Tilbake til alle nettkurs

Design for grønn mobilitet (direkte strømming)

23. september 2020
Design for grønn mobilitet (direkte strømming)
Nettkurs
Energi og miljø
Scanstockphoto
Ved siden av bebyggelse er mobilitet (transport) noe av det mest arealkrevende vi holder på med som samfunn i dag. For å møte designutfordringene innenfor dette feltet trengs arkitektoniske og teknologisk avanserte løsninger.
Pris
MNAL kr 2990,-
MNIL kr 2990,-
MNLA kr 2990,-
Kursdeltaker kr 4200,-
kr 500,-
Stud.arch. NAL kr 250,-
NIL-studentmedlem kr 250,-
NLA-studentmedlem kr 250,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Grønn mobilitet dreier seg om alt fra visjoner ved byplanlegging, utvikling av løsninger for plassering av biler og sykler til løsninger for kollektivtrafikk og ikke minst gange. Kurset handler om hvordan planlegge og designe for å integrere transportmidler i hverdagsarkitekturen, på en bærekraftig og gjennomtenkt måte.

Arkitekter og designere, planleggere og landskapsarkitekter er involvert i utforming av stasjoner for tog, t-bane og buss/trikk, parkeringshus, pendlerparkering, ladestasjon for el-biler, sykler samt utforming av gater og plasser med tanke på tilrettelegging for alle brukergrupper. Kurset tar for seg arkitektur, landskapsarkitektur og design for grønn mobilitet knyttet til persontransport - transport av mennesker med tog, bil, buss, sykkel mm.

Vi har invitert et variert knippe av fagpersoner for å belyse både omfanget, kompleksitet og noen av utfordringene knyttet til planlegging, prosjektering og detaljering av løsninger for grønn mobilitet. Det blir også presentert eksempler på løsninger for sykler, parkering av biler og kollektivtransport (tog og buss).

Målsetting med kurset: Inspirasjon og matnyttig kunnskap om detaljering for grønn mobilitet, gjennom presentasjon av erfaringer og eksempler.

Målgruppe: Arkitekter, landskapsarkitekter, planleggere, designere, byggherrer og andre interesserte.
Kurset er utviklet av NAL i samarbeid med Barbara Hasenmüller, Michael Lommertz/Bollinger og Grohmann, og FutureBuilt.

OM STRØMMIMG:
Både deltakere i sal og deltakere på strømming får tilgang til opptakene etter kurset. Når du kjøper kurset kan du følge strømmingen i samtid eller se opptakene etter kurset. Opptakene blir publisert innen en uke. Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL. Ta kontakt med oss for tilbud om gruppepris, vi kan gi deg et godt tilbud.

 

PROGRAM:

0830 – 0900 
Registrering / kaffe

0900 – 0905 
Velkommen 
v/ Fagavdelingen, NAL

0905 – 0935 
Kollektivtrafikk etter Korona
Korona-pandemien har vist oss helt nye utfordringer i kollektivtrafikken. Samtidig er bruk av offentlige transportmidler ut fra klimaperspektivet viktigere enn noen gang før. Hvordan klarer vi balan-segangen mellom smittebegrensning, daglig transportbehov, hjemmekontor, lønnsomhet og miljøhensyn?
v/Michael Lommertz, sivilarkitekt, MNAL, Bollinger + Grohmann, faglig leder bærekraft

0935 – 0945
Grønn mobilitet og FutureBuilt
Hvordan tilrettelegge for en kortreist hverdag, hvor det å gå, sykle eller reise kollektivt er et naturlig valg? Eksempler fra forbildeprosjektene og presentasjon av relevante veiledere. 
v/ FutureBuilt, navn kommer

0945 – 1030
Bærekraftig nabolag – utfordringer og løsninger 
Presentasjon av to FuturBuilt prosjekter: 
- Nansenløkka med miljøfokus som grønn mobilitet, urbant landbruk og fellesskapsløsninger. - Landbrukskvartalet: Bilfritt byliv 
v/Siri Lundestad, arkitekt, Transborder studio, Oslo

1030 – 1045 
Pause

1045 -1115 
Sykkel i byen
Mengder av gamle sykler som tidligere hopet seg opp rundt stasjonene er ikke lenger ønskelig. Mange har i dag dyre elsykler og trenger sikker oppbevaring av disse på dagstid. Moderne sykkel-hoteller bidrar både til sikker oppbevaring og til et ryddigere bybilde. Vi får presentert eksempler på nyere sykkelhotell og prinsippene bak.
v/Michael Lommertz, sivilarkitekt, MNAL, Bollinger + Grohmann, faglig leder bærekraft

1115 -1200 
Parking- how architects can contribute to greener mobility
This lecture will focus on existing norms for parking in Norway, present projects which challenge these rules, and aspirational projects from Scandinavia where parking is reinvented or celebrated as a resource. Foredraget blir holdt på engelsk
v/Colm O'Brien, Arkitekt/byplanlegger, Holt O´Brien, Oslo

1200 – 1245 
Lunsj

1245 - 1330 
Fremtidens bærekraftige byer
Mobiliteten er i stadig endring og nye teknologier har innvirkninger på fremtidens byer. Hvordan vil vi reise fremtiden og hvordan kan vi planlegge byrommene for endring? Hvilke potensiale ligger i fremtidens byer?
v/Øystein Berge, samfunnsøkonom, COWI

1330 -1400 
Vision for fremtidens bærekraftige metro
v/Thomas Grave-Larsen, Head of infrastruktur, Arkitekt MAA, Arkitema, København


1400-1415 
Pause

1415 – 1500 
Trondheim Stasjonssenter 
v/Thomas Grave-Larsen, Head of infrastruktur, Arkitekt MAA, Arkitema, København


1500 – 1545 
Mobilitet som arkitektur
v/Iwan Thomsen, landskapsarkitekt, LaLa Tøyen, Oslo

1545 – 1600 
Spørsmål og diskusjon

1600 
Avslutning

Det tas forbehold om endringer i programmet.

 

 

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
23. september 2020
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke