Tilbake til alle nettkurs

Brød & Miljø: Hvordan skal bygg- og anleggsbransjen håndtere klimarisiko

4. mars 2020
Brød & Miljø: Hvordan skal bygg- og anleggsbransjen håndtere klimarisiko
Frokostmøte
Energi og miljø
 «Taket på Vega Scene» - et forskningslaboratorium for byøkologi. Vega Scene fra Asplan Viak vant Oslo bys arkitekturpris 2019. Foto: Gitte Paulsbo. Gjengitt med tillatelse fra Asplan Viak
Klimaendringene er ikke bare våtere og villere vær, men også en mye større risiko for stormflo, flom, jordskred og ekstremvær. Hvordan skal bygg og anleggsbransjen møte dette? Hvilke krav skal stilles til nybygg? – og hvilken kompetanse kreves?
Pris
MNAL kr 0,-
Kursdeltaker kr 0,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

PROGRAM:

08.30
Velkommen
v/Reidun Granberg, prosjektleder, Norske arkitekters landsforbund

08.35
Tåler bygget ditt å stå ute? 
v/Hans Olav Hygen, Meteorologisk institutt

09.00 
Hva er egentlig klimarisiko?  
v/Anders Bjartnes, Klimastiftelsen

09.20
Hvordan møter byggherre klimarisiko? 
v/Jonas Vevatne, Statsbygg

09.40
Hvordan møter prosjekterende klimarisiko? 
- Kort innledning om klimarisiko.
- Presentasjon av prosjektet «Taket på Vega Scene» - et forskningslaboratorium for byøkologi.
- Prosjektet «Deichmans gate og Wilses gate»: Er blågrønn overvannshåndtering mer enn bare overvann?
v/Gry Ellen Ringstad og Janicke Ramfjord Egeberg, Asplan Viak
10.00
Oppsummering/avslutning

Det tas forbehold om endringer i programmet.

 

Brød og Miljø er et frokostmøter som er møtested for inspirasjon, dialog og erfaringsutveksling knyttet til klima- og miljøutfordringene i bygg-, anlegg og eiendomsnæringen. Fokus er tverrfaglighet og dialog.

Brød & Miljø arrangeres av NAL i samarbeid med Statsbygg, Treindustrien, Innovasjon Norge, Faggruppen for bygg og anlegg (Tekna/NITO) og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Brød & Miljø strømmes direkte og åpent. Frokostmøtene er gratis og åpne for alle interesserte, men krever påmelding.

Les mer om Brød & Miljø her.

Ønsker du å følge Brød & Miljø via direkte strømming les her:
Du skal IKKE melde deg på dersom du skal følge strømmingen eller se opptak. Lenke legges ut på siden her åpent og tilgjengelig for alle. Redigerte opptak legges ut i ettertid samme sted.

MERK: Av hensyn til matsvinn innfører vi fra 2019 en no-show-avgift: Dersom du ikke kan komme og ikke har meldt deg av innen ett døgn før oppstart, fakturerer vi deg kr. 300. Beløpet går uavkortet til Redd Barna.

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
1. januar 2022