer om Brød & Miljø her.

Gratis påmelding

Tilgjengelig til
1. august 2021