Tilbake til alle nettkurs

Hvordan kan et samspillsprosjekt påvirke arkitektens rolle i framtiden?

12. oktober 2020
Hvordan kan et samspillsprosjekt påvirke arkitektens rolle i framtiden?
Nettkurs
Arkitekturtimen
Arkitekturbedriftene og RIF har nylig gitt ut en veileder ‘Samspill i bygge- og anleggsbransjen. Dette kurset gir innføring i veilederen og de tre ulike samspillsmodellene - byggherrestyrt samspill, entreprenørstyrt samspill og prosjektallianse.
Pris
MNAL kr 500,-
MNIL kr 500,-
MNLA kr 500,-
kr 350,-
Stud.arch. NAL kr 250,-
Andre kr 1200,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

I kurset peker vi på muligheter og utfordringer arkitekter kan møte i et samspillsprosjekt. 

I forhold til arkitektens ambisjoner om lønnsomhet og verdiskapning i et samspillprosjekt, vil kurset ta for seg veilederen og belyse faktorer som påvirker de ulike modellene: kultur, transparens, beslutningsprosesser, bruk av digitale verktøy, involvering av ulike leverandører, ansvar og risiko, økonomi, juss, m.m.

Kurset har til hensikt å øke forståelsen av hvilke faktorer som er avgjørende for hvordan et prosjekt blir vellykket for alle involverte parter.

Foredragsholder: Måns Davidson, Arkitekt MNAL, Fagrådgiver i NAL
Måns Davidson er utdannet arkitekt og bygningsingeniør og startet i NAL som fagrådgiver 1. mai. Han har tidligere jobbet 9 år i WSP Norge som avdelingsleder og prosjektleder og har også 9 års erfaring som byggherre i Vestfold fylkeskommune. Måns har nesten utelukkende jobbet med samspillsprosjekter siden 2006.

Målgruppe: Arkitekter
Varighet: 45 minutter

 

Selges frem til
1. juli 2021
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått