Tilbake til alle kurs og arrangementer

Grunnkurs i Plan og bygningsrett del 2: Reguleringsplan

Oslo 7. oktober 2020
Grunnkurs i Plan og bygningsrett del 2: Reguleringsplan
Kurs
Lovverk
Illustrasjon: Planinnsyn/Plan- og bygningsetaten i Oslo
Reguleringsplanen er et av de viktigste verktøy arkitekter har for å forme omgivelsene og påvirke samfunnsutviklingen. På dette kurset lærer du om hvordan dette verktøyet er bygget opp hvordan det kan brukes for å skape rammer for god arkitektur.
Pris
MNAL kr 3990,-
MNIL kr 3990,-
MNLA kr 3990,-
Wildcard kr 1990,-
Stud.arch. NAL kr 350,-
NIL-studentmedlem kr 500,-
NLA-studentmedlem kr 500,-
Kursdeltaker kr 5200,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Å utarbeide reguleringsplan er en forutsetning for å bygge noe i landet vårt - og innholdet i den har avgjørende betydning for hva og hvordan det kan bygges. Reguleringsplanen er dermed en vesentlig premiss for hvilke arkitektoniske kvaliteter som kan skapes.

I plan og bygningsloven er det krav om reguleringsplan i forbindelse med alle "større byggetiltak" og for tiltak som "kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn" (PBL § 12-1.Reguleringsplan, 3. ledd). Prosess og innhold knyttet til regulering er også styrt av PBL. Det gjelder både arealkategorier som kan brukes i plankartet, og hvilke bestemmelser som kan benyttes. Kravene til prosessen med oppstartsmøte, varsling, høring og vedtak m.m. må gjennomføres på riktig måte for at planen skal bli rettslig bindende.

Godt forberedt er halvt fullendt. Godt samarbeid i de innledende faser mellom ulike parter, oppdragsgiver, kommunen og andre konsulenter er avgjørende for et godt resultat. Grunnlaget for et godt samarbeid er kunnskap og forståelse for hva som kreves av prosess og innhold når planen skal utarbeides.

Kurset tar for seg detaljreguleringsplanen i tillegg til hvordan ulike plantyper virker sammen og hvordan en kan avgjøre hvilken plantype som passer best til ulike byggeoppgaver. Gjennom forelesninger, eksempler og gruppearbeid lærer du om oppgaveforståelse, planprosess, og om utforming av plandokumenter.

Velkommen til et matnyttig kurs om hvordan man helt konkret bør gå fram for å lage gode reguleringsplaner.

Hovedforedragsholder: Gunnar Ridderström

Målgruppe: Kurset egner seg både for nybegynnere og mer erfarne og er spesielt utviklet for arkitekter som må utarbeide reguleringsplaner i forbindelse med byggeprosjekter. Kurset kan også passe for landskapsarkitekter, ingeniører, kommunale planleggere og andre interesserte.

Kurset er utviklet i samarbeid med Gunnar Ridderström ved Institutt for by- og regionaplanlegging ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

For medlemmer av NAL gjelder: Nyutdannede (2019 eller senere) og de som i samme tidsrom har startet enkeltmannsforetak eller lite kontor får 50% prisreduksjon på kurset. Ordinær pris kommer opp ved påmelding, bruk kommentarfeltet. Foretraksnummer oppgis.
For alle gjelder: Tar man begge kursene gis kr. 1000 i avslag. Dette trekkes fra på kurs 2.
Man kan kun få en av rabattene.
Wildcard og studentmedlemmer er unntatt.

Våre smitteverntiltak:
NAL følger Folkehelseinstituttets regler, råd og veiledninger, og slipper kun inn det tillatte antall kursdeltakere.

Ønsker du å følge dette kurset via direkte strømming?
Meld deg på her

OM STRØMMIMG:
Både deltakere i sal og deltakere på strømming får tilgang til opptakene etter kurset. Når du kjøper kurset kan du følge strømmingen i samtid eller se opptakene etter kurset. Opptakene blir publisert innen en uke. Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL. Ta kontakt med oss for tilbud om gruppepris, vi kan gi deg et godt tilbud.

 


PROGRAM:

0830 – 0900
Registrering / kaffe

0900 – 0905
Velkommen
v/ Fagavdelingen NAL

0900 – 0915
Introduksjon: Reguleringsplanen som arkitektonisk og juridisk verktøy

0915 – 0945
Reguleringsplanen juridiske virkemidler
Arealformål, bestemmelser og planbeskrivelse

0945 – 1030
Reguleringsplanprosessen
Krav og føringer

1030 – 1045
Pause

1045-1115
Utforming av reguleringsplaner
Arealformål og bestemmelser

1115 – 1145
Eksempler på reguleringsplaner og konsekvenser for arkitektonisk utforming.

1145-1200
Spørsmål og kommentarer

1200 – 1245
Lunsj

1245 – 1500
Gruppearbeid i sal og på digital plattform. Veiledning til gruppene i sal og digitalt

1500 – 1600
Oppsummering av gruppearbeidene + spørsmål og kommentarer til oppgavene og kursinnholdet.

Strømming:
Kurset strømmes direkte fra 0900 – 1200. Fra 12.45 legges det til rette for digitale gruppearbeid for deltagere som tar kurset via strømming. Kursleder vil være tilgjengelig for veiledning også i de digitale gruppene.

Oppgave
Det skal jobbes med et case for et område som er avsatt til utbyggingsformål i kommuneplanens arealdel. Oppgaven er å lage en første skisse til reguleringsplan som grunnlag for et oppstartsmøte med kommunen.

Dere må avklare hvilke juridiske rammer (formål, utnyttelsesgrad m.m.) som er lagt for området. Dere må vurdere hvilke forholde i og rundt området som påvirker valg av formål og utforming på fremtidig bebyggelse. Det skal lages en kort skissemessig oversikt over hvilke forhold som må avklares eller utredes i planprosessen.

Det skal lages en grov skisse til reguleringsplan med planavgrensning, arealformål og en oversikt over de viktigste temaene i bestemmelsene.

 

 

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
7. oktober kl 09.00 til
7. oktober kl 16.00
PÅMELDINGSFRIST
6. oktober 2020
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått