Tilbake til alle nettkurs

Brød & Miljø: Overvannshåndtering

14. oktober 2020
Brød & Miljø: Overvannshåndtering
Frokostmøte
Energi og miljø
Foto fra Bygdøy allé v/Bymiljøetaten / LINK landskap
Klimaendringer i kombinasjon med økende urbanisering har de siste årene gitt et nytt fokus på overvann. Kommunene stiller oftere krav om at overflatevannet skal håndteres på egen tomt, og at åpne løsninger skal integreres i utearealene.
Pris
MNAL kr 0,-
Øvrige kr 0,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Tradisjonelt har overvann blitt ledet bort via sluk og rør i bakken. Ulempen er da at vannet ledes ut av sitt naturlige kretsløp, med flom og oversvømmelser som konsekvens. Moderne løsninger for overvannshåndtering dreier seg om å redusere risiko for flomskader og samtidig skape mer attraktive oppholdsarealer. Ved å tilrettelegge for blågrønne strukturer kan overflatevannet infiltreres i regnbed og vegetasjonsfelter, forsinkes på grønne tak, i åpne renner, kanaler, bekkeløp og dammer. I tillegg til å bidra til høyere kvalitet på utearealer for mennesker, vil dette kunne bidra til økt biologisk mangfold i byer og tettsteder.

I dette B&M har vi valgt å se nærmere på overvann i et urbant miljø og på et konkret og nyskapende prosjekt for overvannshåndtering. Multiconsult sammen med Steen & Lund og LINK landskap sammen med Bymiljøetaten har laget en løsning for kastanjene i Bygdøy alle i Oslo. Her brukes overvannet til vanning av trær. Kastanjetrærne brukes aktivt som grønn infrastruktur for å opprettholde den naturlige vannbalansen og bidra til klimatilpasning. Trærne har her et betydelig bidrag i overvannshåndteringen. Her jobber ingeniører på lag med naturen i stedet for mot den.

Programmet er utviklet i samarbeid med Faggruppen for bygg og anlegg (Tekna/NITO).

PROGRAM:
08.35
Løsningen i Bygdøy alle fra kommunens (bestillers) ståsted
Hvordan har prosessen vært? Hvilke utfordringer har det vært, og hvilke løsninger er valgt?
v/ Siri Anine Rui Koppergård, Prosjektleder, Bymiljøetaten

08.50
Innovativ løsning for kastanjetrærne i Bygdøy alle
Prosjektbeskrivelse ved landskapsarkitekt.
v/ Ivar Nielsen, LINK landskap

09.05
Fra anleggsgartnerens synspunkt:
Erfaringer med bruk av biokull. Urban utforming.
v/ Ola Lier, prosjektleder, Steen & Lund AS


09.20
Overvann i urbant miljø
Kort om historien av overvann i byer og hvordan synet på overvann har endret seg. Hvordan tror vi overvannshåndtering skal gjennomføres i fremtiden?
v/ Manuel Franco Torres, Multiconsult


 

Om Brød & Miljø:
Brød og Miljø er et frokostmøter som er møtested for inspirasjon, dialog og erfaringsutveksling knyttet til klima- og miljøutfordringene i bygg-, anlegg og eiendomsnæringen (BAE-næringen). Fokus er tverrfaglighet og dialog.

Brød & Miljø arrangeres av NAL i samarbeid med Statsbygg, Treindustrien, Innovasjon Norge, Faggruppen for bygg og anlegg (Tekna/NITO), og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Brød & Miljø strømmes direkte og åpent. Frokostmøtene er gratis og åpne for alle interesserte, men krever påmelding. 

Les mer om Brød & Miljø her.

 

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
1. september 2021