Tilbake til alle nettkurs

Hvordan lykkes med egen arkitektpraksis (direkte strømming)

4. februar 2021
Hvordan lykkes med egen arkitektpraksis (direkte strømming)
Nettkurs
Profesjonalisering
Illustrasjon: Adobe Stock
Drift av egen arkitektpraksis krever innsikt i lovverk, kontrakter og økonomi – har du kontroll på dette får du frigjort tid til de skapende prosessene.
Pris
MNAL kr 2990,-
MNIL kr 2900,-
MNLA kr 2990,-
Øvrige kr 4200,-
Wildcard kr 500,-
NAL student kr 250,-
NIL student kr 250,-
NLA student kr 250,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

De mest suksessrike arkitektene skaper ikke bare arkitektur, de skaper også en solid virksomhet. Det å starte og drifte en egen arkitektpraksis er utfordrende. Du må ha kontroll på økonomi og regelverk, jus og kontrakter, skaffe oppdrag og vite hvordan du profilerer din arkitektpraksis. Blir du trygg i dette, får du frigjort tid til de skapende prosessene og alt som gjør arkitektur givende!

Som arkitekt og selvstendig næringsdrivende har du ansvar for å skape gode arbeidsforhold og være en støttespiller og motivator for ansatte, være profesjonell i kontakt med samarbeidspartnere, oppdragsgivere og andre.

Kurset går gjennom både avtaleformer og regelverk, økonomistyring, akkvisisjon, konkurranseformer og kommunikasjon. Erfarne jurister/advokater, arkitekter og daglig ledere fra ulike arkitektfirmaer deler kunnskap og erfaring. Målsetting med kurset er at du skal få bedre oversikt og kontroll med de formelle og administrative sidene ved å drive egen virksomhet. Kurset passer både for nyetablerte arkitektkontor og for de mer erfarne som kan trenge ny driv og inspirasjon.

OM STRØMMIMG:
Både deltakere i sal og deltakere på strømming får tilgang til opptakene etter kurset. Når du kjøper kurset, kan du følge strømmingen i samtid eller se opptakene etter kurset. Opptakene blir publisert innen en uke. Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL. Ta kontakt med oss for tilbud om gruppepris, vi kan gi deg et godt tilbud.


PROGRAM:


0900 – 0910
Velkommen
v/ fagrådgiver Måns Davidson, Fagavdelingen i NAL

0910 – 0930
Mulighetsrommet i egen arkitektpraksis
v/ Colm O´Brien, daglig leder, Holt O´Brien

0930 – 1020
Avtaler og kontraktskriving - ansvar i byggesak
Om det juridiske, hva må man huske på, hvordan sikre seg i forhold, fallgruver, typiske feil m.m. Om ansvar i byggesak – om risiko etc.
v/ Anders Evjenth, Advokat, Partner, Bull & co Advokatfirma  

1020-1035
Pause

1035 – 1110
Om anskaffelser
Ulike anskaffelsesformer, private og offentlige.
v/Anette Bakker, Juridisk sjefsrådgiver, Arkitektbedriftene i Norge 

1110 – 1130
Ulike konkurranseformer og parallelle oppdrag
Om de ulike konkurranseformene som benyttes, og hvordan de forholder seg til anskaffelseslovverket; og er parallelle oppdrag egentlig en konkurranse?
v/ ansvarlig for konkurranser Gisle Nataas / fagrådgiver Måns Davidson, Fagavdelingen i NAL

1130 -1145
Spørsmål og diskusjon

1145 – 1230
Lunsj

1230 – 1310
Økonomistyring som gir rom for kreativitet
God økonomistyring gir rom for forutsigbare prosjekteringsprosesser og god arkitektur.
v/Mats Thomassen, prosjektkoordinator Nordic 

1310 -1350
Hverdagen på kontoret
Om ledelse, drift og akkvisisjon
v/daglig leder og partner Kristian Fodstad, Meinich arkitekter 

1350 -1400
Spørsmål og diskusjon

1400 – 1415
Pause

1415 – 1445
Hvordan vi driver (vårt lille) arkitektkontor
v/John Sanden, sivilarkitekt MNAL / partner, Sanden og Hodnekvam Arkitekter AS

1445 – 1450
Spørsmål og diskusjon

1450 – 1550
Kommunikasjon og drift av arkitektvirksomhet
Erfaringer fra praksis.
v/Nina Kristin Amdahl, Seniorrådgiver & Partner, Mad Communication og Nicolai Riise, arkitekt MNAL, partner & Group CEO 

1550 – 1600
Spørsmål og diskusjon

1600 Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet.

 

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
4. februar 2021
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke