Tilbake til alle kurs og arrangementer

Fornyelse av eldre typehus i tre

Oslo 17. november 2020
Fornyelse av eldre typehus i tre
Kurs
Prosjektering
OPPTRE: Historien min - Hus på Nesodden fra 1962, Moseng Poulsen arkitektur
Et typehus fra 70-tallet kan bli like godt som et nytt, med hensyn til energibruk, komfort og arkitektur. For å oppnå dette må du velge kostnadseffektive løsninger som ikke går på bekostning av arkitekturen, estetikken og husets tidstypiske trekk.
Pris
MNAL kr 3990,-
MNIL kr 3990,-
MNLA kr 3990,-
Stud.arch. NAL kr 350,-
NIL-studentmedlem kr 500,-
NLA-studentmedlem kr 500,-
Wildcard kr 1990,-
Kursdeltaker kr 5200,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

I henhold til de nye restriksjonene fra Byrådet i Oslo fra 9. november kan vi kun ha digitale arrangementer for øyeblikket.  Vi inviterer deg derfor til å melde deg på direkte strømming av dette kurset. Du får også tilgang til redigerte opptak i ettertid. 
Meld deg på her


Norge har en lang tradisjon for å bygge bolighus i tre. Mange av disse er typehus, bygd i perioden 1950-1980 – aller flest på 70-tallet. Et betydelig antall av disse husene er nå modne for rehabilitering, og her er energisparepotensialet stort.


På kurset lærer du om hvilke vurderinger det er hensiktsmessig å gjøre i forkant og i løpet av prosessen, og hvilke rammer, muligheter og begrensninger som lovverket setter for prosjektet. Hva kan man la være som det er? Hvor mye må byttes ut? I de eksemplene som presenteres får du vite mer om hvilke vurderinger noen av arkitektene som deltok i konkurransene «SEOPP» og «OPPTRE» har gjort. Disse konkurransene var en del av forskningsprosjektene med samme navn. På dette kurset oppsummeres og diskuteres erfaringer og lærdom fra disse prosjektene.

Forskningsprosjektet: Systematisk Energioppgradering av småhus fra 1960-1990 (SEOPP) gikk fra 2013 til 2016. Forskningsprosjektet: Energioppgradering av småhus i tre til nesten nullenerginivå (OPPTRE) går fra 2018 til 2021. OPPTRE er en videreføring av SEOPP. Se faktaboks etter programmet.

Målsetting med kurset: I dette kurset dekker vi temaer innen energi og inneklima, kostnadsberegning og arkitektur/bevaring, samt erfaringer og lærdommer fra OPPTRE og SEOPP.

Målgruppe: Arkitekter, Prosjekterende, utførende, boligeiere.

Våre smitteverntiltak:
NAL følger Folkehelseinstituttets regler, råd og veiledninger, og slipper kun inn det tillatte antall kursdeltakere.

 

OM STRØMMING:
Både deltakere i sal og deltakere på strømming får tilgang til opptakene etter kurset. Når du kjøper kurset kan du følge strømmingen i samtid eller se opptakene etter kurset. Opptakene blir publisert innen en uke. Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL. Ta kontakt med oss for tilbud om gruppepris, vi kan gi deg et godt tilbud.

 

PROGRAM:

0830 – 0900 
Registrering / kaffe

0900 – 0905 
Velkommen 
v/ Fagavdelingen NAL

0900 – 0915 
Hvorfor er det lurt å energioppgradere typehus i tre?
Prosjektene som presenteres på kurset, fra SEOPP og OPPTRE, handler om oppgradering i en mye videre forstand. Hva som er lurt eller ikke lurt kommer an på behov og økonomiske muligheter for hver boligeier. Dette kan det være interessant å reflektere over ila dagen.
v/ Anne Gunnarshaug Lien, Seniorforsker, siv.ark.dr.ing, SINTEF Community

0915 – 1000
Forskningsprosjektene SEOPP og OPPTRE
Om forskningsprosjektene og funn/resultater.
v/ Anne Gunnarshaug Lien, Seniorforsker, siv.ark.dr.ing, SINTEF Community

1000-1030
Kostnadsberegning – hva slags tiltak kan lønne seg økonomisk
Energibesparelse ved ulike tiltak på bygningsdeler. Kostnader/besparelse, hvor går grensen? Generelle oppgraderingsbehov av bolig. Ulike støtteordninger fra Enova.
Jan Erik Åsen, Ingeniør og Stian Ervik, energirådgiver, Mesterkonsult AS

1030 – 1045
Pause

1045-1130 
Inneklima og ventilasjon
Krav til inneklima i boliger; temperatur og luftkvalitet og litt om støy. Energieffektiv ventilasjon; aktuelle løsninger, muligheter for temperatursoner.
v/ Hans Martin Mathisen, Professor Institutt for energi- og prosessteknikk, NTNU

1130-1200 
Livsløpsvurderinger – med fokus på klima (via Teams)
v/ Christofer Skaar, PhD Seniorforsker, SINTEF Community Førsteamanuensis II, IØT NTNU

1200 – 1300 
Lunsj

1300-1415
SEOPP: Huset på Hjellestad og huset på Årvoll
Foredraget om SEOPP-husene handler om gjennomført oppgradering av en bolig fra 60‐tallet i Oslo og en fra 70‐tallet i Bergen. Foredraget vil handle om husenes utgangspunkt, boligeiers ønsker og behov, felles mål for prosjektet og prosess med endring til dagens nivå for energibruk og med nye bokvaliteter.
v/ Karin Hagen, Arkitekt MNAL, RATIO arkitekter as, OPPTRE partner

1415-1430
Pause

1430 – 1515
OPPTRE: Historien min - Hus på Nesodden fra 1962
Konkurranseprosjekt for oppgradering av typehus fra 1962. Refleksjoner rundt ressurser, potensiale og utfordringer i rehabiliteringsprosjekter.
v/ Siri Moseng/ Kaja Bergliot Poulsen arkitekt, MOPO, Moseng Poulsen arkitektur

1515 – 1600 
OPPTRE: En pluss en... er tre
Konkurranseprosjekt for oppgradering av enebolig fra 1972.
v/ Lars Lantto, arkitekt, Askim/Lantto arkitekter AS

1600 – Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet.

FAKTA:

SEOPP:
Forskningsprosjektet «Systematisk EnergiOPPgradering av småhus fra 1960-1990 (SEOPP) gikk fra 2013 til 2016. SEOPP -prosjektet skal bidra til at huseiere vil rehabilitere sine småhus til ambisiøst nivå for energisparing og at rehabiliteringsmarkedet for småhus løftes til å bli en attraktiv arena for profesjonelle aktører i byggenæringen. Målet er å gå fra dagens situasjon med lite ambisiøs og lite systematisk rehabilitering og oppgradering, til et framtidig volummarked hvor det benyttes gjennomprøvde og dokumenterte rehabiliteringskonsepter med høye energi- og miljøambisjoner. I SEOPP utvikles løsninger, metoder og verktøy for å gjennomføre oppgradering til en høy energistandard samtidig som betydelig forbedret inneklima, komfort og fuktteknisk sikre og robuste løsninger oppnås. I løpet av denne perioden ble rehabiliteringskonseptene utviklet og dokumentert gjennom pilotbygg – ett på Årvoll i Oslo og ett på Hjellestad i Bergen.

Se mer om prosjektet og forskningsrapporter på:
http://seopp.net/


OPPTRE:
Forskningsprosjektet ”Energioppgradering av småhus i tre til nesten nullenerginivå” (OPPTRE) går fra 2018 til 2021 og er ledet av SINTEF Community i samarbeid med NTNU Fakultet for arkitektur og design. OPPTRE er en videreføring av SEOPP. Prosjektet OPPTRE er tverrfaglig og omhandler arkitektur og boligkvaliteter, etterisolering av bygningskroppen, ventilasjonsløsninger,løsninger for oppvarming og energiproduksjon, livsløpsvurderinger (LCA), analyser av livsløpskostnader (LCCA), innovasjonssystemanalyser og forretningsmodeller. Som en del av prosjektet ble det gjennomført en begrenset arkitektkonkurranse.

Se mer om prosjektet på:
https://opptre.no/

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
17. november kl 08.15 til
17. november kl 10.15
PÅMELDINGSFRIST
9. november 2020
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått