Tilbake til alle nettkurs

Unngå prosjekteringsfeil og vannskade (opptak)

21. januar 2021
Unngå prosjekteringsfeil og vannskade (opptak)
Nettkurs
Prosjektering
Illustrasjon: doodlart - stock.adobe.com
Hvordan kan bransjeaktør få ned skadefrekvens og kostnader relatert til vannskader?
Pris
kr Gratis
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Forsikringsbransjen opplever stort omfang av skader som kan spores tilbake til prosjekteringen. På dette kurset presenteres eksempler på erstatnings -og forsikringssaker rettet mot prosjekterende arkitekter.

Hva kan du som ansvarlig arkitekt gjøre for å unngå vannskader og forsikringssaker?

Målgruppe: Arkitekter MNAL og andre interesserte.
Kurset er utviklet av NAL i samarbeid med Gjensidige, OBOS Prosjekt AS, Rørentreprenørene, og Geberit AS.

OM NETTKURSET UNNGÅ PROSJEKTERINGSFEIL OG VANNSKADE
Nettkurset "Unngå prosjekteringsfeil og vannskade" er et opptak av kurset som ble holdt 21. januar 2021 i Arkitektenes Hus i Oslo som et heldigitalt kurs. Total spilletid er anslagsvis 2 timer. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid. Kurset kan ikke lastes ned, men du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger.
Rettigheter: Norske arkitekters landsforbund (NAL).
Ved betaling av kursavgift, gis deltakeren rett til å se og høre kurset så mange ganger man ønsker i det tidsrommet kurset er tilgjengelig. Deltakeren har ikke rett til å bruke kurset, eller deler av det, på noen annen måte uten etter forhåndssamtykke fra NAL. Deltakeren kan heller ikke overdra sine kursrettigheter til andre. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL.

Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris, vi kan gi deg et godt tilbud.


PROGRAM

Ca 30 minutter
Hva er typiske prosjekteringsfeil relatert til vannskadesikkerhet?
Eline Leivestad Ekker, advokat, Gjensidige

Gjensidige forsikring deler erfaringer fra skadeoppgjør innen prosjektering og vannskadeproblematikk. Hvor ligger arkitektens ansvar i rådgiverrollen og tar arkitekten på seg for stort ansvar?

Ca 30 minutter
Forbedringsområder for tekniske sjakter
Vidar Hellstrand, avdelingsleder Energi og Miljø, OBOS Prosjekt

Tekniske sjakter i flermanns boligbygg skal oppfylle flere behov og det er viktige tekniske formalitetskrav som må oppfylles. OBOS Prosjekt deler erfaringer og tanker om forbedringsområder.

  • Hvilke krav bør arkitekteten være klar over i tidlig fase og hva er konsekvensen av disse kravene?
  • Når man bestiller sjakter iht. TEK17 krav har da byggherren trygghet for at leveransen oppfyller kravene eller må byggherre stille ekstra krav for å oppnå dette?
  • Hva kjennetegner gode sjakter sett fra byggherrens side?

Ca 30 minutter
Utfordringer ved vannskadesikkerhet i prosjektering
Are S. Nielsen, fagsjef, Rørentreprenørene

  • Sjakt/ føringsveier: sjaktbladet i BVN som grunnlag
  • Vannskadesikkerhet/ lekkasjesikring: matrisen i RHB 312.08 til grunn, og vurderinger rundt lovverket
  • Vanntemperatur/ smitteoverføring av temperatur / legionella: relatert til føringsveier ofte ikke er planlagt for gode nok i forhold til plass

Ca 30 minutter
Sanitæranlegg og lekkasjesikkerhet
Arvid Aalen, prosjektansvarlig, Geberit AS

  • Levetid på sanitærinstallasjoner, lyd, brann og komfort for brukerne
  • Rørleggerteknikker, dagens rørsystemer, sikkerhet, innbygningssisterner m.m.
  • Norge vs Europa. Løsninger og produktivitet

 

vannskade-logoer-kurssidervannskade-logoer-kurssider

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
1. september 2021
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke