Tilbake til alle nettkurs

Oppgradering av typehus i tre (direkte strømming)

17. november 2020
Oppgradering av typehus i tre (direkte strømming)
Nettkurs
Prosjektering
OPPTRE: Historien min - Hus på Nesodden fra 1962, Moseng Poulsen arkitektur
Gamle hus kan bli like gode som nye med hensyn til energibruk, komfort og arkitektur. Vi oppsummerer på dette kurset erfaringer og lærdom fra bl.a. forskningsprosjektene «SEOPP» og «OPPTRE».
Pris
MNAL kr 2990,-
MNIL kr 2990,-
MNLA kr 2990,-
Stud.arch. NAL kr 250,-
NIL-studentmedlem kr 250,-
NLA-studentmedlem kr 250,-
Wildcard kr 500,-
Kursdeltaker kr 4200,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

En stor del av boligmassen i Norge er trehus. Mange av disse er typehus i tre bygd i perioden 1950-1980, og flest på 70-tallet. Mange av disse husene er modne for rehabilitering, og her er energisparepotensialet stort. I oppgraderingsprosjekter er det også viktig å velge kostnadseffektive løsninger på energioppgraderingen som ikke går på bekostning av arkitekturen og husets tidstypiske trekk.

Forskningsprosjektet «Systematisk EnergiOPPgradering av småhus fra 1960-1990 (SEOPP) gikk fra 2013 til 2016. Forskningsprosjektet ”Energioppgradering av småhus i tre til nesten nullenerginivå” (OPPTRE) går fra 2018 til 2021. OPPTRE er en videreføring av SEOPP. Se fakta boks etter programmet.

Målsetting med kurset: I dette kurset dekker vi temaer innen energi og inneklima, kostnadsberegning og arkitektur/bevaring, samt erfaringer og lærdommer fra OPPTRE og SEOPP.

Målgruppe: Arkitekter, Prosjekterende, utførende, boligeiere.


PROGRAM:

0830 – 0900 
Registrering / kaffe

0900 – 0905 
Velkommen 
v/ Fagavdelingen NAL

0900 – 0915 
Hvorfor er det lurt å oppgradere typehus i tre?
Intro til tematikken.
v/ Anne Gunnarshaug Lien, Seniorforsker, siv.ark.dr.ing, SINTEF Community

0915 – 1000
Forskningsprosjektene SEOPP og OPPTRE
Om forskningsprosjektene og funn/resultater.
v/ Anne Gunnarshaug Lien, Seniorforsker, siv.ark.dr.ing, SINTEF Community

1000-1030
Kostnadsberegning – hva slags tiltak kan lønne seg økonomisk
Jan Erik Åsen, Ingeniør og Stian Ervik, energirådgiver, Mesterkonsult AS

1030 – 1045
Pause

1045-1130 
Energi og inneklima
v/ Hans Martin Mathisen, Professor Institutt for energi- og prosessteknikk, NTNU

1130-1200 
Livsløpsvurderinger – med fokus på klima (via Teams)
v/ Christofer Skaar, PhD Seniorforsker, SINTEF Community Førsteamanuensis II, IØT NTNU

1200 – 1300 
Lunsj

1300-1415
SEOPP: Huset på Årvoll
Oppgradering av 70-tallshus på Årvoll, Oslo.
v/ Karin Hagen, Arkitekt MNAL, RATIO arkitekter as, OPPTRE partner

SEOPP: Huset på Hjellestad
Oppgradering av 70-tallshus på Hjellestad, Bergen.
v/ Karin Hagen, Arkitekt MNAL, RATIO arkitekter as, OPPTRE partner

1415-1430
Pause

1430 – 1515
OPPTRE: Historien min - Hus på Nesodden fra 1962
v/ Siri Moseng/ Kaja Bergliot Poulsen arkitekt, MOPO, Moseng Poulsen arkitektur

1515 – 1600 
OPPTRE: En pluss en... er tre - Hus i Kristiansand fra 1972
v/ Lars Lantto, arkitekt, Askim/Lantto arkitekter AS

1600 – Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet.

FAKTA:

SEOPP:
Forskningsprosjektet «Systematisk EnergiOPPgradering av småhus fra 1960-1990 (SEOPP) gikk fra 2013 til 2016. SEOPP -prosjektet skal bidra til at huseiere vil rehabilitere sine småhus til ambisiøst nivå for energisparing og at rehabiliteringsmarkedet for småhus løftes til å bli en attraktiv arena for profesjonelle aktører i byggenæringen. Målet er å gå fra dagens situasjon med lite ambisiøs og lite systematisk rehabilitering og oppgradering, til et framtidig volummarked hvor det benyttes gjennomprøvde og dokumenterte rehabiliteringskonsepter med høye energi- og miljøambisjoner. I SEOPP utvikles løsninger, metoder og verktøy for å gjennomføre oppgradering til en høy energistandard samtidig som betydelig forbedret inneklima, komfort og fuktteknisk sikre og robuste løsninger oppnås. I løpet av denne perioden ble rehabiliteringskonseptene utviklet og dokumentert gjennom pilotbygg – ett på Årvoll i Oslo og ett på Hjellestad i Bergen.

Se mer om prosjektet og forskningsrapporter på:
http://seopp.net/


OPPTRE:
Forskningsprosjektet ”Energioppgradering av småhus i tre til nesten nullenerginivå” (OPPTRE) går fra 2018 til 2021 og er ledet av SINTEF Community i samarbeid med NTNU Fakultet for arkitektur og design. OPPTRE er en videreføring av SEOPP. Prosjektet OPPTRE er tverrfaglig og omhandler arkitektur og boligkvaliteter, etterisolering av bygningskroppen, ventilasjonsløsninger,løsninger for oppvarming og energiproduksjon, livsløpsvurderinger (LCA), analyser av livsløpskostnader (LCCA), innovasjonssystemanalyser og forretningsmodeller. Som en del av prosjektet ble det gjennomført en begrenset arkitektkonkurranse.

Se mer om prosjektet på:
https://opptre.no/

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
17. november 2020
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke