Tilbake til alle nettkurs

Aktuelt og nyheter (opptak)

30. januar 2020
Aktuelt og nyheter (opptak)
Kurs
Lovverk
Scanstockphoto
GRATIS FOR MEDLEMMER AV NAL. To timer med; Aktuelt fra NAL om politiske satsningsområder mm, Nyheter fra Plan og bygningsloven, Ny teknologi – hvordan vil den påvirke din hverdag?
Pris
MNAL kr 0,-
Kursdeltaker kr 1200,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Opptakene ligger i bunnen av siden.

PROGRAM:

Ca 30 minutter
Aktuelt fra NAL
v/ Gisle Løkken, President

Norske arkitekters landsforbund er som kjent en fagideell medlemsorganisasjon for arkitekter som arbeider for å fremme god arkitektur og arkitekters felles interesser. Gisle Løkken, president orienterer om NALs politiske satsningsområder og saker.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) vedtok den 13. november 2018 en endring i Byggesaksforskriften som gir fagskoleutdannede med praksis mulighet til ansvarsrett for arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 2. Kai Reaver, rådgiver i NAL orienterer om status fra Byggkvalitetsutvalget og deres arbeide med ansvarsrett og sentral godkjenning.

Ca 45 minutter
Nyheter fra Plan- og bygningsloven
Anders Evjenth, advokat, Bull & Co Advokatfirma AS

Det gjøres stadig endringer, større eller mindre, i Plan- og bygningsloven. Advokat Anders Evjenth fra Bull & Co Advokatfirma AS forteller om hvilke endringer som har kommet og hvilke som nå er på trappene. Han vil dessuten gå spesielt inn på utfordringer knyttet til spørsmål om fravikssøknad kontra dispensasjon. 

Opptak og presentasjon til dette innlegget blir ikke publisert:
Ny teknologi – hvordan vil det påvirke arkitektene fremover 
v/Knut Ramstad, Arkitekt MNAL, Partner i Nordic

Ny smart teknologi, kunstig intelligens og nye digitale verktøy etc. I en travel hverdag er det ikke lett å holde seg orientert eller oppdatert på alt som foregår av tekonolgiutvikling som påvirkere arkitektenes hverdag. NAL har invitert Knut Ramstad fra Nordic til å oppdatere oss in ny teknologi som vi som arkitekter bør kjenne til.

OM NETTKURSET AKTUELT OG NYHETER
Nettkurset "Aktuelt og nyheter" er et opptak av kurset som ble holdt 30. januar 2020 i Arkitektenes Hus i Oslo som et totimers kurs. Total spilletid er anslagsvis 2 timer. Kurset er gratis for medlemmer av NAL. Du bruker funksjonen "Jeg ønsker å kjøpe kurset" selv om du er medlem av NAL.

Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid. Kurset kan ikke lastes ned, men du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger.

Rettigheter: Norske arkitekters landsforbund (NAL).
Ved betaling av kursavgift, gis deltakeren rett til å se og høre kurset så mange ganger man ønsker i det tidsrommet kurset er tilgjengelig.. Deltakeren har ikke rett til å bruke kurset, eller deler av det, på noen annen måte uten etter forhåndssamtykke fra NAL. Deltakeren kan heller ikke overdra sine kursrettigheter til andre. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL.

Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris, vi kan gi deg et godt tilbud.

 

 

 

 

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
1. september 2020
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke