Tilbake til alle nettkurs

Aktuelt fra NAL og PBL (opptak)

22. januar 2021
Aktuelt fra NAL og PBL  (opptak)
Frokostmøte
Lovverk
Illustrasjon: stock.adobe.com
Om pris- og designkonkurranse, aktuelt fra plan- og bygningsloven, NALs politiske satsinger i 2021 og aktuelle høringer. Minikurs, gratis for NAL-medlemmer, krever påmelding.
Pris
kr Gratis
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Nytt fra NAL 

Camilla Moneta, vil snakke om NALs politiske satsingsområder for 2021, og nevne vår felles politiske plattform med de andre arkitektorganisasjonene. Kort orientering om kurs og fagdager.

Kai Reaver forteller om aktuelle høringer. Strandsonen: NALs arbeide med utkast til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.
Statlige bygninger: NAL høringssvar til helhetlig strategi for bygg og eiendom i statlig sivil sektor.
Bærekraftsmålene: NALs innspill til nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene.
Ansvarsrett - Oppdatering om det pågående arbeidet med ansvarsrettssystemet og "forsvarlig byggkvalitet"

Pris - og designkonkurranser
De siste årene har utviklet seg en ny konkurranseform som kalles pris- og designkonkurranse eller totalentreprise med løsningsforslag. Denne konkurranseformen omtales ikke i Lov om offentlige anskaffelser, kun disse; tilbudskonkurranser, anbudskonkurranser og plan- og designkonkurranser.

Pris og designkonkurransene gjennomføres ofte som en anbudskonkurranse eller tilbudskonkurranse, med eller uten forhandling. I realiteten er dette en konkurranseform som er en kombinasjon av en anbudskonkurranse eller tilbudskonkurranse, og en plan- og designkonkurranse. Måns Davidsson, rådgiver i NAL utdyper utfordringer knyttet til dette i sitt foredrag.


Aktuelt og nyheter fra Plan og bygningsloven
Det gjøres stadig endringer, større eller mindre, i Plan- og bygningsloven. Advokat Anders Evjenth, Advokat, Partner, Bull & co Advokatfirma forteller om hvilke endringer som har kommet og hvilke som nå er på trappene.

OM NETTKURSET NYTT FRA NAL OG PBL
Nettkurset "Nytt fra NAL og PBL" er et opptak av kurset som ble holdt 22. januar 2021 som et heldigitalt kurs. Total spilletid er anslagsvis 2 timer. Kurset er gratis for medlemmer av NAL. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid. Kurset kan ikke lastes ned, men du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger.
Rettigheter: Norske arkitekters landsforbund (NAL).
Ved betaling av kursavgift, gis deltakeren rett til å se og høre kurset så mange ganger man ønsker i det tidsrommet kurset er tilgjengelig. Deltakeren har ikke rett til å bruke kurset, eller deler av det, på noen annen måte uten etter forhåndssamtykke fra NAL. Deltakeren kan heller ikke overdra sine kursrettigheter til andre. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL.

Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris, vi kan gi deg et godt tilbud.

PROGRAM:


Ca 15 minutter
Velkommen og kort om politiske satsningsområder i NAL
v/ Camilla Moneta, fagsjef i NAL

Ca 15 minutter
Om aktuelle høringer
v/ Kai Reaver, rådgiver, NAL

Ca 30 minutter
Om pris- og designkonkurranser
Foredraget beskriver denne konkurranseformen, -karakteristiske trekk i forhold til andre konkurranser og hvordan det påvirker arkitektens deltakelse.
v/ Måns Davidsson, rådgiver i NAL

Ca 40 minutter
Aktuelt og nyheter fra Plan- og bygningsloven
v/ Anders Evjenth, Advokat, Partner, Bull & co Advokatfirma

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
1. juli 2021
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke