Tilbake til alle kurs og arrangementer

Kontrakter og avtaler for arkitekter høsten 2020

Oslo 22. oktober 2020
Kontrakter og avtaler for arkitekter høsten 2020
Kurs
Lovverk
Illustrasjon: Kluge advokater/www.shutterstock.com
AVLYST! Advokat Grethe Gullhaug fra advokatkontoret Kluge har i samarbeid med NAL, skreddersydd dette kurset for arkitekter. Gjennom forelesning og gruppearbeid (både digitalt og i sal) lærer du hvordan kontrakten brukes som styringsverktøy og hvordan den kan bidra til at prosjektet blir vellykket.
Pris
MNAL kr 3990,-
MNIL kr 3990,-
MNLA kr 3990,-
kr 1990,-
Stud.arch. NAL kr 350,-
NIL-studentmedlem kr 500,-
NLA-studentmedlem kr 500,-
Kursdeltaker kr 5200,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Ønsker du å følge dette kurset via strømming?
Meld deg på her

Målsetting med kurset: Innsikt og forståelse for kontrakter og avtalerett, samt å utvikle kompetanse på kontraktsutforming samt forebygge kontraktsfeil.

Målgruppe: Arkitekter og arkitektkontor, prosjektleder, saksbehandlere, og daglige ledere med ansvar for kontrakter eller som ønsker større innsikt i kontrakt- og avtalerett samt kontraktens styrende rolle i arkitektoppdrag.

Om kurset: I arkitektoppdrag gjøres det gjerne mindre og større endringer fra oppstart og frem til bygget er ferdig. Både ved avtaleinngåelsen, mens oppdraget utføres og ved avslutningen av arkitektoppdraget oppstår ulike kontraktsrettslige spørsmål. Siktemålet med dette kurset er å løfte frem en del av disse problemstillingene, og gjennom dette øke arkitektens kontraktbevissthet og kontraktforståelse.

Kurset om avtalerett er skreddersydd for NAL av advokatkontoret Kluge. Aktuelle problemstillinger presenteres gjennom et stort utvalg av eksempler.

Kursleder er advokat/partner Grethe Gullhaug, Kluge advokatfirma AS. Gullhaug er tilknyttet Kluges avdeling for eiendom og entreprise, og har bred erfaring med alle typer entrepriserettslige problemstillinger. Gullhaug har sammen med kollega Kjetil Sangolt skrevet boken «Byggherreforskriften med kommentarer» som ble gitt ut på Gyldendal i 2016. Boken skal revideres på bakgrunn av de forskriftsendringer som er ute til høring.

Våre smitteverntiltak:
NAL følger Folkehelseinstituttets regler, råd og veiledninger, og slipper kun inn det tillatte antall kursdeltakere.

OM STRØMMIMG:
Både deltakere i sal og deltakere på strømming får tilgang til opptakene etter kurset. Når du kjøper kurset kan du følge strømmingen i samtid eller se opptakene etter kurset. Opptakene blir publisert innen en uke. Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL. Ta kontakt med oss for tilbud om gruppepris, vi kan gi deg et godt tilbud.

 

PROGRAM:

Registrering / kaffe

0900 – 0905
Velkommen
v/ Fagavdelingen i NAL

0900 – 0915
Avtaleinngåelsen
Hvordan utformes den gode kontrakten? Hva er omfattet av oppdraget /hva er ikke
omfattet?
v/Grethe Gullhaug, advokat/partner Kluge advokatfirma AS

0915 – 0945
Når det blir uenighet om hva som er avtalt. Hva da?
v/Grethe Gullhaug

0945 – 1030
Kontrakten som styringsverktøy og betydningen av skriftlighet i gjennomføringsfasen
v/Grethe Gullhaug

1030 – 1045
Pause

1045-1130
Endringer, regulering av vederlag
Avslutningen av arkitektoppdraget. Når oppdraget avsluttes på vanlig måte og når oppdraget avsluttes gjennom avbestilling eller heving.

1130-1200
Prosjekterings-/rådgivningsfeil
v/Grethe Gullhaug

1200 – 1245
Lunsj


1245 – 1500
Gruppearbeid i sal og på digital plattform. Veiledning til gruppene i sal og digitalt

1500 – 1600
Oppsummering av gruppearbeidene + spørsmål og kommentarer til oppgavene og kursinnholdet.

Kurset strømmes direkte fra 0900 – 1200. Fra 12.45 legges det til rette for digitale gruppearbeid for deltagere som tar kurset via strømming. Kursleder vil være tilgjengelig for veiledning også i de digitale gruppene.

Oppgaver kommer.

 

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
22. oktober kl 09.00 til
22. oktober kl 16.00
PÅMELDINGSFRIST
14. oktober 2020
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått