Tilbake til alle nettkurs

Passiv klimatisering av bygg (direkte strømming)

16. mars 2021
Passiv klimatisering av bygg (direkte strømming)
Nettkurs
Energi og miljø
Ill: Alnatura Campus, Darmstad, v/fotograf Roland Halbe
Hvordan kan strategier for passiv klimatisering av bygg bidra til reduksjon av energibruk, sunnere innemiljø og høy arkitektonisk kvalitet?
Pris
MNAL kr 1800,-
MNIL kr 1800,-
MNLA kr 1800,-
Stud.arch. NAL kr 125,-
NIL-studentmedlem kr 125,-
NLA-studentmedlem kr 125,-
Wildcard kr 250,-
Kursdeltaker kr 2350,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Blant arkitekter og brukere opplever vi en økende interesse for å benytte naturlig ventilasjon der det er fornuftig. Flere ønsker mer kunnskap om fordeler, ulemper og muligheter ved bruk av bygningsintegrerte ventilasjonsløsninger.

På kurset ser vi nærmere på hvordan passiv ventilering av bygg kan tilfredsstille krav til inneklima og redusert klimagassutslipp. Vi ser også på hvordan prinsippene kan benyttes, i forbindelse med gjenbruk av eksisterende bygg, i bygningers driftsfase og i forbindelse med om- og gjenbruk av VVS-anlegg.

Et aktuelt spørsmål i dag er om valg av ventilasjonsløsning kan bidra til bedre smittevern? Helse, smittevern og inneklima må sees i sammenheng, derfor er det naturlig at vi på dette kurset drøfter utfordringer knyttet til Covid 19, smittesituasjonen og konsekvensene for ventilering av bygg.
Vi har invitert spesialister til å dele kunnskap og erfaringer som belyses gjennom flere konkrete eksempler.

Hovedforedragsholder på kurset er Arne Førland Larsen, arkitekt, Head of Technology and Environment, LINK arkitektur, Oslo

Kurset er utviklet i samarbeid med arkitekt MNAL Barbara Hasenmüller.

Målsetting med kurset: Gi deltakerne nødvendig kunnskap om naturlig/passiv ventilering av bygg, samt gi kunnskap og inspirasjon til selv å benytte dette i egen prosjektering.

Målgruppe: Arkitekter, interiørarkitekter, utbyggere, entreprenørene, byggherrer, kommunalt ansatte og studenter. Det kan være en fordel med litt basiskunnskap om temaet.

OM STRØMMING:
Både deltakere i sal og deltakere på strømming får tilgang til opptakene etter kurset. Når du kjøper kurset, kan du følge strømmingen i samtid eller se opptakene etter kurset. Opptakene blir publisert innen en uke. Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL. Ta kontakt med oss for tilbud om gruppepris, vi kan gi deg et godt tilbud.

PROGRAM:

0900 – 0905
Velkommen v/ Fagavdelingen NAL

0905 – 0945
Fra smittevern til smarte bygg!
Covid-19 – anbefalinger for driftere om smittevern og inneklima.
v/Johan Øvrevik, FHI, Oslo

0945 – 1045
Prinsipper inneklima og prinsipper for bygnings integrert ventilering av bygg
Inneklima, klimagassutslipp, ombruk i eksisterende bygg, smittevern.
Eksempler:
- Jotron – Kontorbygning Larvik. hybrid ventilasjon, med stor fleksibilitet i nybygg
- Den tidligere amerikanske ambassade Oslo. Fleksible tekniske løsninger i fredet bygg
- Arkitekthøyskolen i Bergen. Oppgradering av eksisterende naturlig ventilasjon med respekt for opprinnelig ide.
- Kunstnernes Hus Oslo, Hvordan kan Kuntshalle Bregenz være inspirasjon for ny oppgradering av teknisk løsning
- Borgarfjell skule, hybrid ventilasjon med integrert tilluft i massivtre TT bjelker
v/Arne Førland Larsen, arkitekt, Head of Technology and Environment, LINK arkitektur, Oslo


1045 – 1100
Pause

1100 -1130
Korpåsen Omsorgsboliger - passiv design med integrerte tekniske systemer
Et bokonsept med gode fellesskapsløsninger og varige materialkvaliteter. Løsninger og bygningsdeler er valgt bevisst for å oppnå målet om god bokvalitet, og de tekniske løsningene underbygger opplevde kvaliteter i boligene.
v/ Fred Arne Rise, Sivilarkitekt MNAL, Partner Linje Arkitektur AS, Oslo

1130--1220
Eksempler på bygningsintegrert ventilasjon, med prioritering av passive designgrep
Hvordan skal vi utnytte synergier med byggets passive egenskaper? Eksempler på nybygg og rehabilitering med bygningsintegrerte tekniske systemer
v/ Arne Førland Larsen, arkitekt, Head of Technology and Environment, LINK arkitektur, Oslo

1220 – 1230
Spørsmål

1230 Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
9. mars 2021
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke