Tilbake til alle kurs og arrangementer

Hvordan bør estetikk behandles i byggesaker?

Oslo 28. august 2020
Hvordan bør estetikk behandles i byggesaker?
Frokostmøte
Lovverk
Det Gylne snitt. Scanstockphoto
Debatt: Hvem skal ha det siste ordet om estetisk utforming når byggeprosjektet skal realiseres? Er det arkitekten, byggherren eller kommunen?
Pris
MNAL kr 0,-
Øvrige kr 500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

De fleste av oss er interessert i hvordan det ser ut rundt oss, og ønsker at det vi omgir oss med skal være både funksjonelt og vakkert. . I den offentlige debatten har vi fulgt diskusjonen om nye store prosjekter i hovedstaden, som Nasjonalmuseet og Munchmuseet, og hørt påstander om at Bjørvika har blitt grå og fargeløs. I NAL har vi merket økende interesse fra kommunene om å tilegne seg mer kunnskap den estetiske utformingen av omgivelsene. Folk flest er engasjert i sine omgivelser enten det dreier seg om hovedstaden eller lokalt der man bor.

Hvem bør ha det siste ordet om estetisk utforming av byggeprosjektet? Er det ekspertene (arkitektene) som bør bestemme? Eller må vi innfinne oss med at det er demokratiske spilleregler som gjelder, og la vanlige folk (for eksempel politikere og saksbehandlere i kommunen) bestemme?  Vi inviterer til å diskutere følgende:

  • Hva legger vi i estetikkbegrepet i relasjon til byggesaker og §29.2 i Plan og bygningsloven?
  • Hvordan vil du definere estetikkbegrepet i relasjon til § 29.2
  • Hvordan bør estetikk behandles i byggesaker?
  • Hva er den beste dynamikken mellom arkitekter, byggherrer og kommunens saksbehandlere?

Vi har invitert tre arkitekter til å belyse disse spørsmålene fra litt ulike innfallsvinkler.

Gisle Løkken, Arkitekt MNAL, er daglig leder og partner i arkitektkontoret 70 N arkitektur i Tromsø, og siden 2018 president i Norske arkitekters landsforbund. Han har lang erfaring med å prosjektere, forske, undervise, forelese og skrive om emner relatert til arkitektur og planlegging, politikk og samfunnsutvikling.

Margrete Vaskinn, Arkitekt MNAL, jobber i Avdeling for samfunnsutvikling i Kongsberg kommune og involveres daglig i vurdering av estetikk i små og store byggesaker. Hun har lang erfaring med plan- og byggesaksbehandling i kommunen. I tillegg utarbeider hun prosjekter og planer i kommunal regi. Blant annet var hun delaktig i utviklingen av sentrumsplanen for hele Kongsberg bysentrum.

Eskild Bakken, Arkitekt MNAL har lenge arbeidet med en avhandling om estetikkparagrafene i Plan og bygningsloven. Han jobber også på NTNU i Gjøvik med videreutdanning av byggesaksbehandlere i Byggesaksskolen. Konkret jobber han med en videreutvikling av et verktøy «Estetikknøkkelen», - en videreføring av Byggeskikksirkelen (utviklet av Husbanken).

Våre smitteverntiltak:
NAL følger Folkehelseinstituttets råd og veiledninger, og slipper kun inn det tillatte antall kursdeltakere.

Dette frokostmøtet kan også følges via direkte strømming.
Meld deg på strømming her


PROGRAM

0830 – 0900
Registrering / kaffe

0900 – 0905 
Velkommen
v/ Fagavdelingen NAL

0905– 0910 
Kort introduksjon til temaet
v/navn kommer, NAL

0910 – 0930 
Hvorfor har vi estetikkbestemmelser i lovverk?
v/Eskild Bakken, Arkitekt MNAL, NTNU Gjøvik

0935 - 1000
Instrumentell estetikkforståelse versus relasjonell arkitekturkompetanse som premiss for god arkitektur.
v/ Gisle Løkken, Arkitekt MNAL, partner 70 N arkitektur, Tromsø

1000 - 1010
Pause

1010 - 1030
Estetikk i byggesaksbehandling - er tilsyn med estetikkprosjektering vegen å gå?
v/ Margrete Vaskinn, Arkitekt MNAL, plan- og byggesaksbehandler i Kongsberg kommune

1030 - 1050
Diskusjon
v/navn kommer, NAL

1050 - 1100
Oppsummering av diskusjonen
v/Kai Reaver, Arkitekt MNAL, Rådgiver i NAL

1100
Avslutning

Det tas forbehold om endringer i programmet.

 

Jeg ønsker å melde meg på

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
28. august kl 09.00 til
28. august kl 11.00
PÅMELDINGSFRIST
21. august 2020
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke