Tilbake til alle nettkurs

Lærdommer fra Y-blokka (direkte strømming)

18. september 2020
Lærdommer fra Y-blokka (direkte strømming)
Frokostmøte
Inspirasjon
Y-blokken, arkitekt Erling Viksjø, kunst av Picasso/Nesjar. Scanstockphoto
Frokostdebatten: Lærdommer fra Y-blokka – hva kan vi gjøre annerledes i fremtidige saker
Pris
MNAL kr 0,-
Stud.arch. NAL kr 0,-
Kursdeltaker kr 500,-
MNIL kr 500,-
NIL-studentmedlem kr 500,-
MNLA kr 500,-
NLA-studentmedlem kr 500,-
kr 500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Hva blir den neste Y-blokken? Flere bygg er truet. Hva kan vi lære av det som skjedde i Y-blokk saken? Og hvordan kan vi jobbe strategisk for at det ikke skjer igjen? 

Vi må analysere hva vi kunne gjort annerledes. Hva er det som gjør at man kommer for sent inn i prosessen – hva skal til for at man kommer inn tidligere i prosessen – der det fortsatt er mulighetsrom. 
Er det for enkelt å rive? Hva med gjenbruk av bygg?

Frokostdebatten er en serie med frokostmøter i regi av Norske arkitekters landsforbund. 
Målet er å skape en plattform for meningsutveksling og debatt om tema som angår og engasjerer arkitektbransjen.

Målgruppe: Gratis for medlemmer av NAL

Debattleder: 
Kai Reaver Arkitekt MNAL, PhD-Fellow AHO, Rådgiver i NAL

 

PROGRAM

0830 – 0900
Registrering / kaffe

0900 - 0910
Velkommen
v/ Kari Bucher, generalsekretær, NAL

Introduksjon til temaet
v/Kai Reaver Arkitekt MNAL, PhD-Fellow AHO, Rådgiver i NAL

0910 – 0935 
Det tapte monumentet
v/ Ola Harald Fjeldheim, Generalsekretær, Fortidsminneforeningen

0935 - 0950
Folkelig ble det ikke
v/ Agnes Moxnes, journalist, kulturkommentator i NRK

0950 - 1005
En arkitekturdebatt vi ikke har sett maken til
v/ Gaute Brochmann, Arkitekt MNAL, redaktør Arkitektur N

1005 – 1015 Pause

1015 - 1045
Debatt
v/Kai Reaver og debattantene

1045 - 1100


Oppsummering av diskusjonen
v/Kai Reaver

1100
Avslutning

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Selges frem til
18. september 2020
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått