Tilbake til alle nettkurs

Brød & Miljø: Veterinærbygg og landskap på Campus Ås: Komplekse miljøaspekter

3. februar 2021
Brød & Miljø: Veterinærbygg og landskap på Campus Ås: Komplekse miljøaspekter
Frokostmøte
Energi og miljø
Gårdsrom på Campus Ås, foto: Hans Fredrik Asbjørnsen
Vi gir et innblikk i prosessene knyttet til konkretisering av prosjektets mange miljømål.
Pris
MNAL kr 0,-
Øvrige kr 0,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

På Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), tett inntil det verneverdige campus, har Statsbygg bygget 63.000 m2 høyteknologiske veterinærfasiliteter og 150.000 m2 nye park og landskapsområder. Parkprosjektet er det største i Norge i nyere tid og bygget et av de største passivhus-prosjektene.

Mål for bygningsmassen og uteområdene:
- Å berike framfor å ødelegge det eksisterende antikvariske campus
- Å oppfylle miljø- og forskriftskrav slik at de mange prosesser og sammenhenger i bygget fungerer for studenter, ansatte og pasienter, som i dette tilfellet er dyr
- Å skape et positivt opplevelsesmiljø ute og inne
- Å fremme biologisk mangfold med naturbaserte løsninger og høy blågrønn faktor

Prosjektgruppe Campus Ås: Multiconsult, Erichsen og Horgen, Fabel Arkitekter, Henning Larsen Arkitekter og Link Landskap.

Programmet er utviklet i samarbeid med Statsbygg.

PROGRAM

8:30
Velkommen til heldigitalt Brød & Miljø
v/ Reidun Granberg, prosjektleder, Norske arkitekters landsforbund

08.35
Veterinærbygget: Arkitektur og miljøambisjoner
v/ Elisabeth Edin Ruge, Siv Ark MNAL, Partner i Fabel Arkitekter og
v/ Elin Hansen, Miljørådgiver Statsbygg
• Vern og videreutvikling av landskapsrom og antikvarisk bygningsstruktur
• Prosjektets miljømål og tiltak
• Bruk av tre
• Integrering av stedets miljømessige kvaliteter i bygningsmassen

09.25
Nytt tilskudd til ærverdig historisk park
v/ Hege Gultvedt, Landskapsarkitekt MNLA, Statsbygg
• Nye klimatilpassete parkkvaliteter samtidig som kvaliteter i eksisterende park ivaretas og forsterkes
• Vegetasjonsbruk tilpasset norsk klima, som bidrar til til økt biologisk mangfold
• Blågrønne løsninger med åpen håndtering av overflatevann

10:00 Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet.

 

Om Brød & Miljø:
Brød og Miljø er et frokostmøter som er møtested for inspirasjon, dialog og erfaringsutveksling knyttet til klima- og miljøutfordringene i bygg-, anlegg og eiendomsnæringen (BAE-næringen). Fokus er tverrfaglighet og dialog.

Brød & Miljø arrangeres av NAL i samarbeid med Statsbygg, Treindustrien, Innovasjon Norge, Faggruppen for bygg og anlegg (Tekna/NITO), Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)  og Norsk Betongforening, Fabeko og Byggutengrenser i partnerskap. Brød & Miljø strømmes direkte og åpent. Frokostmøtene er gratis og åpne for alle interesserte, men krever påmelding.

Les mer om Brød & Miljø her.

150121 Samlelogo 2021150121 Samlelogo 2021

Gratis påmelding

Tilgjengelig til
3. februar 2021
ANSVARLIG
Reidun Granberg