Tilbake til alle nettkurs

Miljøvennlige materialvalg (direkte strømming)

10. februar 2021
Miljøvennlige materialvalg (direkte strømming)
Nettkurs
Energi og miljø
Illustrasjon: Logistiksentrum til Promega, Walldorf/Tyskland, Arkitekter: haascookzemmrich STUDIO2050, Fotograf: Roland Halbe
Hvordan arbeide målrettet og systematisk for å gjøre mer bevisste og miljøvennlige materialvalg? Strategier, nyttige verktøy, ny kunnskap og erfaringer med materialer blir presentert.
Pris
MNAL kr 2990,-
Øvrige kr 4200,-
MNIL kr 2990,-
MNLA kr 2990,-
NAL-studentmedlem kr 250,-
NIL-studentmedlem kr 250,-
NLA-studentmedlem kr 250,-
Wildcard kr 500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Vi har invitert eksperter som deler sine erfaringer og kunnskap om bruk av miljøvennlige materialer i store prosjekter. I første delen av kurset vil vi gå dypere inn i beregningsmetoder, modeller og hjelpemidler for vurderinger av bygningers klimagasseffektivitet. Vi ser nærmere på NS3720 og på livsløpsanalyser (LCA). Det presenteres eksempler på bygninger og produkter hvor klimagassregnskap har vært et premiss for design og materialvalg.

Inspirerende eksempler på valg av materialer og prosjekter både fra Norge og Tyskland blir presentert. Vi introduserer også materialet leire som nå brukes profesjonelt i flere europeiske land, og som har vist seg å være et vellykket valg blant annet for helse- og omsorgsbygg. Arkitekt Martin Haas, Stuttgart/Tyskland.

Kurset avsluttes med et praksisorientert foredrag om miljøorientert materialbruk med hovedfokus på trebygg.

Målsetting med kurset: Gi inspirasjon til egen prosjektering, og en bredere kunnskap om materialbruk og detaljering i praksis.

Målgruppe: Kurset egner seg både for nybegynnere og for dem som allerede har noe basiskunnskap om materialer, og som av hensyn til klimaet er opptatt av å gjøre bevisste materialvalg.
Kurset er utviklet i samarbeid med arkitekt MNAL, Barbara Hasenmüller.

OM STRØMMIMG:
Både deltakere i sal og deltakere på strømming får tilgang til opptakene etter kurset. Når du kjøper kurset, kan du følge strømmingen i samtid eller se opptakene etter kurset. Opptakene blir publisert innen en uke. Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL. Ta kontakt med oss for tilbud om gruppepris, vi kan gi deg et godt tilbud.

PROGRAM

0900 – 0905
Velkommen
v/ Fagavdelingen NAL

0905 - 0915
Introduksjon
v/Michael Lommertz, sivilarkitekt, MNAL, Bollinger + Grohmann, Oslo, faglig leder bærekraft

0915 – 0930
Materialstrategier for et lavutslippssamfunn
Hovedkonklusjoner fra rapporten fra UNEP International Resource Panel.
v/Eivind Selvig, cand.scient, partner Civitas, Oslo

0930 – 1000
Beregningsmetoder, modeller/hjelpemidler for vurderinger av bygningers klimagasseffektivitet
Viktige LCA-metodediskusjoner pågår knyttet til tidsvekting av utslipp og lagring av biogent karbon i trebaserte produkter. Kort drøfting og vurdering av konsekvenser når materialer skal sammenlignes.
v/Eivind Selvig, cand.scient, partner Civitas, Oslo

1000 – 1030
Klimagassutslipp som premiss for design og materialvalg
Eksempler – bygninger og produkter
v/Eivind Selvig, cand.scient, partner Civitas, Oslo

1030 – 1045
Karbonlagring i bygninger i kommunene
v/Eivind Selvig, cand.scient, partner Civitas, Oslo

1045 – 1100
Pause

1100 – 1200
Miljøvennlig bygg og materialer
Stål, betong, tre. Eksempler/prosjekter
v/Michael Lommertz, sivilarkitekt, MNAL, Bollinger+Grohmann, Oslo, faglig leder bærekraft

1200 – 1245
Lunsj

1245 -1330
Bærekraftig bruk av leire: materialegenskaper, håndtering, bearbeidelse og bruksområder
Tørket leire er et bærekraftig alternativ med mange bruksområder. Leire har helsefremmede og klimaregulerende egenskaper som bidrar til sunn byggeplass, godt inneklima og gode estetiske løsninger.
v/Camilla Høyem, Dipl.Ing. interiørarkitekt, Det grønne rom, Oslo

1330 -1415
Bærekraftig bruk av leire i store prosjekter
v/Martin Haas, Architekt BDA, haascookzemmrich STUDIO2050, Stuttgart/Tyskland

1415 -1430
Spørsmål

1430 -1445
Pause

1445 – 1515
Tittel kommer
v/Foredragsholder kommer

1515 -1600
Utforskende bruk av miljøvennlige materialer i bygninger med tre
Fra pilotprosjekter og boliger av tre til barne- og ungdomsskoler med utstrakt bruk av massivtre.
v/Einar Bjarki Malmquist, sivilarkitekt MNAL, MArch, Ola Roald Arkitektur, Oslo

1600
Avslutning

Det tas forbehold om endringer i programmet.

 

 

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
3. februar 2021
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke