Tilbake til alle kurs og arrangementer

Bokvalitet i det tredje hjemmet

Oslo 27. oktober 2020
Bokvalitet i det tredje hjemmet
Kurs
Bolig
Carpe Diem demenslandsby i Bærum, arkitekter/foto Nordic Office of Architecture
Hvordan kan vi som samfunn og som arkitekter planlegge og prosjektere for en god alderdom? Enten det gjelder tilpasninger i eksisterende bolig, utvikling av bofelleskap, omsorgsbolig eller sykehjem? Varierte løsninger tilpasset en sammensatt gruppe blir presentert på kurset.
Pris
MNAL kr 3990,-
MNIL kr 3990,-
MNLA kr 3990,-
Wildcard kr 1990,-
Stud.arch. NAL kr 350,-
NIL-studentmedlem kr 500,-
NLA-studentmedlem kr 500,-
kr 1990,-
Kursdeltaker kr 5200,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Når man nærmere seg pensjonsalder, brekker beinet eller verre; mister ektefelle, så er det naturlig å tenke fremover i forhold til bosituasjon. Da er det flere som ønsker å «forenkle livet og hverdagen» gjennom å gjøre endringer i bosituasjonen.

Skal vi/jeg fortsette å bo hjemme og gjøre nødvendige utbedringer og tilpasninger der, f.eks. slik at man har alle viktige funksjoner på et plan? Eller skal vi finne en annen, sentrumsnær og mer tilpasset bolig?

De som tilhørte 68-generasjonen drømmer kanskje igjen om å bo i et bokollektiv, slik de gjorde da de var unge? Andre igjen, ser fordelen av å bo slik at de kan dele på servise- og fellesfunksjoner slik at de både kan få et enklere liv men også få en større mulighet for å treffe likesinnede, unngå ensomhet.

De fleste eldre i dag er friske og aktive, men noen rammes av demens. Det er viktig også å ha gode, tilrettelagte tilbud til denne gruppen eldre. De siste årene har et nytt konsept dukket opp flere steder også i Norge: Demenslandsby.

Dette er forhold og problemstillinger om arkitekter må kjenne til og kunne bidra med gode råd og foreslå løsninger for eldre mennesker i ulike situasjoner. 

Dette kurset er en videreutvikling av et kurs med samme tittel høsten 2017, og mye er endret.

NAL har nylig gitt ut en håndbok om aldersvennlig stedsutvikling, den trykte utgaven av denne blir delt ut på kurset. Håndboka er utgitt av NAL med støtte fra Helsedirektoratet.

Dette kurset er støttet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir.)

Målgruppe: Arkitekter, interiørarkitekter, planleggere og andre som er engasjert i dette temaet.

Våre smitteverntiltak:
NAL følger Folkehelseinstituttets regler, råd og veiledninger, og slipper kun inn det tillatte antall kursdeltakere.

Ønsker du å følge dette kurset via direkte strømming?

Meld deg på her
PROGRAM:

0830 – 0900
Registrering / kaffe

0900 – 0905
Velkommen
v/ Camilla Moneta, Fagsjef, leder for fagavdelingen i NAL


0905 – 0945
Tilpasning av eldre menneskers boligsituasjon - utbedre eller flytte?
Boligmarked og boligpolitikk i lys av samfunnets aldring
v/Hans Christian Sandlie, Forskningsleder, Seksjon for aldersforskning og boligstudier NOVA/OsloMet


0945 – 1015
Aldersvennlig stedsutvikling – løsninger for fremtiden
Lokalsamfunnet som ressurs, sambruk av funksjoner, fellesløsninger.
v/ Øystein Bull Hansen, Arkitekt MNAL


1015 – 1030
Pause

1030 – 1100
Bokvaliteter og boformer som kan bidra til økt livskvalitet
Kan nye boformer og fellesskapsløsninger være en av løsningene for å møte eldrebølgen?
Refleksjon rundt medvirkning, om viktigheten av sosialt fellesskap, og hvordan mennesker kan hjelpe hverandre på tvers av alder. Eksempler fra Norge og utlandet, noen hentet fra: «Håndbok i aldersvennlig stedsutvikling» blant annet «Wohnprojket Wien»
v/ Øystein Bull Hansen, Arkitekt MNAL

1100 – 1130
Bo hele livet – Boformer for eldre i fremtiden (opptak)
Lokalsamfunnet som ressurs, sambruk av funksjoner, fellesløsninger.
v/ Karin Høyland, sivilarkitekt MNAL, seniorforsker ved SINTEF Community

1130 - 1200
Utbedringer i eget hjem
Tilpasninger for tilgjengelighet og universell utforming i det tredje hjemmet.
Erfaringer og eksempler.
Gunn Schmitthenner, sivilarkitekt MNAL, rak arkitektur as

1200 – 1245
Lunch

Sykehjem, omsorgsboliger

1245 - 1330
Hva gjør vi når vi får en bestilling? Hvilke kvaliteter etterspørres, og hva må med?
Eksempel på godt planlagte og utførte omsorgsboliger/sykehjem
v/Jenny Heggedal Furseth. Assisterende Utbyggingsdirektør, Omsorgsbygg Oslo KF

1330 – 1350 
Om å skape bokvalitet når det tredje hjemmet er en institusjon
Lys, farger og materialitet i omsorgsbygg. Hvordan utforme interiørene for en sammensatt brukergruppe av både åndsfriske og demente. Hva er hjemlighet og hvilke kvaliteter er vesentlige for å skape dette? Erfaringer og eksempler
v/ Elin Skjeseth Bashevkin, Siv ark MNAL / Interiørarkitekt MNIL, Partner og daglig leder Cadi AS

Carpe Diem demenslandsby i Bærum

Dette prosjektet er i ferd med å ferdigstilles, utomhusanleggene settes i stand i løpet av sommeren 2020 og resterende møbler og inventar kommer på plass i september.

1350 – 1410 
Bakgrunn og utvikling av konseptet – om betydningen av tverrfaglighet
IARK og LARK har i dette prosjektet vært like viktig som ARK for å oppnå suksess med de riktige rammene for denne beboergruppen med demens.
v/ Vibeke Schioldborg, prosjektansvarlig, Eiendom Byggherre, Bærum kommune og
Trude Schei , prosjektleder, Pleie og omsorg, Bærum kommune

1410 – 1425
Pause

1425 – 1510 
Carpe Diem demenslandsby, fra ide til ferdig prosjekt
Om analysen av oppgaven/programmet og prosessen med utvikling av prosjektet i konkurranse- og forhandlingsrunden. Oppfølgingen og videreutviklingen frem til ferdig bygg. Dette er ikke et «vanlig» sykehjem – noe som har skapt utfordringer både til arkitekturen og til drift av ferdig bygg.
v/Johannes Eggen, Arkitekt MNAL, Head of hospital design, Nordic - Office of Architecture

1510 – 1530
Carpe Diem - uterom i landsbyen
En fortelling om hvordan uterommene i landsbyen er programmert og utformet for å gi alle beboere et sted å høre til. Foredraget inviterer på en spasertur der vi følger sansestien gjennom en serie varierte hagerom og møteplasser.
v/Line Løvstad Nordbye, Landskapsarkitekt MNLA, Daglig leder, Bjørbekk & Lindheim AS

1530 – 1550 
Interiørene i Landsbyen
Om utvikling av interiører tilpasset en sammensatt brukergruppe med kognitiv svikt.
v/ Elin Skjeseth Bashevkin, Siv ark MNAL / Interiørarkitekt MNIL, Partner og daglig leder Cadi AS

1550 - 1600
Spørsmål og diskusjon

1600
Avslutning

Det tas forbehold om endringer i programmet.

 

 

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
27. oktober kl 09.00 til
27. oktober kl 16.00
PÅMELDINGSFRIST
26. oktober 2020
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått