Tilbake til alle kurs og arrangementer

Landskapsforståelse og økologi

Oslo 10. november 2020
Landskapsforståelse og økologi
Kurs
Energi og miljø
Illustrasjon: Akerselva ved Nydalen, foto LINK
Kurset handler om hvordan du kan tolke og forstå verdier i landskapet, og lese landskapet som helhet, ikke bare de enkelte delene, men sammenhengen mellom økologiske, klimatiske, romlige, historiske og kulturelle verdier. Hvordan gjøre undersøker av naturgrunnlaget for å få en dypere forståelse for kompleksiteten i landskapet er også tema.
Pris
MNAL kr 3990,-
MNIL kr 3990,-
MNLA kr 3990,-
Øvrige kr 5500,-
Wildcard MNAL kr 1990,-
NAL-studentmedlem kr 350,-
NIL-studentmedlem kr 500,-
NLA-studentmedlem kr 500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Hva er tverrfaglig landskapsforståelse? Ulike fagdisipliner har forskjellige blikk på, og språk for å beskrive omgivelsene. Hva kan tverrfaglighet i analyse og planlegging innebære? Det blir i denne delen av kurset et gruppearbeid med konkrete oppgaver (utdeling av kart), etterfulgt av oppsummering og samtale. 


Hva betyr bruk, logistikk og tilgjengelighet for ulike naturlige systemer, mennesker og dyr, - under ulike forhold og gjennom året?

Mot slutten av kurset ser vi nærmere på programmering, konsept og gjennomføring. Hvordan kan vi tilpasse oss ulike behov, skala, logistikk, inngrepssone, marksikring etc. Vi ser nærmere på økologiske funksjoners fotavtrykk, i tid og i rom, og hva som er det faktiske fotavtrykket av et bygg.

Hvordan tilpasse oss omgivelsenes bestandige elementer og verdier som terreng, økologi, hydrologi og samtidig hensynta immaterielle verdier som lyd, mørke, tåke, vind, hendelser og fenomener? Hvordan ivareta landskapsverdier gjennom alle faser, til ferdigstillelse og fremtidig utvikling - nåtid og fremtid.

Kurset er utviklet av NAL i samarbeid med Hanne Johnsrud i LINK Arkitektur.

Ønsker du å følge kurset via direkte strømming, meld deg på her

OM STRØMMIMG:
Både deltakere i sal og deltakere på strømming får tilgang til opptakene etter kurset. Når du kjøper kurset kan du følge strømmingen i samtid eller se opptakene etter kurset. Opptakene blir publisert innen en uke. Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL. Ta kontakt med oss for tilbud om gruppepris, vi kan gi deg et godt tilbud.

PROGRAM

0830 – 0900
Registrering / kaffe

0900 – 0905
Velkommen v/ Fagavdelingen NAL

0905 – 0930
Landskapsforståelse og økologi, introduksjon
v/ Hanne Johnsrud, Landskapsarkitekt MNLA, LINK Arkitektur, lektor ved AHO

0930 – 1015
1:1 Natur-menneske, fenomenologiske betraktninger
v/Hanne Bat Finke, førsteamanuensis ved institutt for urbanisme og landskap ved AHO

1015-1025
Pause

1025 – 1110
Naturgrunnlaget - den økologiske sammenhengen
v/ Kari Anne Bråthen, planteøkolog, professor ved UiT og professor II ved AHO

1110 – 1130
Lese kart, forstå et landskap. Kartøvelse
v/ Hanne Johnsrud og kursdeltakere

1130 – 1215 Lunsj

1215 – 1245
Felles diskusjon, hva forteller kartet? Hvem ser hva? Kartøvelse
v/Hanne Johnsrud, med Kari Anne Bråthen og Marius Fiskevold og kursdeltakere

1245 -1330
Tverrfaglighet i analyse og planlegging
v/Marius Fiskevold, landskapsarkitekt, PHD, MNLA, førsteamanuensis NMBU, Sweco

1330 -1400
Demokratiske landskap – talsmann for naturen
v/ Fredrik Vikse, politisk rådgiver, SABIMA

1400 – 1415
Pause

1415 – 1505
Et prosjekts fotavtrykk. Fra ide til virkelighet
v/ Ingunn Sirevåg Jensen, Siv. Ark. MNAL Link Arkitektur og Stefán Jón Ingólfsson, Landskapsarkitekt MNLA, Link Arkitektur

1505 – 1550
Arkitektens fotavtrykk
v/ Gisle Løkken, president i NAL

1550-1600
Avslutning
v/Hanne Johnsrud

Det tas forbehold om endringer i programmet.

 

Jeg ønsker å melde meg på

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
10. november kl 09.00 til
10. november kl 16.00
PÅMELDINGSFRIST
3. november 2020
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke