Tilbake til alle kurs og arrangementer

Tredagers kurs: Fordypning i universell utforming og inkluderende arkitektur

Oslo 24. mars 2020
Tredagers kurs: Fordypning i universell utforming og inkluderende arkitektur
Kurs
Universell utforming
Illustrasjon: Israels plads, København, Cobe arkitekter, foto Rasmus Hjortshøj – COAST
Universell utforming inngår i dag som en naturlig del av samfunnsplanleggingen, i alt fra bygninger, uteområder til varer og tjenester. Begrepet inkluderende arkitektur har en helhetlig arkitektonisk, sosial og verdimessig tilnærming og rommer flere brukere.
Pris
MNAL kr 8500,-
MNIL kr 8500,-
MNLA kr 8500,-
Øvrige kr 12400,-
Wildcard MNAL kr 3500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Dagens utfordringer i norske kommuner, byer og tettsteder tilsier at det er behov for mer kunnskap både om universell utforming og inkluderende arkitektur blant norske arkitekter. For å finne de gode løsningene må man forstå ulike brukerperspektiv og skape helhetlige arkitektoniske løsninger som kan inkludere så mange som mulig. Ved å planlegge på tvers av brukergrupper og å samlokalisere funksjoner i lokalmiljøet, kan vi skape møteplasser der flere kan delta.

Med "Fordypning i universell utforming og inkluderende arkitektur" tilbyr NAL for annen gang et kunnskapsutviklingsprogram med spesialtilbud til Wildcard medlemmer. Programmet består av kurs, befaringer, verksted og selvstudium. Antall deltakere er begrenset. Kursdeltakerne får en litteraturliste og tilgang til et utvalg nettkurs. Deltakerne får diplom ved gjennomført program.

Kunnskapsutviklingsprogrammet er støttet av Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet). Hensikten er å styrke arkitektprofesjonens oppmerksomhet på universell utforming. NAL ønsker å stimulere til nytekning og interesse for universell utforming og inkluderende arkitektur blant medlemmene.

Målsetting: Dette programmet skal inspirere deltakerne til å arbeide kreativt med inkluderende arkitektur og universell utforming og gi dypere forståelse for ulike brukeres behov samt sentrale begreper og problemstillinger innenfor feltet universell utforming og inkluderende arkitektur.

Les mer om Wildcard-ordningen her.

OVERNATTING I OSLO: Vi reserverer antall rom på ps:hotell for natten mellom 24. og 25. mars. Trenger du rom, booker du selv på frontdesk@pshotell.no og sier at du skal ha et av NAL-rommene. Pris kr. 1160,-/rom inkl. frokost. Booking av enkeltrom kan avbestilles inntil kl. 16.00 dagen før. Du står selv ansvarlig for bookingen.

PROGRAM

Programmet har tre samlinger:

Samling 1 og 2: 24.-25. mars 2020
Samling 3: 3. juni

Dag 1: Begrepsavklaring, tilnærmingsmåter, regelverk
Sted: ps:hotell, Vulkan, Oslo mandag 4. mars kl. 11.00 - 17.00

11:00
Velkommen og presentasjonsrunde.

11:45
Lunsj

12:30
God stedsutvikling – for alle
Øystein Bull-Hansen, sivilarkitekt MNAL, faglig ansvarlig, NAL BYLIVsenteret

12:50
Inkluderende arkitektur og brukerforståelse som arbeidsmetode
Eksempler. Om innovasjon og nytenking.
Karin Høyland, førsteamanuensis NTNU

13:50
Spørsmål og diskusjon

14:00
Pause

14:15
Hvordan bygg og by åpner og begrenser muligheter
Foredragsholder kommer

14:50
Pause

15:10
Universell utforming i praksis
Lise Rystad, arkitekt MNAL, daglig leder, NSW Arkitektur

17:00
Spørsmål og diskusjon/kaffe

17:30
Mingling & utveksling

18:00
Felles middag og samtaler/utveksling

Dag 2: Kjenne på kroppen
Sted: Norsk laboratorium for Universell Utforming, NTNU Gjøvik, tirsdag 5. mars, kl. 10.00 - 17.00

Del 1 Introduksjon til Norsk forskningslaboratorium for Universell utforming
Johnny Nersveen, faglig leder, Norsk forskningslaboratorium for universell utforming, NTNU Gjøvik

Del 2 Kjenne på kroppen i laboratoriet
Testing i fullskalalaboratoriet og sanselaboratoriet

16:00
Befaring i Smaragdbygget, NTNU Gjøvik
Anja Strandskogen, Reiulf Ramstad Arkitekter 

17:30
NSB togavgang til Oslo/Flybuss til Oslo Lufthavn Gardermoen

Mellomperiode mars-juni 2020
Som kursdeltaker får du tilgang til et utvalg relevante NAL nettkurs. Følg lenkene og "kjøp" kurset. Tilgang med det samme. Ordinær pris kommer opp, angi "Fordypning uu" i kommentarfeltet!

Arkitektoniske virkemidler i orientering og veifinning (spesialutviklet)
Inkluderende arkitektur – byrom og boformer (opptak)
Grønn materialbruk – eksempel Gvepseborg (spesialutviklet)
Adkomstløsninger og veifinning (opptak)

Samling 3:
Sted: Arkitektenes hus, Josefines gate 34, Oslo, tirsdag 28. mai kl. 09:00-16:00

09:00
Runde rundt bordet
Refleksjoner, erfaringer og problemstillinger fra egen praksis

09:30
Universell utforming – sømløst integrert i god arkitektur 
Gunn Schmitthenner, sivilarkitekt MNAL

10:15
Pause

10.30 
Program fortsetter

11:15
Løsninger for utforming av uteområder i forhold til universell utforming.
Gode eksempler. Hvordan håndtere bratt terreng.
Foredragsholder kommer

12:00
Lunsj

12:45
Eksisterende bygg: Hvordan gjøre bevaringsverdige bygg tilgjengelige og inkluderende?
Foredragsholder kommer

13:45
Spørsmål/diskusjon

13:55 Benstrekk

14:00
Orientering i de bygde omgivelsene med nedsatt syn
Sverre Fuglerud, rådgiver, Norges Blindeforbund

14:40
Typiske utfordringer og gode eksempler
Trine Presterud, rådgiver, Universell utforming AS

15:20
Befaring
Prosjekt kommer


15:45
Spørsmål, diskusjon

16:00
Avslutning

Det tas forbehold om endringer i programmet.

 

Jeg ønsker å melde meg på

STED
PS:Hotell Vulkan
Vulkan 22
0175 Oslo
VARIGHET
24. mars kl 08.00 til
25. mars kl 10.00
PÅMELDINGSFRIST
17. mars 2020
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke