Tilbake til alle nettkurs

Ta hensyn til dagslyset (direkte strømming)

6. mars 2020
Ta hensyn til dagslyset (direkte strømming)
Kurs
Prosjektering
Scanstockphoto
Gode dagslysforhold er blant de primære kvalitetene til gode bygninger. Dagens forskrifter stiller strenge krav til dagslysforholdene både i boliger og publikumsbygninger, og forlanger i dag at dette dokumenteres.
Pris
MNAL kr 1440,-
Øvrige kr 2190,-
MNIL kr 1440,-
MNLA kr 1440,-
NAL-studentmedlem kr 300,-
NIL-studentmedlem kr 300,-
NLA-studentmedlem kr 300,-
Wildcard MNAL kr 300,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

REDIGERTE OPPTAK LEGGES UT HER MANDAG 9. MARS.TILGANG KREVER PÅLOGGING.

Planlegging for gode dagslysforhold starter allerede i reguleringsplanen med krav til bygningers høyder, utforming og plassering i forhold til hverandre, og påvirkes videre gjennom geometrisk utforming og utforming av fasader. Når rammesøknad er godkjent er det som regel for sent å gjøre de store grepene. Da er det smart å ha gjort hjemmeleksen.

Espen3

Arkitekter risikerer å bli stilt til ansvar når dagslyskrav ikke oppfylles, derfor er det ekstremt viktig å ha god kunnskap om dette. Dette 3 timers kurset går rett på sak, og gir innsikt og råd om bygningsutforming for å sikre gode dagslysforhold. Kunnskap du kan bruke direkte i ditt neste prosjekt.

Kurset er utviklet av NAL i samarbeid med Pål Kjetil Eian og Espen Hansen, Norconsult AS.

Målgruppe: Arkitekter, interiørarkitekter, planleggere, ingeniører og andre interesserte.

Foto Espen Hansen, Norconsult

 

 

PROGRAM:

0830 – 0900 Registrering / kaffe
0900 – 0905 Velkommen v/ Fagavdelingen NAL

0905 – 12:00 Forelesninger

Sivilingeniør Espen Hansen vil forelese i bolker på ca. 45 minutter med innlagte pauser etter følgende temaliste:

• Orientering
• Dagslyskrav
• Rom for varig opphold
• Soneinndeling
• Ansvarsfordeling
• Vegetasjon og tilgrensende bebyggelse
• Sammenligning av preaksepterte ytelser
• Dagslys i rehabiliteringsprosjekter
• Dagslysprosjektering for nybygg
• Dagslyssimulering
• Sentrale inndata i en dagslyssimulering
• Tommelfingerregler for vindusutforming
• Tegningsunderlag – tips
• Oppsummering/spørsmål/diskusjon


1200 – Avslutning

Det tas forbehold om endringer i programmet.

OM STRØMMIMG:
Både deltakere i sal og deltakere på strømming får tilgang til opptakene etter kurset. Når du kjøper kurset kan du følge strømmingen i samtid eller se opptakene etter kurset. Opptakene blir publisert innen en uke. Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL. Ta kontakt med oss for tilbud om gruppepris, vi kan gi deg et godt tilbud.

 

Selges frem til
1. januar 2000
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått