Tilbake til alle nettkurs

Grunnkurs plan- og bygningsrett del 1 – Byggesak (opptak)

16. september 2020
Grunnkurs plan- og bygningsrett del 1 – Byggesak (opptak)
Nettkurs
Lovverk
Scanstockphoto
Som prosjekterende arkitekt må man sette seg inn i og mestre en rekke regler, forskrifter og krav. Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i Plan- og bygningsloven med hovedfokus på byggesaksdelen.
Pris
MNAL kr 2990,-
MNIL kr 2990,-
MNLA kr 2990,-
Wildcard kr 500,-
Stud.arch. NAL kr 250,-
NIL-studentmedlem kr 250,-
NLA-studentmedlem kr 250,-
Kursdeltaker kr 4200,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Arkitektens hverdag på kontoret preges i mange tilfeller mer av administrasjon og saksbehandling og mindre om kreativ utvikling og prosjektering. For nyutdannede arkitekter kan møtet med arbeidslivet være annerledes enn forventet. 

Kurset er tilpasset både nyutdannede arkitekter som er ferske i arbeidslivet og arkitekter som nettopp har startet eget foretak. Det egner seg også for deg som ønsker en oppfrisking av kunnskapen.

Hovedforedragsholder på kurset er advokat og partner Anders Evjenth i Advokatfirmaet Bull & co. Han har tidligere vært kåret til Årets beste foredragsholder av Senter for eiendomsfag.

Målgruppe: Arkitekter, landskapsarkitekter, interiørarkitekter ingeniører, nyutdannede, nyansatte på kontor, nyetablerte i enkeltmannsforetak eller andre interesserte.

For medlemmer av NAL gjelder: Nyutdannede (2019 eller senere) og de som i samme tidsrom har startet enkeltmannsforetak eller lite kontor får 50% prisreduksjon på kurset. Ordinær pris kommer opp ved påmelding, bruk kommentarfeltet. Foretraksnummer oppgis.
For alle gjelder: Tar man begge kursene gis kr. 1000 i avslag. Dette trekkes fra på kurs 2.
Man kan kun få en av rabattene.
Wildcard og studentmedlemmer er unntatt.

OM NETTKURSET GRUNNKURS PLAN- OG BYGNINGSRETT DEL 1 - BYGGESAK (OPPTAK)
Nettkurset "Grunnkurs plan- og bygningsrett del 1" er et opptak av kurset som ble holdt 16. september 2020 2020 i Arkitektenes Hus i Oslo som et heldags kurs. Total spilletid er anslagsvis 5 timer. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid. Kurset kan ikke lastes ned, men du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger.
Rettigheter: Norske arkitekters landsforbund (NAL).
Ved betaling av kursavgift, gis deltakeren rett til å se og høre kurset så mange ganger man ønsker i det tidsrommet kurset er tilgjengelig.. Deltakeren har ikke rett til å bruke kurset, eller deler av det, på noen annen måte uten etter forhåndssamtykke fra NAL. Deltakeren kan heller ikke overdra sine kursrettigheter til andre. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL.

Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris, vi kan gi deg et godt tilbud. 

PROGRAM


Hovedforedragsholder: Anders Evjenth

Ca 1 time
Plan- bygningsretten – oversikt på en time!

 • Plan- og bygningsloven
 • Saksbehandlingsforskrift (SAK)
 • Teknisk forskrift (TEK)
 • Reguleringsplaner. Kommunens behandling av søknaden


Ca 1 time
Søknadsplikt og krav til søknad
Hvorfor, hva og hvordan

 • Hva er søknadspliktig
 • Hva skal søknaden inneholde
 • Ansvarssøknad
 • Nabovarsling
 • Kommunens saksbehandling

Ca 45 minutter
Hva forventer kommunen?
Krav til søknaden, til søker og prosjekterende.
v/Margrete Vaskinn, rådgiver samfunnsutvikling, Kongsberg kommune

Ca 1 1/2 time
Ansvarsrettssystemet – krav og utfordringer

 • Krav til ansvarlige foretak
 • Søkers (SØK) ansvar
 • Prosjekterendes(PRO) ansvar
 • Kontrollørens ansvar

Ca 1 time
Orden i papirene! – dokumentasjonsplikt og tilsyn

 • Dokumentasjon av egen prosjektering
 • Produktdokumentasjon
 • Kommunalt tilsyn
 • Sanksjoner ved overtredelser

Ca 45 minutter
Råd fra en praktiker
Forventninger og krav til saksbehandler på kontoret.
Jørn Are Vigestad Berge, arkitekt MNAL, Rodeo Arkitekter

Spørsmål og diskusjon

 

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
1. oktober 2021
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke