Tilbake til alle nettkurs

Ta hensyn til dagslyset (opptak)

6. mars 2020
Ta hensyn til dagslyset (opptak)
Nettkurs
Prosjektering
Gode dagslysforhold er blant de primære kvalitetene til gode bygninger. Dagens forskrifter stiller strenge krav til dagslysforholdene både i boliger og publikumsbygninger, og forlanger i dag at dette dokumenteres.
Pris
MNAL kr 1440,-
Øvrige kr 2190,-
MNIL kr 1440,-
MNLA kr 1440,-
NAL-studentmedlem kr 300,-
NIL-studentmedlem kr 300,-
NLA-studentmedlem kr 300,-
Wildcard MNAL kr 300,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Planlegging for gode dagslysforhold starter allerede i reguleringsplanen med krav til bygningers høyder, utforming og plassering i forhold til hverandre, og påvirkes videre gjennom geometrisk utforming og utforming av fasader. Når rammesøknad er godkjent er det som regel for sent å gjøre de store grepene. Da er det smart å ha gjort hjemmeleksen.

Arkitekter risikerer å bli stilt til ansvar når dagslyskrav ikke oppfylles, derfor er det ekstremt viktig å ha god kunnskap om dette. Dette 3 timers kurset går rett på sak, og gir innsikt og råd om bygningsutforming for å sikre gode dagslysforhold. Kunnskap du kan bruke direkte i ditt neste prosjekt.

Kurset er utviklet av NAL i samarbeid med Pål Kjetil Eian og Espen Hansen, Norconsult AS.

Målgruppe: Arkitekter, interiørarkitekter, planleggere, ingeniører og andre interesserte.

OM NETTKURSET TA HENSYN TIL DAGSLYSET
Nettkurset "Ta hensyn til dagslyset" er et opptak av kurset som ble holdt 6. mars 2020 i Arkitektenes Hus i Oslo som et halv dags kurs. Total spilletid er anslagsvis 3 timer. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid. Kurset kan ikke lastes ned, men du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger.
Rettigheter: Norske arkitekters landsforbund (NAL).
Ved betaling av kursavgift, gis deltakeren rett til å se og høre kurset så mange ganger man ønsker i det tidsrommet kurset er tilgjengelig.. Deltakeren har ikke rett til å bruke kurset, eller deler av det, på noen annen måte uten etter forhåndssamtykke fra NAL. Deltakeren kan heller ikke overdra sine kursrettigheter til andre. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL.

Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris, vi kan gi deg et godt tilbud.

PROGRAM:

Sivilingeniør Espen Hansen foreleser i bolker på ca. 45 minutter med innlagte pauser etter følgende temaliste:

• Orientering
• Dagslyskrav
• Rom for varig opphold
• Soneinndeling
• Ansvarsfordeling
• Vegetasjon og tilgrensende bebyggelse
• Sammenligning av preaksepterte ytelser
• Dagslys i rehabiliteringsprosjekter
• Dagslysprosjektering for nybygg
• Dagslyssimulering
• Sentrale inndata i en dagslyssimulering
• Tommelfingerregler for vindusutforming
• Tegningsunderlag – tips
• Oppsummering/spørsmål/diskusjon

 

 

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
1. september 2021
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke