Tilbake til alle nettkurs

Aktuelt fra NAL og PBL (opptak)

22. januar 2021
Aktuelt fra NAL og PBL  (opptak)
Frokostmøte
Lovverk
Illustrasjon: stock.adobe.com
Om pris- og designkonkurranse, aktuelt fra plan- og bygningsloven, NALs politiske satsinger i 2021 og aktuelle høringer. Minikurs, gratis for NAL-medlemmer, krever påmelding.
Pris
MNAL kr 0,-
Øvrige kr 1200,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Nytt fra NAL 

Camilla Moneta, vil snakke om NALs politiske satsingsområder for 2021, og nevne vår felles politiske plattform med de andre arkitektorganisasjonene. Kort orientering om kurs og fagdager.

Kai Reaver forteller om aktuelle høringer. Strandsonen: NALs arbeide med utkast til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.
Statlige bygninger: NAL høringssvar til helhetlig strategi for bygg og eiendom i statlig sivil sektor.
Bærekraftsmålene: NALs innspill til nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene.
Ansvarsrett - Oppdatering om det pågående arbeidet med ansvarsrettssystemet og "forsvarlig byggkvalitet"

Pris - og designkonkurranser
De siste årene har utviklet seg en ny konkurranseform som kalles pris- og designkonkurranse eller totalentreprise med løsningsforslag. Denne konkurranseformen omtales ikke i Lov om offentlige anskaffelser, kun disse; tilbudskonkurranser, anbudskonkurranser og plan- og designkonkurranser.

Pris og designkonkurransene gjennomføres ofte som en anbudskonkurranse eller tilbudskonkurranse, med eller uten forhandling. I realiteten er dette en konkurranseform som er en kombinasjon av en anbudskonkurranse eller tilbudskonkurranse, og en plan- og designkonkurranse. Måns Davidsson, rådgiver i NAL utdyper utfordringer knyttet til dette i sitt foredrag.


Aktuelt og nyheter fra Plan og bygningsloven
Det gjøres stadig endringer, større eller mindre, i Plan- og bygningsloven. Advokat Anders Evjenth, Advokat, Partner, Bull & co Advokatfirma forteller om hvilke endringer som har kommet og hvilke som nå er på trappene.

OM STRØMMIMG:
Både deltakere i sal og deltakere på strømming får tilgang til opptakene etter kurset. Når du kjøper kurset, kan du følge strømmingen i samtid eller se opptakene etter kurset. Opptakene blir publisert innen en uke. Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL. Ta kontakt med oss for tilbud om gruppepris, vi kan gi deg et godt tilbud.

PROGRAM:


0900 – 0910
Velkommen og kort om politiske satsningsområder i NAL
v/ Camilla Moneta, fagsjef i NAL

0910 – 0925
Om aktuelle høringer
v/ Kai Reaver, rådgiver, NAL

0925 – 0955
Om pris- og designkonkurranser
Foredraget beskriver denne konkurranseformen, -karakteristiske trekk i forhold til andre konkurranser og hvordan det påvirker arkitektens deltakelse.
v/ Måns Davidsson, rådgiver i NAL

0955 – 1005
Pause

1005 - 1050
Aktuelt og nyheter fra Plan- og bygningsloven
v/ Anders Evjenth, Advokat, Partner, Bull & co Advokatfirma

1050 – 1100
Spørsmål til Anders Evjenths innlegg
Spørsmål kan sendes via SMS til 91338838. Vi svarer i den utstrekning tiden tillater det.

1100
Avslutning

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
1. juli 2021
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke