Tilbake til alle kurs og arrangementer

Design for grønn mobilitet

Oslo 23. september 2020
Design for grønn mobilitet
Kurs
Energi og miljø
Landbrukskvartalet utvikling / Transborder studio
Du kan velge mellom å følge kurset digitalt eller i sal. Følg lenken under for påmelding til digital deltakelse og pris for dette.
Pris
MNAL kr 3990,-
MNIL kr 3990,-
MNLA kr 3990,-
Øvrige kr 5200,-
Wildcard MNAL kr 1990,-
NAL-studentmedlem kr 350,-
NIL-studentmedlem kr 500,-
NLA-studentmedlem kr 500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Ønsker du å følge dette kurset via direkte strømming: Meld deg på her!

Ved siden av bebyggelse er mobilitet (transport) noe av det mest arealkrevende vi holder på med som samfunn i dag. For å møte designutfordringene innenfor dette feltet trengs arkitektoniske og teknologisk bærekraftige løsninger.  

Grønn mobilitet dreier seg om alt fra visjoner ved byplanlegging, utvikling av løsninger for plassering av biler og sykler til løsninger for kollektivtrafikk og ikke minst gange. Kurset handler om hvordan planlegge og designe for å integrere transportmidler i hverdagsarkitekturen, på en bærekraftig og gjennomtenkt måte.

Arkitekter og designere, planleggere og landskapsarkitekter er involvert i utforming av stasjoner for tog, t-bane og buss/trikk, parkeringshus, pendlerparkering, ladestasjon for el-biler, sykler samt utforming av gater og plasser med tanke på tilrettelegging for alle brukergrupper. Kurset tar for seg arkitektur, landskapsarkitektur og design for grønn mobilitet knyttet til persontransport - transport av mennesker med tog, bil, buss, sykkel mm.

Vi har invitert et variert knippe av fagpersoner for å belyse både omfanget, kompleksitet og noen av utfordringene knyttet til planlegging, prosjektering og detaljering av løsninger for grønn mobilitet. Det blir også presentert eksempler på løsninger for sykler, parkering av biler og kollektivtransport (tog og buss).

Målsetting med kurset: Inspirasjon og matnyttig kunnskap om detaljering for grønn mobilitet, gjennom presentasjon av erfaringer og eksempler.

Målgruppe: Arkitekter, landskapsarkitekter, planleggere, designere, byggherrer og andre interesserte.
Kurset er utviklet av NAL i samarbeid med Barbara Hasenmüller, Michael Lommertz/Bollinger og Grohmann, og FutureBuilt.

Våre smitteverntiltak:
NAL følger Folkehelseinstituttets regler, råd og veiledninger, og slipper kun inn det tillatte antall kursdeltakere.

 

 

PROGRAM:

0830 – 0900
Registrering / kaffe

0900 – 0905
Velkommen
v/ Fagavdelingen, NAL

0905 – 0935
Kollektivtrafikk etter Korona
Korona-pandemien har vist oss helt nye utfordringer i kollektivtrafikken. Samtidig er bruk av offentlige transportmidler ut fra klimaperspektivet viktigere enn noen gang før. Hvordan klarer vi balansegangen mellom smittebegrensning, daglig transportbehov, hjemmekontor, lønnsomhet og miljøhensyn?
v/Michael Lommertz, sivilarkitekt, MNAL, Bollinger + Grohmann, faglig leder bærekraft

0935 – 0945
Grønn mobilitet og FutureBuilt
Hvordan tilrettelegge for en kortreist hverdag, hvor det å gå, sykle eller reise kollektivt er et naturlig valg? Eksempler fra forbildeprosjektene og presentasjon av relevante veiledere.
v/ Pia Bodahl, kommunikasjonsleder, FutureBuilt

0945 – 1030
Det planlegges for en ny tetthet og bymessighet på Fornebu. Hva skjer når gående og syklende prioriteres?
Om muligheter og utfordringer i prosessen. Presentasjon av Nansenløkka på Fornebu med fokus på fellesskap, urbant landbruk og grønn mobilitet. Et lite innblikk i Landbrukskvartalet i Oslo og bilfritt byliv. Begge er Futurebuilt -prosjekter. 
v/Siri Lundestad, arkitekt, Transborder studio, Oslo

1030 – 1045
Pause

1045 -1115
Sykkel i byen
Mengder av gamle sykler som tidligere hopet seg opp rundt stasjonene er ikke lenger ønskelig. Mange har i dag dyre elsykler og trenger sikker oppbevaring av disse på dagstid. Moderne sykkel-hoteller bidrar både til sikker oppbevaring og til et ryddigere bybilde. Vi får presentert eksempler på nyere sykkelhotell og prinsippene bak.
v/Michael Lommertz, sivilarkitekt, MNAL, Bollinger + Grohmann, faglig leder bærekraft

1115 -1200
Parking- how architects can contribute to greener mobility
This lecture will focus on existing norms for parking in Norway, present projects which challenge these rules, and aspirational projects from Scandinavia where parking is reinvented or celebrated as a resource. Foredraget blir holdt på engelsk
v/Colm O'Brien, Arkitekt/byplanlegger, Holt O´Brien, Oslo

1200 – 1245
Lunsj

1245 - 1330
Mobilitet i fremtidens bærekraftige byer
Mobiliteten er i stadig endring og nye teknologier har innvirkninger på fremtidens byer. Hvordan vil vi reise fremtiden og hvordan kan vi planlegge byrommene for disse endringene? 
v/Øystein Berge, samfunnsøkonom, COWI

1330 -1400
Trondheim Stasjonssenter 
v/Thomas Grave-Larsen, Head of infrastruktur, Arkitekt MAA, Arkitema, København


1400-1415
Pause

1415 – 1500
Vision for fremtidens bærekraftige metro
v/Thomas Grave-Larsen, Head of infrastruktur, Arkitekt MAA, Arkitema, København


1500 – 1545
Mobilitet som arkitektur
v/Iwan Thomson, landskapsarkitekt, Lala Tøyen, Oslo

1545 – 1600
Spørsmål og diskusjon

1600
Avslutning

Det tas forbehold om endringer i programmet.

 

 

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
23. september kl 13.00 til
23. september kl 16.00
PÅMELDINGSFRIST
22. september 2020
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått