Tilbake til alle nettkurs

Landskapsforståelse og økologi (direkte strømming)

17. februar 2021
Landskapsforståelse og økologi (direkte strømming)
Nettkurs
Energi og miljø
Illustrasjon: Adobe Stock / NAL
Kurset handler om hvordan du kan tolke og forstå verdier i landskapet, og lese landskapet som helhet, ikke bare de enkelte delene, men sammenhengen mellom økologiske, klimatiske, romlige, historiske og kulturelle verdier. Hvordan gjøre undersøker av naturgrunnlaget for å få en dypere forståelse for kompleksiteten i landskapet er også tema.
Pris
MNAL kr 2900,-
MNIL kr 2900,-
MNLA kr 2900,-
NAL-studentmedlem kr 250,-
NIL-studentmedlem kr 250,-
NLA-studentmedlem kr 250,-
Øvrige kr 4200,-
Wildcard MNAL kr 500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Hva er tverrfaglig landskapsforståelse? Ulike fagdisipliner har forskjellige blikk på, og språk for å beskrive omgivelsene. Hva kan tverrfaglighet i analyse og planlegging innebære? Det blir i denne delen av kurset et gruppearbeid med konkrete oppgaver (utdeling av kart), etterfulgt av oppsummering og samtale.

Hva betyr bruk, logistikk og tilgjengelighet for ulike naturlige systemer, mennesker og dyr, - under ulike forhold og gjennom året?

Mot slutten av kurset ser vi nærmere på programmering, konsept og gjennomføring. Hvordan kan vi tilpasse oss ulike behov, skala, logistikk, inngrepssone, marksikring etc. Vi ser nærmere på økologiske funksjoners fotavtrykk, i tid og i rom, og hva som er det faktiske fotavtrykket av et bygg.

Hvordan tilpasse oss omgivelsenes bestandige elementer og verdier som terreng, økologi, hydrologi og samtidig hensynta immaterielle verdier som lyd, mørke, tåke, vind, hendelser og fenomener? Hvordan ivareta landskapsverdier gjennom alle faser, til ferdigstillelse og fremtidig utvikling - nåtid og fremtid.

Detaljert program kommer.

OM STRØMMIMG:

Både deltakere i sal og deltakere på strømming får tilgang til opptakene etter kurset. Når du kjøper kurset kan du følge strømmingen i samtid eller se opptakene etter kurset. Opptakene blir publisert innen en uke. Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL. Ta kontakt med oss for tilbud om gruppepris, vi kan gi deg et godt tilbud.

 

 

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
17. februar 2021
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke