Tilbake til alle nettkurs

De kritiske byggdetaljene – Ta bygningsfysikken på alvor! (direkte strømming)

17. mars 2020
De kritiske byggdetaljene – Ta bygningsfysikken på alvor! (direkte strømming)
Nettkurs
Prosjektering
Scanstockphoto
Mange av dagens arkitekter arbeider kreativt med former og volumer, og med alternative materialer og løsninger. Dette samtidig med at vi får stadig mer ambisiøse energikrav og et krevende uteklima som bygget skal takle uten å få skader.
Pris
MNAL kr 2900,-
MNIL kr 2900,-
MNLA kr 2900,-
NAL-studentmedlem kr 250,-
NIL-studentmedlem kr 250,-
NLA-studentmedlem kr 250,-
Øvrige kr 4200,-
Wildcard MNAL kr 500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Dette kan raskt få konsekvenser i forhold til detaljutforming. Hva skjer når du ønsker å «leke» med geometrien i prosjektet, som for eksempel skråstilte fasader, stabling av etasjer inn og ut i forhold til hverandre m.m.

På kurset vil vi også se nærmere på de spesielle og ofte knappe detaljene, der det arkitektoniske uttrykket er målet. Kanskje også lære av det som ikke fungerte etter intensjonen? Mange av de vanskelige detaljene vi omhandler i dette kurset skal også motstå uteklimaets belastninger gjennom bygningens levetid. At klimaet er i forandring, gjør utfordringen enda større.

Kurset er satt sammen med tanke på å formidle nyttig kunnskap som du kan bruke i ditt neste prosjekt. Kurset er utviklet i samarbeid med den erfarne bygningsfysikeren Pål Kjetil Eian, Norconsult.

Målgruppe: Arkitekter, ingeniører

OM STRØMMIMG:
Både deltakere i sal og deltakere på strømming får tilgang til opptakene etter kurset. Når du kjøper kurset kan du følge strømmingen i samtid eller se opptakene etter kurset. Opptakene blir publisert innen en uke. Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL. Ta kontakt med oss for tilbud om gruppepris, vi kan gi deg et godt tilbud.

0830 – 0900   
Registrering / kaffe

0900 – 0905    
Velkommen 
v/ Fagavdelingen NAL

0905 – 0930    
Introduksjon til temaet kritiske byggdetaljer
v/ Pål Kjetil Eian, avdelingsleder Bygningsfysikk, Norconsult AS

0930 – 1015    
Kreative geometriske former – konsekvenser for tekniske løsninger og prosjektøkonomi
v/John Lewis, arkitekt, prosjekteringsleder Vedal Entreprenør

1015 – 1030    
Pause

1030 – 1100
Trekledninger – hvorfor råtner det vi trodde var vedlikeholdsfritt? Hva bør vi gjøre?
v/ Mari Sand Austigard, seniorrådgiver, Mycoteam AS

1100 – 1145    
Byggskader forårsaket av prosjekteringsfeil, hva kan vi lære? 
v/ Trond Bøhlerengen, seniorforsker, SINTEF Community

1145 – 1230
Lunsj

1230 – 1315
Arkitektur og detaljering
v/ arkitektkontor NN

1315 – 1345   
Hvorfor trenger vi dampsperrer i bygningene våre? Og visste du at de også har blitt smarte?
Stig Geving, Professor i Bygningsfysikk, NTNU

1345 – 1400
Pause

1400  1430    
Metallkledning og –beslag. Hva må vi tenke på?
Franco Blöchlinger, daglig leder Metallplan AS

1430  1500    
Systemfasader – forstå de grunnleggende prinsippene!                     
Axel Bjørnulf, bygningsfysiker Norconsult AS

1500 – 1515   
Pause

1515 – 1545    
Hvordan kan vi sikrere bevege oss utenfor den brede vei? Kvalitetssikring av ikke preaksepterte detaljer og løsninger
v/Pål Kjetil Eian, avdelingsleder Bygningsfysikk, Norconsult AS

1545 – 1600    
Oppsummering, hva har vi lært i dag?

1600
Slutt

 

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
17. mars 2020
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke