Tilbake til alle nettkurs

Frokostdebatten: Hvordan bør estetikk behandles i byggesaker? (Opptak)

28. august 2020
Frokostdebatten: Hvordan bør estetikk behandles i byggesaker? (Opptak)
Frokostmøte
FROKOSTDEBATTEN
Scanstockphoto
Frokostdebatten: Hvem skal ha det siste ordet om estetisk utforming når byggeprosjektet skal realiseres? Er det arkitekten, byggherren eller kommunen?
Pris
MNAL kr 0,-
Stud.arch. NAL kr 0,-
Kursdeltaker kr 500,-
MNIL kr 500,-
NIL-studentmedlem kr 500,-
MNLA kr 500,-
NLA-studentmedlem kr 500,-
Wildcard kr 500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Se opptakene fra debatten lenger nede på siden! Pålogging ikke nødvendig.

De fleste av oss er interessert i hvordan det ser ut rundt oss, og ønsker at det vi omgir oss med skal være både funksjonelt og vakkert. I den offentlige debatten har vi fulgt diskusjonen om nye store prosjekter i hovedstaden, som Nasjonalmuseet og Munchmuseet, og hørt påstander om at Bjørvika har blitt grå og fargeløs. I NAL har vi merket økende interesse fra kommunene om å tilegne seg mer kunnskap den estetiske utformingen av omgivelsene. Folk flest er engasjert i sine omgivelser enten det dreier seg om hovedstaden eller lokalt der man bor.

Hvem bør ha det siste ordet om estetisk utforming av byggeprosjektet? Er det ekspertene (arkitektene) som bør bestemme? Eller må vi innfinne oss med at det er demokratiske spilleregler som gjelder, og la vanlige folk (for eksempel politikere og saksbehandlere i kommunen) bestemme?  Vi inviterer til å diskutere følgende:

  • Hva legger vi i estetikkbegrepet i relasjon til byggesaker og §29.2 i Plan og bygningsloven?
  • Hvordan vil du definere estetikkbegrepet i relasjon til § 29.2
  • Hvordan bør estetikk behandles i byggesaker?
  • Hva er den beste dynamikken mellom arkitekter, byggherrer og kommunens saksbehandlere?

Vi har invitert tre arkitekter til å belyse disse spørsmålene fra litt ulike innfallsvinkler.

Gisle Løkken, Arkitekt MNAL, er daglig leder og partner i arkitektkontoret 70 N arkitektur i Tromsø, og siden 2018 president i Norske arkitekters landsforbund. Han har lang erfaring med å prosjektere, forske, undervise, forelese og skrive om emner relatert til arkitektur og planlegging, politikk og samfunnsutvikling.

Margrete Vaskinn, Arkitekt MNAL, jobber i Avdeling for samfunnsutvikling i Kongsberg kommune og involveres daglig i vurdering av estetikk i små og store byggesaker. Hun har lang erfaring med plan- og byggesaksbehandling i kommunen. I tillegg utarbeider hun prosjekter og planer i kommunal regi. Blant annet var hun delaktig i utviklingen av sentrumsplanen for hele Kongsberg bysentrum.

Eskild Bakken, Arkitekt MNAL har lenge arbeidet med en avhandling om estetikkparagrafene i Plan og bygningsloven. Han jobber også på NTNU i Gjøvik med videreutdanning av byggesaksbehandlere i Byggesaksskolen. Konkret jobber han med en videreutvikling av et verktøy «Estetikknøkkelen», - en videreføring av Byggeskikksirkelen (utviklet av Husbanken).

Frokostdebatten er en serie med frokostmøter i regi av Norske arkitekters landsforbund.
Målet er å skape en plattform for meningsutveksling og debatt om tema som angår og engasjerer arkitektbransjen. Frokostdebatten er gratis og åpen for alle interesserte.

 

PROGRAM

Kort introduksjon til temaet
v/Kai Reaver, Arkitekt MNAL, Rådgiver i NAL

 

 

Ca 25 minutter
Hvorfor har vi estetikkbestemmelser i lovverk?
v/Eskild Bakken, Arkitekt MNAL, NTNU Gjøvik


 

Ca 25 minutter
Instrumentell estetikkforståelse versus relasjonell arkitekturkompetanse som premiss for god arkitektur.
v/ Gisle Løkken, Arkitekt MNAL, partner 70 N arkitektur, Tromsø

 

 

Ca 25 minutter
Estetikk i byggesaksbehandling - er tilsyn med estetikkprosjektering vegen å gå?
v/ Margrete Vaskinn, Arkitekt MNAL, plan- og byggesaksbehandler i Kongsberg kommune

 

 

Ca 15 minutter
Diskusjon
v/Kai Reaver

 

Gratis påmelding

Tilgjengelig til
1. september 2021
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke