Tilbake til alle nettkurs

PBL og TEK for viderekomne (direkte strømming)

10. mars 2021
PBL og TEK for viderekomne  (direkte strømming)
Nettkurs
Lovverk
Robert Kneschke - stock.adobe.com
På dette kurset får du frisket opp din kunnskap PBL og hvordan TEK 17 praktiseres på en god måte. En dom i høyesterett endrer rollen som ansvarlig søker. Vet du hvordan?
Pris
MNAL kr 3450,-
MNIL kr 3450,-
MNLA kr 3450,-
Stud.arch. NAL kr 250,-
NIL-studentmedlem kr 250,-
NLA-studentmedlem kr 250,-
Wildcard kr 500,-
Kursdeltaker kr 4700,-
MNIL kr 3450,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Gjennom sin praktisering av Plan- og bygningsloven tar arkitektkontorer på seg et stort juridisk ansvar, både med arkitekturprosjektering og som ansvarlig søker. En nylig avsagt en dom i høyesterett skjerper rollen som ansvarlig søker. Hva betyr dette ansvaret for deg? På dette kurset får du frisket opp dine kunnskaper om PBL og hvordan forskriftene, spesielt TEK 17, kan praktiseres på en god og trygg måte.

Vi har invitert eksperter og praktiserende arkitekter for å belyse de utfordringene som arkitekter i dag står overfor knyttet til rollen som arkitekt med ansvarsrett. Arkitekter med lang erfaring fra praksis deler sine erfaringer med implementering av TEK 17 i sine prosjekter.

Målsetting med kurset: Friske opp kunnskap om hvordan PBL og hvordan TEK 17 praktiseres på en god måte, gjennom teori og praktiske eksempler.

Målgruppe: Prosjekterende arkitekter, interiørarkitekter, ingeniører, byggesaksbehandler og andre interesserte.

OM STRØMMIMG:
Både deltakere i sal og deltakere på strømming får tilgang til opptakene etter kurset. Når du kjøper kurset, kan du følge strømmingen i samtid eller se opptakene etter kurset. Opptakene blir publisert innen en uke. Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL. Ta kontakt med oss for tilbud om gruppepris, vi kan gi deg et godt tilbud.

 

PROGRAM


0900 – 0915  
Velkommen og introduksjon til tema på kurset
v/Måns Davidson, arkitekt MNAL og fagrådgiver i NAL

0915 – 1000 
Forskrift om saksbehandling og kontroll (SAK)
Søknadsplikt- og behandling
- Når må det søkes
- Hva må søknaden inneholde
- Hvordan behandler kommunen søknaden
- Søknad om dispensasjon
v/ Anders Evjenth, advokat, partner, Bull & co Advokatfirma

1000 – 1015
Pause

1015 – 1100 
Forskrift om saksbehandling (SAK) fortsetter
- Hvordan oppstår ansvar og hvordan
- Hovedtrekk i rollen med ansvarlig foretak
- Konsekvenser etter plan- og bygningsloven ved brudd på plikten som ansvarlig foretak
v/ Anders Evjenth, advokat, partner, Bull & co Advokatfirma

1100 -1130  
Om rollen som ansvarlig søker
Utgangspunkt i Solem-saken fra høyesterett og betydning for arkitekter i denne rollen.
Hvilket ansvar tar ansvarlig søker på seg ved å ha denne rollen?
Og hva må vi faktisk gjøre for å ikke ta på oss andres ansvar?
V/ Anette Søby Bakker, juridisk sjefsrådgiver, Arkitektbedriftene

Spørsmål

1130 – 1230
Lunsj


1230 -1330  
Avviksspøkelset - Praktisk bruk og utfordringer med TEK 17 hos LINK Arkitektur
Om å holde tunga rett i munnen og sikre seg som ansvarlig prosjekterende iht. krav fra lovverk og andre krav og påvirkere av prosjekteringsprosessen.
Foredragsholder bidrar med egne refleksjoner og viser til erfaringer fra konkrete eksempler fra egen jobbhverdag i Link arkitektur, med eksempler fra et konkret helseprosjekt.
Spørsmål.
v/ Mikael Pedersen, Arkitekt MNAL, LINK arkitektur 

1330-1345
Pause

1345 – 1445 
Generelt om TEK-Forholdet mellom TEK forskriften og veiledning til forskriften
Sammenhengen mellom funksjonskrav (kvalitative krav) og ytelseskrav (kvantitative krav) – hva dreier det seg om?
Når kan og må man søke dispensasjon? Dokumentasjon – hvordan dokumentere kravene i TEK er ivaretatt.
Spørsmål.
v/ Anders Kirkhus, seniorrådgiver, SINTEF byggforsk 

1445 -1500
Spørsmål og dialog mellom Mikael Pedersen og Anders Kirkhus

1500 – 1600 
‘Tekken’ – i en arkitekts (arbeids)hverdag hos NSW, til glede og besvær.
TEK 17 følger oss som en del av hverdagen. Hvordan forholder vi oss til ‘Tekken’ på en konstruktiv måte uten at den tar fra oss arbeidsgleden? Hvordan ivaretar vi UU-kraven i våre prosjekter
Foredragsholderne bidrar med egne refleksjoner og viser til erfaringer fra konkrete eksempler fra egen jobbhverdag, med eksempler fra blant annet rehabiliteringsprosjekter.
Spørsmål.
v/ Hanne Winsnes, seniorarkitekt og Lise Rystad, seniorarkitekt, NSW 

Spørsmål til slutt

1600 – Slutt

Det taes forbehold om endringer i programmet.

 

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
10. mars 2021
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke