Tilbake til alle nettkurs

Økende nedbygging av strandsonen – hva skjer? (direkte strømming)

9. oktober 2020
Økende nedbygging av strandsonen – hva skjer? (direkte strømming)
Frokostmøte
Lovverk
Scanstockphoto
Frokostdebatten: Vi ser en liberalisering av regelverket knyttet til bygging i strandsonen – hvordan bør arkitekter tenke, og hva bør arkitekter gjøre?
Pris
MNAL kr 0,-
Stud.arch. NAL kr 0,-
Kursdeltaker kr 500,-
MNIL kr 500,-
NIL-studentmedlem kr 500,-
MNLA kr 500,-
NLA-studentmedlem kr 500,-
kr 500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Regjeringen har lenge arbeidet for en liberalisering av PBL – blant annet å bygge mindre bygg på egen eiendom uten å søke og en liberalisering av regelverket knyttet til strandsonen. Hvordan skal vi forholde oss til det? Hva gjør vi når endringene trer i kraft?

Vil nye regler føre til en ukontrollert bygging i strandsonen (innenfor 100 – metersbeltet fra sjøen)?
Er dette et gode for allmenheten eller snarere et problem? Hva da med allemannsretten? Ønsker vi og folk flest en større privatisering av strandsonen? Vi inviterer til debatt med arkitekter og jurister.

Målgruppe: Gratis for medlemmer av NAL

PROGRAM: 

0905– 0910 
Kort introduksjon til temaet
v/Kai Reaver, Arkitekt MNAL, PhD-Fellow AHO, Rådgiver i NAL

0910 – 0935 
Byplanleggerens vurdering
v/ Ellen de Vibe, arkitekt og æresmedlem i NAL, tidligere byplansjef i Oslo

0935 - 1000
Det juridiske perspektivet
v/ Tine Larsen, Advokat / Partner DSA

1000 - 1010
Pause

1010 - 1035
Arkitektens posisjon
v/ Espen Surnevik, arkitekt MNAL, professor AHO

1035 - 1050
Diskusjon
v/Kai Reaver

1100
Avslutning

Det tas forbehold om endringer i programmet.

 

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
9. oktober 2020
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke