Tilbake til alle nettkurs

Frokostdebatten: Lærdommer fra Y-blokka (opptak)

18. september 2020
Frokostdebatten: Lærdommer fra Y-blokka (opptak)
Frokostmøte
FROKOSTDEBATTEN
Scanstockphoto
Frokostdebatten: Lærdommer fra Y-blokka – hva kan vi gjøre annerledes i fremtidige saker
Pris
MNAL kr 0,-
Stud.arch. NAL kr 0,-
Kursdeltaker kr 0,-
MNIL kr 0,-
NIL-studentmedlem kr 0,-
MNLA kr 0,-
NLA-studentmedlem kr 0,-
kr 0,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Hva blir den neste Y-blokken? Flere bygg er truet. Hva kan vi lære av det som skjedde i Y-blokk saken? Og hvordan kan vi jobbe strategisk for at det ikke skjer igjen? 

Vi må analysere hva vi kunne gjort annerledes. Hva er det som gjør at man kommer for sent inn i prosessen – hva skal til for at man kommer inn tidligere i prosessen – der det fortsatt er mulighetsrom. 
Er det for enkelt å rive? Hva med gjenbruk av bygg?

Frokostdebatten er en serie med frokostmøter i regi av Norske arkitekters landsforbund. 
Målet er å skape en plattform for meningsutveksling og debatt om tema som angår og engasjerer arkitektbransjen.

Målgruppe: Gratis for medlemmer av NAL

Debattleder: 
Kai Reaver Arkitekt MNAL, PhD-Fellow AHO, Rådgiver i NAL

OM OPPTAKENE LÆRDOMMER FRA Y-BLOKKA
Opptakene "Lærdommer fra Y-blokka" er fra et debattmøte som ble holdt 18. september 2020 i Arkitektenes Hus i Oslo. Total spilletid er anslagsvis 2 timer. Når du kjøper opptaket, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid. Kan ikke lastes ned, men du kan du gå inn flere ganger og se opptakene eller dele det opp i flere fremvisninger. Opptakene er gratis for medlemmer av NAL, og disse får ikke faktura.
Rettigheter: Norske arkitekters landsforbund (NAL).
Ved betaling av kursavgift, gis deltakeren rett til å se og høre opptaket så mange ganger man ønsker i det tidsrommet kurset er tilgjengelig.. Deltakeren har ikke rett til å bruke kurset, eller deler av det, på noen annen måte uten etter forhåndssamtykke fra NAL. Deltakeren kan heller ikke overdra sine kursrettigheter til andre. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL.

Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris, vi kan gi deg et godt tilbud.

 

PROGRAM

Ca 15 minutter
Introduksjon til temaet
v/Kai Reaver Arkitekt MNAL, PhD-Fellow AHO, Rådgiver i NAL

Ca 15 minutter
Det tapte monumentet
v/ Ola Harald Fjeldheim, Generalsekretær, Fortidsminneforeningen

Ca 15 minutter
Folkelig ble det ikke
v/ Agnes Moxnes, journalist, kulturkommentator i NRK

Ca 15 minutter
En arkitekturdebatt vi ikke har sett maken til
v/ Gaute Brochmann, Arkitekt MNAL, redaktør Arkitektur N

Ca 15 minutter
Debatt
v/Kai Reaver og debattantene

 

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
1. september 2021
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke