Tilbake til alle kurs og arrangementer

Aldersvennlig stedsutvikling høsten 2020

Oslo 24. november 2020
Aldersvennlig stedsutvikling høsten 2020
Kurs
Planlegging/By- og stedsutvikling
Illustrasjon: NAL
Hvordan kan arkitekter og planleggere møte den demografiske utviklingen med flere eldre, flere små husholdninger og fare for ensomhet i ulike aldersgrupper, samtidig som kommuneøkonomien er presset?
Pris
MNAL kr 3990,-
MNIL kr 3990,-
MNLA kr 3990,-
kr 1990,-
Stud.arch. NAL kr 350,-
NIL-studentmedlem kr 500,-
NLA-studentmedlem kr 500,-
Kursdeltaker kr 5200,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Inkluderende arkitektur, gode nærmiljø, alternative transportformer, nye boformer og møtesteder på tvers av generasjoner er avgjørende for å få til en aldersvennlig stedsutvikling. Hvordan kan arkitektur og planlegging bidra til et bedre og mer sosialt samfunn, hvor vi kan ha glede av hverandres ressurser i det daglige?

NAL har, på oppdrag fra Helsedirektoratet utviklet en håndbok i aldersvennlig stedsutvikling. I forbindelse med utarbeidelsen av håndboken så vi klarere at et aldersvennlig samfunn er et bærekraftig og godt samfunn for alle. En av de største feilene vi kan gjøre er å isolere ulike aldersgrupper fra hverandre.

I vår tradisjonelle familiestruktur, i den historiske storfamilien, var det et fint samspill mellom generasjonene, - hvor de sammen både maktet en arbeidskrevende produksjon og var i stand til å ta seg av mange barn. Vi tror ikke vi skal tilbake dit, men vi kan organisere oss slik at vi oppnår mange av de samme kvalitetene – på frivillig basis.

På dette kurset vil vi gjennomgå og drøfte sentrale tema i håndboken og gå dypere inn i noen gode eksempler. Ta med deg dine egne erfaringer og delta aktivt i verkstedet som er en del av kurset.
Ikke alle har anledning til å reise til Oslo. Derfor strømmer vi kurset og legger ut oppgaver som kan drøftes lokalt. Når vi oppsummerer gruppearbeidene vil dere som følger med på strømmingen også kunne komme med kommentarer og innspill, over nettet. Velkommen til en nasjonal samtale om hvordan vi kan skape et bedre samfunn for alle – som samtidig er aldersvennlig.

Kurset er utviklet av NAL/BYLIVsenteret. Hovedforedragsholder på kurset er Øystein Bull-Hansen, arkitekt MNAL, fagansvarlig i Bylivsenteret.

Målsetting med kurset:
Økt kunnskap om hva som er avgjørende faktorer for å sikre en aldersvennlig stedsutvikling, og hvilke grep man kan gjøre innenfor sin sektor for å bidra til en positiv utvikling. På kurset vil vi presentere og drøfte en rekke gode eksempler hentet fra Norge. Siste halvdel av kurset er et verksted hvor man kan jobbe med lokale problemstillinger som deretter vil bli drøftet i plenum.

Målgruppe:
- Planleggere og arkitekter i offentlig og privat sektor.
- Øvrige ansatte i offentlig og statlig sektor
- Politikere
- Utbyggere.

Våre smitteverntiltak:
NAL følger Folkehelseinstituttets regler, råd og veiledninger, og slipper kun inn det tillatte antall kursdeltakere.

Detaljert program kommer!

Ønsker du å følge kurset via direkte strømming, meld deg på her

OM STRØMMIMG AV KURS:

Både deltakere i sal og deltakere på strømming får tilgang til opptakene etter kurset. Når du kjøper kurset kan du følge strømmingen i samtid eller se opptakene etter kurset. Opptakene blir publisert innen en uke. Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL. Ta kontakt med oss for tilbud om gruppepris, vi kan gi deg et godt tilbud.

 

Jeg ønsker å melde meg på

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
24. november kl 09.00 til
24. november kl 16.00
PÅMELDINGSFRIST
17. november 2020
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke