Tilbake til alle nettkurs

Brød & Miljø: Avfallsfrie byggeplasser

10. juni 2020
Brød & Miljø: Avfallsfrie byggeplasser
Frokostmøte
Energi og miljø
Foto: Paweł Czerwiński, Unsplash
Hva betyr det at en byggeplass er avfallsfri? Vil det si at det ikke finnes avfall på disse byggeplassene eller at det ikke leveres avfall til et avfallsmottak? Og hvem må involveres for at en byggeplass skal bli avfallsfri?
Pris
MNAL kr 0,-
Øvrige kr 0,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

I SSB rapporten «Avfall fra byggeaktivitet» (2019) fremgår det at det genereres 1,8 millioner tonn avfall fra byggeaktivitet hvert år. Det utgjør cirka 14 prosent av alt avfall i Norge, hvorav rundt 5 prosent stammer fra nybygg. I tillegg oppstår det store mengder avfall under produksjonen av byggevarer, i statistikkene regnes dette som industriavfall.

Heldigvis finnes flere eksempler på byggeplasser som har som mål å være avfallsfrie. Men hvordan kan vi få det til? Du får høre mer om dette på vårt første heldigitale Brød & Miljø-møte 10. juni.

Møtet er utviklet av NAL i samarbeid med Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).

 

PROGRAM:


08.30
Velkommen til heldigitalt Brød & Miljø
v/Reidun Granberg, prosjektleder, Norske arkitekters landsforbund

 

08.35
«Samfunnsøkonomisk analyse av avfall fra nybygg, avfallsgjenvinning og ombruk»
Rapporten, som er laget av Samfunnsøkonomisk analyse og NIBIO på oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), presenteres. Dette er en samfunnsøkonomisk analyse av avfallsminimering, gjenvinning og ombruk av byggevarer. Rapporten presenteres.
v/ Karin Ibenholt, daglig leder, Samfunnsøkonomisk analyse08.50
Avfallsfrie byggeplasser innen 2025 i Stavanger og Sandnes
Fra en god tanke til handling.
Ingunn O. Bjerkelo, avdelingsleder PA, Sweco

 

09.05

Avfallsfrie byggeplasser
Prefabrikkering og elementbygging som virkemiddel til å ta bort byggavfall.
John R. Moen, daglig leder, BAdigital

09.20

Forskningsprosjekt på avfallsreduksjon
Skanska, SINTEF, Optimera, Skanska Husfabrikken og Norsk Gjenvinning har gått sammen om prosjektet ConZerW å utvikle løsninger som kan møte de forventede kravene til avfallsreduksjon på byggeplasser frem mot 2022.
Randi Lekanger, miljøsjef, Skanska

09.35
Oppsummering/avslutning

09:45
Avslutning

Det tas forbehold om endringer i programmet.

 


Om Brød & Miljø:

Brød og Miljø er et frokostmøter som er møtested for inspirasjon, dialog og erfaringsutveksling knyttet til klima- og miljøutfordringene i bygg-, anlegg og eiendomsnæringen (BAE-næringen). Fokus er tverrfaglighet og dialog.

Brød & Miljø arrangeres av NAL i samarbeid med Statsbygg, Treindustrien, Innovasjon Norge, Faggruppen for bygg og anlegg (Tekna/NITO), og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Brød & Miljø strømmes direkte og åpent. Frokostmøtene er gratis og åpne for alle interesserte, men krever påmelding.

Les mer her

VIKTIG: Brød & Miljø 10. juni om Avfallsfrie byggeplasser blir et heldigitalt møte, dvs det er kun direkte strømming, og opptak som blir lagt ut i ettertid.

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
1. januar 2022