Tilbake til alle nettkurs

Arkitektenes fagdag - Nye teknologitrender (direkte strømming)

20. november 2020
Arkitektenes fagdag -  Nye teknologitrender (direkte strømming)
Nettkurs
Inspirasjon
Illutrasjon: Knut Ramstad, Nordic — Office of Architecture
Hvordan vil teknologiutviklingen prege byggebransjen generelt og arkitektnæringen spesielt i fremtiden? Vi har invitert ledende fagfolk, nasjonale og internasjonale til å presentere sitt syn.
Pris
MNAL kr 1500,-
MNIL kr 1500,-
MNLA kr 1500,-
Kursdeltaker kr 2500,-
kr 750,-
Stud.arch. NAL kr 350,-
NIL-studentmedlem kr 500,-
NLA-studentmedlem kr 500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

 

 

Innenfor de fleste bransjer og virksomheter opplever vi en voldsom teknologiutvikling. Plassert midt i en akselererende utvikling, kan det være krevende å danne seg et overblikk over hvilke teknologier som har relevans og gyldighet, og hvilke fenomener som er ren hype, -forbundet med oppblåste og urealistiske forventninger.

På denne fagdagen ønsker vi å drøfte noen aktuelle tema/spørsmål:

  • Den raske utviklingen vi ser innenfor maskinlæring, ekspertsystemer og kunstig intelligens kan få stor betydning for arkitektfaget. Når modne og velfungerende løsninger entrer markedet vil våre oppdragsgivere kunne sitte med verktøy som utfordrer arkitektens kompetanse og arkitektens rolle i prosjektet.
  • Nye teknologier som generative og parametrisk design gir designere og rådgivere nye verktøy for å optimalisere konstruksjoner og materialbruk og på denne måten bidra til mer bærekraftige løsninger. Økt kompleksitet og krav til bruk av avanserte verktøy i alle prosjektenes faser påvirker innholdet i arkitektrollen. Vi ser på ulike verktøy og metoder og hvordan de benyttes for å oppnå bedre prosesser og prosjekter.
  • Økte myndighets-, og byggherrekrav stiller allerede nå store krav til arkitekters teknologikompetanse og verktøybruk. I hvilken grad er generalistenes tid forbi? Hva kan vi forvente at våre oppdragsgivere vil forvente av leveranser i fremtiden og hvordan kan kontorene bygge opp nødvendig kompetanse for å møte disse forventningene?
  • Arkitekter og rådgivere har tradisjonelt basert sin virksomhet på salg av konsulenttimer. Nye verktøy som baserer seg på maskinlæring og AI vil måtte kreve at arkitekten tenker nytt rundt de økonomiske modellene de fleste kontorene i dag baserer sin virksomhet på. Arkitekter må forberede seg på, i økende grad ta seg betalt for verdiskapning, og i mindre grad fakturere medgått tid.
  • Det stilles stadig høyere krav til dokumentasjon og kvalitet i visuell kommunikasjon i ulike prosjektfaser. Vi ser på status innenfor XR (AR, VR) og hvilke verktøy og metoder arkitekter ta i bruk for å øke kvaliteten i design, beslutningsstøtte, samhandling, kvalitetssikring og kommunikasjon.
  • Fremtidens byggeplass med økt automatisering, prefabrikasjon og robotisering vil påvirke arkitektens rolle i plan- og byggeprosjekter. Vi ser allerede nå at nye fagfelt vokser frem, og vi må diskutere hvordan arkitekten kan beholde og utvide sine ansvarsområder og om det er nye fagfelt og tjenester vi bør samhandle med for å sikre kvalitet på prosess og produkt.

Målsetting med seminardagen: Tidsbilde, utfordringene i dag og hva er det som kommer.

Målgruppe: Arkitekter MNAL og andre interesserte.

Fagdagen er utviklet av NAL i samarbeid med Knut Ramstad, Arkitekt MNAL, Teknologileder i Nordic- Office of Architecture og professor ved NTNU.

OM STRØMMIMG AV ARKITEKTENES FAGDAG 2020:
Fagdagen kan kun følges via direkte strømming. Opptak blir ikke lagt ut i ettertid.
Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL. Ta kontakt med oss for tilbud om gruppepris, vi kan gi deg et godt tilbud.

 

PROGRAM

Moderator på seminaret er Knut Ramstad, Arkitekt MNAL, Teknologileder i Nordic - Office of Architecture, Professor NTNU


0900 – 0905 
Introduksjon og velkommen til seminaret 
v/ Peter Ranås, markedssjef,NAL

0905 – 0945 
Arkitektur og teknologi – hvordan påvirker teknologiutviklingen arkitektfaget 
Hvordan forvalter arkitektene sitt samfunnsansvar og sin posisjon i offentligheten, hvordan kan de bli
bedre? Hvilke nye arbeidsområder kan arkitekter gå inn i for å møte fremtidens teknologiutvikling?
v/ Knut Ramstad, Arkitekt MNAL, Teknologileder i Nordic - Office of Architecture, Professor NTNU

0945 – 1030 
Business outcomes for architects 
v/ v/ Samuel Omans, Strategy Manager, Autodesk


1030 – 1045 Pause

1045 -1130 
Kunstig intelligens i arkitektfaget 
Hvordan jobber Spacemaker med kunstig intelligens og maskinlæring
v/Arne Folkestad Bjelland, Arkitekt MNAL, Spacemaker


1130 -1150
Nye teknologier for fremtiden 
Parametrisk design, og digitale trender innen BIM, VR og AR av arkitekter for arkitekter. Ny teknologisk utvikling må bidra til å gi arkitektene mer rom for å skape god arkitektur og design.
v/Frode Saltkjelvik, Teknisk Sjef Graphisoft Norge

1200 – 1245 
Pause

1245 -1330 
Byggeprosjekter 2030
Hvordan vil driverne som utgjør bærekraftbegrepet endre måten vi gjennomfører byggeprosjekter på i fremtiden? Hvordan bidra til å løse klimakrisen og samtidig øke produktiviteten i bransjen?
v/Kristoffer Magerøy, prosjektleder i Skanska Digital, Skanska

1330 – 1415 
Byggeplasslogistikk 
Hva gjør Oslotre for å effektivisere byggeprosessen og redusere avfall. 
Oslotre har arbeidet med trearkitektur og moderne trekonstruksjoner som spesialfelt i over 10 år og opererer innenfor alle felt av byggeprosessen. Kontoret har også bakgrunn fra massivtreproduksjonen, og som entreprenør på større byggeprosjekter. Presentasjonen vil være en gjennomgang av realiserte prosjekter og systemer for å oppnå kontroll over arkitekturen fra første skisse til ferdig bygg. 
v/Jørgen Tycho, Oslotre 


1415 - 1430
Pause

1430 - 1500 
Hva og hvordan vil vi bestille bygg i 2030? 
Hva gjør endrede behov, endrede krav, ny teknolog og økt fokus på bærekraft med måten vi bestiller bygg på i fremtiden. Statsbygg er en stor bestiller av bygg i det norske markedet og vi ønsker å være med og bidra til en mer bærekraftig og digital næring for fremtiden. Må vi endre måten vi bestiller på for å få det til? Hvordan sikres god ressursutnyttelse – hvordan forholder vi oss til FNs bærekraftsmål?
v/ Anett Andreassen, Direktør digitalisering og utvikling, Statsbygg


1500 – 1600 
Avsluttende foredrag
v/Odd Erik Mjørlund, daglig leder, Geoplan


1600
Avslutning

Det tas forbehold om endringer i programmet.

 

 

 

Selges frem til
20. november 2020
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått