Tilbake til alle kurs og arrangementer

Oppgradering av typehus i tre

Oslo 17. november 2020
Oppgradering av typehus i tre
Kurs
Prosjektering
OPPTRE: Historien min - Hus på Nesodden fra 1962, Moseng Poulsen arkitektur
Gamle hus kan bli like gode som nye med hensyn til energibruk, komfort og arkitektur. Vi oppsummerer på dette kurset erfaringer og lærdom fra bl.a. forskningsprosjektene «SEOPP» og «OPPTRE».
Pris
MNAL kr 3990,-
MNIL kr 3990,-
MNLA kr 3990,-
Stud.arch. NAL kr 350,-
NIL-studentmedlem kr 500,-
NLA-studentmedlem kr 500,-
Wildcard kr 1990,-
Kursdeltaker kr 5200,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

En stor del av boligmassen i Norge er trehus. Mange av disse er typehus i tre bygd i perioden 1950-1980, og flest på 70-tallet. Mange av disse husene er modne for rehabilitering, og her er energisparepotensialet stort. I oppgraderingsprosjekter er det også viktig å velge kostnadseffektive løsninger på energioppgraderingen som ikke går på bekostning av arkitekturen og husets tidstypiske trekk.

Forskningsprosjektet «Systematisk EnergiOPPgradering av småhus fra 1960-1990 (SEOPP) gikk fra 2013 til 2016. Forskningsprosjektet ”Energioppgradering av småhus i tre til nesten nullenerginivå” (OPPTRE) går fra 2018 til 2021. OPPTRE er en videreføring av SEOPP. Se fakta boks etter programmet.

Målsetting med kurset: I dette kurset dekker vi temaer innen energi og inneklima, kostnadsberegning og arkitektur/bevaring, samt erfaringer og lærdommer fra OPPTRE og SEOPP.

Målgruppe: Arkitekter, Prosjekterende, utførende, boligeiere.

Våre smitteverntiltak:
NAL følger Folkehelseinstituttets regler, råd og veiledninger, og slipper kun inn det tillatte antall kursdeltakere.

Ønsker du å følge dette kurset via direkte strømming?
Meld deg på her

OM STRØMMING:
Både deltakere i sal og deltakere på strømming får tilgang til opptakene etter kurset. Når du kjøper kurset kan du følge strømmingen i samtid eller se opptakene etter kurset. Opptakene blir publisert innen en uke. Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL. Ta kontakt med oss for tilbud om gruppepris, vi kan gi deg et godt tilbud.


PROGRAM:

0830 – 0900
Registrering / kaffe

0900 – 0905
Velkommen
v/ Fagavdelingen NAL

0900 – 0915 
Hvorfor er det lurt å oppgradere typehus i tre?
Intro til tematikken.
v/ Anne Gunnarshaug Lien, Seniorforsker, siv.ark.dr.ing, SINTEF Community

0915 – 1000
Forskningsprosjektene SEOPP og OPPTRE
Om forskningsprosjektene og funn/resultater.
v/ Anne Gunnarshaug Lien, Seniorforsker, siv.ark.dr.ing, SINTEF Community

1000-1030
Kostnadsberegning – hva slags tiltak kan lønne seg økonomisk
Jan Erik Åsen, Ingeniør og Stian Ervik, energirådgiver, Mesterkonsult AS

1030 – 1045

Pause

1045-1130 
Energi og inneklima
v/ Hans Martin Mathisen, Professor Institutt for energi- og prosessteknikk, NTNU

1130-1200 
Livsløpsvurderinger – med fokus på klima 
v/ Christofer Skaar, PhD Seniorforsker, SINTEF Community Førsteamanuensis II, IØT NTNU

1200 – 1300
Lunsj

1300-1415
SEOPP: Huset på Årvoll
Oppgradering av 70-tallshus på Årvoll, Oslo.
v/ Karin Hagen, Arkitekt MNAL, RATIO arkitekter as, OPPTRE partner

SEOPP: Huset på Hjellestad
Oppgradering av 70-tallshus på Hjellestad, Bergen.
v/ Karin Hagen, Arkitekt MNAL, RATIO arkitekter as, OPPTRE partner

1415-1430
Pause

1430 – 1515
OPPTRE: Historien min - Hus på Nesodden fra 1962
v/ Siri Moseng/ Kaja Bergliot Poulsen arkitekt, MOPO, Moseng Poulsen arkitektur

1515 – 1600 
OPPTRE: En pluss en... er tre - Hus i Kristiansand fra 1972
v/ Lars Lantto, arkitekt, Askim/Lantto arkitekter AS

1600 – Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet.

FAKTA:

SEOPP:
Forskningsprosjektet «Systematisk EnergiOPPgradering av småhus fra 1960-1990 (SEOPP) gikk fra 2013 til 2016. SEOPP -prosjektet skal bidra til at huseiere vil rehabilitere sine småhus til ambisiøst nivå for energisparing og at rehabiliteringsmarkedet for småhus løftes til å bli en attraktiv arena for profesjonelle aktører i byggenæringen. Målet er å gå fra dagens situasjon med lite ambisiøs og lite systematisk rehabilitering og oppgradering, til et framtidig volummarked hvor det benyttes gjennomprøvde og dokumenterte rehabiliteringskonsepter med høye energi- og miljøambisjoner. I SEOPP utvikles løsninger, metoder og verktøy for å gjennomføre oppgradering til en høy energistandard samtidig som betydelig forbedret inneklima, komfort og fuktteknisk sikre og robuste løsninger oppnås. I løpet av denne perioden ble rehabiliteringskonseptene utviklet og dokumentert gjennom pilotbygg – ett på Årvoll i Oslo og ett på Hjellestad i Bergen.

Se mer om prosjektet og forskningsrapporter på:
http://seopp.net/


OPPTRE:
Forskningsprosjektet ”Energioppgradering av småhus i tre til nesten nullenerginivå” (OPPTRE) går fra 2018 til 2021 og er ledet av SINTEF Community i samarbeid med NTNU Fakultet for arkitektur og design. OPPTRE er en videreføring av SEOPP. Prosjektet OPPTRE er tverrfaglig og omhandler arkitektur og boligkvaliteter, etterisolering av bygningskroppen, ventilasjonsløsninger,løsninger for oppvarming og energiproduksjon, livsløpsvurderinger (LCA), analyser av livsløpskostnader (LCCA), innovasjonssystemanalyser og forretningsmodeller. Som en del av prosjektet ble det gjennomført en begrenset arkitektkonkurranse.

Se mer om prosjektet på:
https://opptre.no/

Jeg ønsker å melde meg på

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
17. november kl 09.00 til
17. november kl 16.00
PÅMELDINGSFRIST
10. november 2020
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke