Tilbake til alle kurs og arrangementer

Fordypning i farger

Oslo 13. mai 2020
Fordypning i farger
Kurs
Inspirasjon
Scanstockphoto
UTSETTES. Praktisk laboratorium med 2 dagers fordypning i farge og materialitet i arkitektur og rom. Et samarbeid med Mette L´orange, billedkunstner og arkitekt/professor i farge UiB/KHiO og Bent Erik Myrvoll, billedkunstner og stipendiat i kalkbaserte teknikker ved Norsk Håndverksinstitutt.
Pris
MNAL kr 7200,-
MNIL kr 7200,-
MNLA kr 7200,-
Øvrige kr 9900,-
Wildcard MNAL kr 3600,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

På kurset gis en teoretisk gjennomgang av maling- og pussteknikker, farget betong og metoder for fargeundersøkelser, etter dette blir det et praktisk fargelaboratorium med pigmenter og ulike bindemidler for vegg, møbel/objekt, samt kalkbaserte teknikker, bl.a stucco lustro og fresco mm. Det blir satt av tid til at deltakerne selv kan teste ut muligheter, blande farger og stille spørsmål.

Målet er å inspirere deltakerne til mer bevisst i valg av farger og materialitet i sine prosjekter og samtidig bidra til å motvirke de siste årenes trend med utstrakt bruk av hvitt, svart og ulike sjatteringer av grått, som vi ser mye av både i moderne bygninger, i boligområder og byer og ikke minst i interiørbladene.

«Arkitekter og interiørarkitekter har mye å hente på å tilegne seg mer kunnskap om fargens materialitet. En mer grunnleggende forståelse kan bidra til en mer personlig tilnærming til fargesetting i prosjektene, og en mer dynamisk og vakker behandling av overflater. Dette sier arkitekt, professor og billedkunstner Mette L’orange, som er en av kurslederne.
Bent Erik Myrvoll er den andre kurslederen. Han er billedkunstner og stipendiat ved Norsk Håndverksinstitutt. Les mer om hans arbeider her:

Målgruppe: Arkitekter, interiørarkitekter og andre interesserte.

PROGRAM DAG 1:

0930 – 1000
Registrering / kaffe

1000 – 1005
Velkommen
v/ Dagny Marie Bakke, prosjektleder, Fagavdelingen NAL

1005 – 1045
Farger i arkitekturen
Litt historikk. Ulike tilnærminger til fargeplanlegging. Prinsipper og metoder for utvikling av paletter og materialitet.
v/ Mette L’orange, arkitekt MNAL, billedkunstner og professor i farge ved UiB og KHiO

1050 – 1145
Fargenes håndverk og materielle egenskaper
Kalkbaserte teknikker. Stedsrelaterte pigmenter og utvikling av disse i forhold til kunst og arkitektur. Metoder for kartlegging og bruk av historiske farger/ ulike materialiteter.
v/Bent Erik Myrvold, billedkunstner, muralekspert og stipendiat ved Norsk Håndverksinstitutt

1145 – 1230
Lunsj

12.30-14.30
Fargenes håndverk og materielle egenskaper, verksted
Oppstart fargeverksted. Orientering rundt fargeblanding, muligheter og begrensninger. Praktisk tilrettelegging for maling. Deltakerne får muligheter til å prøve pigmenter med ulike bindemidler (akryl, tempera, olje etc)
v/Bent Erik Myrvoll og Mette L´orange

1430 – 1445
Kaffepause

1445 –1550
Verksted fortsetter
Avslutning og diskusjon

1600 – Slutt

PROGRAM DAG 2:

0900
Morgenmøte, kaffe og orientering om dagens program
v/ Dagny Marie Bakke, prosjektleder, Fagavdelingen NAL
Faglig input ved kurslederne

1000
Fargenes håndverk og materielle egenskaper. Verksted fortsetter
Bent Erik Myrvoll og Mette L´orange orienterer og demonstrerer ulike kalkbaserte teknikker, det vil bli vist pigmentering i pussoverflater. Myrvoll vil demonstrere stuccolusstro teknikken. Visning av eksempler fra felles prosjekter.
Deltagerne får blant annet prøve å lage egen kalkmaling (kalk og silikat (vannglass)

1200 – 1245
Lunsj

1245-1245
Verkstedet fortsetter med demonstrasjon av stucco lustro, samtidig jobber kursdeltagere videre med egne utprøvinger.

1445-1500
Oppsummering, diskusjon og avslutning


Det tas forbehold om endringer i programmet.

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
13. mai kl 08.00 til
14. mai kl 10.00
PÅMELDINGSFRIST
23. mars 2020
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått