Tilbake til alle kurs og arrangementer

Retorikk for arkitekter

Oslo 23. april 2020
Retorikk for arkitekter
Kurs
Inspirasjon
Illustrasjon: Josefin Karlsson
UTSETTES. Arkitekter formidler kunnskap gjennom ulike kommunikasjonsverktøy som tegninger, bilder og ord. Det å beherske disse verktøyene, og kunne kombinere dem er en viktig del av yrket. Ordene er i mange sammenhenger det limet som binder de øvrige delene sammen.
Pris
MNAL kr 3990,-
MNIL kr 3990,-
MNLA kr 3990,-
Øvrige kr 5500,-
Wildcard MNAL kr 1990,-
NAL-studentmedlem kr 350,-
NIL-studentmedlem kr 500,-
NLA-studentmedlem kr 500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Kurset gir deg en innføring i hvordan klassisk retorikk kan benyttes som verktøy i kommunikasjon med bestillere og andre aktører i byggeprosjektet. Retorikk kan benyttes for å forklare, argumentere og overbevise – ikke bare gjennom hva som sies og hvordan det sies, men også hvordan det formidles gjennom kroppsspråket. 


I kurset rettes oppmerksomheten mot det talte ord, som i arkitektens hverdag brukes i alle møter, med oppdragsgivere, bestillere, konsulenter, politikere og allmennheten.

Du lærer om hvordan du kan presentere dine ideer og ditt prosjekt og samtidig nå fram med overbevisende argumenter, slik at mottakeren ser styrken i prosjektet ditt.

Les intervjuet med kursleder Josefin Karlsson ”Arkitekter trenger kunnskap om retorikk”.

Kurset er lagt opp med forelesninger og korte workshops. Deltakerne får tilsendt en liten hjemmeoppgave i forkant av kurset som går ut på å besvare et par spørsmål om presentasjoner som man selv har holdt.

All rights reserved

Kursleder og foredragsholder er Josefin Karlsson som arbeider hos Sweco Architects i Gøteborg. (Foto: Daniel Samuelsson.) Hun er utdannet arkitekt ved Chalmers Tekniska Høgskole og undersøkte i sitt eksamensarbeid arkitekters forhold til retorikk og har senere skrevet boken Retorikkens kraft (2017). Karlsson underviser også i dette temaet på Chalmers og holder foredrag på arkitektkontorer i Sverige.

Begrenset antall deltakere. Kurset holdes på svensk.

 

 

Foto: Anna Hult

 

 PROGRAM

0830 – 0900
Registrering og kaffe

0900 – 0905
Velkommen
v/ Fagavdelingen i NAL

0905 - 0920
Introduksjon og presentasjon av opplegget for dagen
v/ Josefin Karlsson

0920 -1000
Forelesning 1: Hva tenker bestillere om arkitekters måte å kommunisere?

Hva er retorikk og hva er en presentasjon? Hvorfor trenger vi som arkitekter kunnskap om dette. Arkitekten som selger av verdi. Om tillit og tilpasning til målgruppen.


1030 – 1045
Pause

1045 – 1200
Workshop 1: Om å tilpasse presentasjoner til ulike målgrupper.
Deltakerne deles inn i grupper på 3-4. Hver gruppe skal holde en presentasjon av et kjent prosjekt og til en valgt målgruppe. Hver gruppe får 30 min til å forberede en presentasjon tilpasset målgruppen. Deretter presenterer gruppene for hverandre og vi diskuterer ulikheter i presentasjonene avhengig av kunnskapsnivå og målgruppe. Josefin følger gruppene tett.


1200 – 1245
Lunsj

1245 -1330
Forelesning 2: Verktøy for oppbygging av en presentasjon – fem deler
Tydelige verktøy for å bygge opp en interessant og tydelig presentasjon. Gjennomgang av de fem delene; inventering, disposisjon, formulering, memorering og framføring.

1330 - 1345
Pause


1400 -1530
Workshop 2: Lag en egen presentasjon: Benytt de fem trinnene og finn gode argumenter.
Kursdeltakerne skal selv sette sammen en kort presentasjon på ca. 5 minutter der de skal presenterer et prosjekt utfra verktøy og tips de har fått i forelesningen. De skal benytte de 5 trinnene og finne argumenter som er relevante og holdbare utfra de forutsetninger som de får i forelesningen. Alternativt fortsetter de på presentationen fra workshop 1 og arbeider videre med den. Avhengig av antall deltakere presenterer vi i felleskap eller i mindre grupper.


1530-1600
Sammenfatning og avslutning av dagen.

1600 Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet.

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
23. april kl 09.00 til
23. april kl 16.00
PÅMELDINGSFRIST
1. januar 2000
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått