Tilbake til alle nettkurs

Hvordan bli god i arkitektkonkurranser

12. oktober 2020
Hvordan bli god i arkitektkonkurranser
Nettkurs
Arkitekturtimen
Kurset gir deg innsikt i hvordan jurymedlemmer behandler arkitektkonkurranser. Målet med kurset er å gi kunnskap og økt forståelse for hva vinnere av arkitektkonkurranser har levert på. Det er også tenkt som faglig utviklingsarbeid der vi får informasjon om juryprosessen og hvordan det er å være jurymedlem. 
Pris
MNAL kr 900,-
Wildcard kr 500,-
Stud.arch. NAL kr 250,-
Andre kr 2000,-
MNIL kr 900,-
MNLA kr 900,-
NIL-studentmedlem kr 250,-
NLA-studentmedlem kr 250,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Kurset belyser hva som er god konkurransekultur og viktige faktorer for et sunt konkurransemarked. Hva er en økonomisk forsvarlig prosess for å delta i konkurranser? Hva overprosjekteres det på fra arkitektens side? Er det er en tydelig forskjell på hva små og store kontorer leverer?
I kurset stiller fire oppnevnte jurymedlemmer fra nyere avholdte arkitektkonkurranser:

 • Nordic-Office of architecture, John Arne Bjerknes, Senior Partner, Head of Design, Arkitekt MNAL
 • KOHT Arkitekter, Anders Olivarius Bjørneset, Arkitekt MNAL/Partner
 • Oslo Works, Håvard Skarstein, Arkitekt MNAL/Partner
 • NMBU, Ingrid Ødegard, landskapsarkitekt MNLA

Jurymedlemmene blir intervjuet om:

 1. Hvordan er rollen som jurymedlem?
 2. Hva er viktig å levere?
 3. Hva er typiske feil i leveranse på arkitektkonkurranser?
 4. Hvilke råd vil du gi til dine kolleger som tenker å gjøre en konkurranse?

Jurymedlemmene representerer prosjektene:

 • Ibsen biblioteket, Skien
 • Ankerhagen, Hamar
 • Nytt havnenært torg i Tananger sentrum

Varighet: 1 time og 21 minutter 

Målgruppe: Arkitekter

Kursholdere:
Gisle Nataas, arkitekt MNAL, konkurranseleder i NAL
Kai Reaver, arkitekt MNAL, konkurransestrategi i NAL

10 spørsmål vi vil belyse kurset:

 1. Hvorfor må du vite forskjellen på de ulike arkitektkonkurransene?
 2. Er det noen forskjell på arkitektkonkurranser i offentlig og privat sektor?
 3. Hva er trendene i markedet?
 4. Hvordan preppe møte for til deltagelse i arkitektkonkurranse?
 5. Hva er det viktig å levere på?
 6. Hvordan budsjettere for å delta?
 7. Hvordan minimalisere kostnader for deltagelse)?
 8. Hvordan fungerer jury-prosessen?
 9. Hvilke evalueringskriterier jobber juryen etter?
 10. Hvordan tolker/bedømmer juryen innlevert materiell?

Kursavgift
Medlem i NAL: 900,-
Ikke medlem: 2000,-

Påmeldingsfrist:
Det tas forbehold om endringer i programmet.

Selges frem til
1. juli 2021
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått