Tilbake til alle nettkurs

Programmering – mer enn bare arealer (direkte strømming)

5. november 2020
Programmering – mer enn bare arealer (direkte strømming)
Nettkurs
Prosjektering
Flesberg skole, arkitekter/foto Spinn
Bak et vellykket prosjekt ligger det ofte et grundig arbeid med programmet. Det er nå innført en ny læreplan for den norske skolen. Hvordan vil det påvirke programarbeidet? Og ditt skoleprosjekt?
Pris
MNAL kr 2990,-
MNIL kr 2990,-
MNLA kr 2990,-
Wildcard kr 500,-
Stud.arch. NAL kr 250,-
NIL-studentmedlem kr 250,-
NLA-studentmedlem kr 250,-
Kursdeltaker kr 4200,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Hvilken sammenheng er det egentlig mellom programmet og det endelige prosjektet?

Og hvordan lager man et godt arealeffektivt funksjonsprogram? Er kunsten å lage et godt program et eget fag? Hvem er best egnet oppgaven; arkitekter, pedagoger eller noen andre?

Denne dagen bruker vi skolen som et konkret eksempel for å belyse problemstillingen tilknyttet programmering, men kurset har relevans for alle type programarbeid og prosjekter.

Målsetting med kurset:
Målsetningen med kurset er at du skal få en innføring i programmering, hva som skal til for å lage et godt program og hvordan dette gjøres i prosesser hvor byggherrer, skolen, brukere og arkitekter er involvert. Du vil lære deg få innblikk i hva som kreves for å lede et programarbeid.
Kurset skal også gi deg motivasjon og inspirasjon til å ta tak i forarbeidet til prosjektet for å kunne skape en god prosess og riktig kvalitet.

Målgruppe:
Vi inviterer arkitekter, offentlige byggherrer, skoleledere og pedagoger eller du som til daglig jobber med skolespørsmål eller akkurat nå er i oppstartsfasen i et skoleprosjekt.

OM STRØMMIMG:
Både deltakere i sal og deltakere på strømming får tilgang til opptakene etter kurset. Når du kjøper kurset, kan du følge strømmingen i samtid eller se opptakene etter kurset. Opptakene blir publisert innen en uke. Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL. Ta kontakt med oss for tilbud om gruppepris, vi kan gi deg et godt tilbud.

 

PROGRAM:

0850 – 0900 
Registrering / kaffe

0900 – 0910 
Velkommen 
v/ Måns Davidson; Arkitekt MNAL, fagrådgiver i NAL

0910 – 0950 
Ny læreplan 2020
Hva er essensen i den nye læreplanen, læringssyn, kompetansesyn og elevsyn? Hvilke konsekvenser får implementering av planen for hvordan vi skal drive skole og kan planlegge skolebygg?
v/ Jostein Danielsen, Pedagog, Skoleplanlegger og skoleutvikler

0950 – 1030 
Digital skole
Hvordan kan de fysiske læringsarealene bidra til digital læring i skolen?
Refleksjoner over hvordan står det til med den digitale utviklingen i skolen, sammenhengen mellom teknologi og design av det fysiske læringsmiljøet, og viktigheten av å inkludere IT i tidlig fase av et byggeprosjekt.
v/ Merete Heggernes, digital pedagog, Skoleplanlegger og skoleutvikler

1030 – 1045 
Pause

1045 – 1115 
Diskusjon og refleksjoner rundt hva ny læreplan og digital undervisning betyr for programmering
v/ Beate Aske Løtveit, Pedagog, Skoleplanlegger og skoleutvikler
NB: Inndeling i grupper i sal og digitalt

Erfaringer og eksempler

11.15-12.00 
Flesberg Skole fra program til prosjekt
Tolkning av romprogrammet for en ny 1-10 skole til vinnerprosjekt i en pris- og designkonkurranse.
v/ Leif Daniel Houck, Arkitekt MNAL, Spinn arkitekter AS

1200 – 1245 
Lunsj

1245-1330 
Nytt Hovedbibliotek for Deichman
Program og konsept- gjensidig utvikling gjennom friksjon til ferdig bygg
v/ Vegar Voraa, Arkitekt MNAL, Lund Hagem arkitekter AS

1330 – 1415
Diskusjon og refleksjoner rundt om sammenhengen mellom program og prosjekt
v/ Måns Davidson; Arkitekt MNAL, fagrådgiver i NAL
NB: Inndeling i grupper i sal og digitalt

1415 – 1430 
Pause

1430-1515 
Arbeidsmetoder og verktøy
Konkrete eksempler og modellering av metodikk og verktøy for brukermedvirkning og programmering. Herunder også digitale verktøy.
v/ Beate Aske Løtveit, Pedagog, Skoleplanlegger og skoleutvikler

1515-1600 
Planleggere med superkrefter? AI som redskap
v/ Jesper Staahl, Arkitekt MNAL, Spacemaker

1600 – Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet.

 

 

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
5. november 2020
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke