Tilbake til alle nettkurs

Adkomstløsninger og veifinning (opptak)

26. november 2019
Adkomstløsninger og veifinning (opptak)
Nettkurs
Universell utforming
Illustrasjon: Scanstockphoto
Ved utforming av publikumsrettede bygg er det i dag strenge krav til oppfyllelse av Universell utforming. Når kan du føle deg trygg på at orientering og fremkommelighet er godt løst i ditt prosjekt -og at dokumentasjonen er tilstrekkelig?
Pris
MNAL kr 2800,-
Kursdeltaker kr 4100,-
MNIL kr 2800,-
MNLA kr 2800,-
NIL-studentmedlem kr 350,-
NLA-studentmedlem kr 350,-
Stud.arch. NAL kr 250,-
kr 500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Illustrasjon: Scanstockphoto

Erfaring viser at det er viktig å gjøre vurderinger knyttet til orientering og fremkommelighet tidlig i prosjekteringsporsessen for å oppnå et godt resultat.

Kurset går grundig inn i lovverket og i tillegg hvordan du kan arbeide systematisk med «veifinningsplan» som verktøy i utforming av gode løsninger. Du får presentert eksempler på hvordan arkitektoniske virkemidler kan erstatte kunstige ledelinjer, og hvordan man kan skape gode universelt utformede løsninger med trygg og intuitiv fremkommelighet.

Et sentralt krav til arkitekturen i dag at det skal være lett å finne fram og orientere seg for alle brukergrupper. Dessverre er det fortsatt slik at mange brukere har problemer med å orientere seg i publikumsrettede bygg. Adkomsten er første møte med bygget; men for noen kan det være vanskelig å finne inngangen, -de kan føle deg utrygge hvis det er en svingdør, særlig hvis de er blinde og svaksynte, -de vet kanskje ikke hvilken etasje de skal til og hvordan de kommer seg dit. Et alternativ til å bruke kunstige ledelinjer er å benytte arkitektoniske virkemidler for å oppnå det samme, f.eks. ved å skape visuelle og taktile avgrensning av en gangsone inn mot et inngangsparti eller i store åpne arealer.

Som arkitekt har du lært å tilpasse funksjoner og former til ulike behov og leve deg inn i ulike brukergruppers utfordringer. Når du tegner en barnehage så kan du forestille deg verden ut fra barnets perspektiv, på samme måte kan du ved å innhente kunnskap, forestille deg behovene til brukere som du i ikke tidligere har kjent.

I løpet av kursdagen åpnes det for spørsmål og diskusjon og vi arrangerer et verksted hvor du selv får diskutere og løse oppgaver både knyttet til lovverk og veifinning.

Ta gjerne en titt på veilederen: Arkitektoniske virkemidler i orientering og veifinning i forkant av kurset. Se nederst på siden for å laste ned veilederen!

Kurset er støttet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFdir.)

Kurset er utviklet og gjennomføres i samarbeid med Lise Rystad, NSW Arkitektur, og Trine Presterud, Universell utforming AS.

OM NETTKURSET ADKOMSTLØSNINGER OG VEIFINNING:
Nettkurset "Adkomstløsninger og veifinning" er et opptak av kurset som ble holdt 26. november 2019 i Arkitekturmuseet i Oslo som et heldags kurs. Total spilletid er anslagsvis 6 timer. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid. Kurset kan ikke lastes ned, men du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger.
Rettigheter: Norske arkitekters landsforbund (NAL).
Ved betaling av kursavgift, gis deltakeren rett til å se og høre kurset så mange ganger man ønsker i det tidsrommet kurset er tilgjengelig.. Deltakeren har ikke rett til å bruke kurset, eller deler av det, på noen annen måte uten etter forhåndssamtykke fra NAL. Deltakeren kan heller ikke overdra sine kursrettigheter til andre. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL.

Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris, vi kan gi deg et godt tilbud.

 

PROGRAM:

 

Ca 50 minutter
Arkitektoniske virkemidler i orientering og veifinning
Foredraget tar for seg temaet i veilederen: Arkitektoniske virkemidler i orientering og veifinning. Hvilke virkemidler er fornuftige og bør benyttes for å få til de gode løsningene. 
v/Lise Rystad, Arkitekt MNAL, Seniorarkitekt og daglig leder, NSW Arkitektur

Ca 45 minuter
Gjennomgang av lovverket -og sentrale krav knyttet til universell utforming
v/ Trine Presterud, Faglig leder bygg og uteområder, Universell utforming AS

Ca 40 minutter
Funksjonskrav og dokumentasjon av oppfyllelse - Verksted 
Korte oppgaver. Hvordan dokumentere at man har etterlevet kravene? Hva er bra og hva er ikke bra? Diskusjoner to og to eller rundt bordet. 
Oppgaver er utarbeidet på forhånd
Ledelse og oppsummering av verksted v/ Trine Presterud

Ca 15 minutter
Hindringer og snubletråder i hverdagen for en rullestolbruker
Eva Merete Lunde, Arkitekt, arealplanlegger, Ås kommune

Ca 30 minutter
Vårt arbeid med universell utforming, orientering og veifinning i prosjekteringsprosessen
Eksempler fra skolebygg.
v/ Leif Houck, sivilarkitekt MNAL, partner Spinn Arkitekter

Ca 15 minutter
Hindringer og snubletråder i hverdagen for en som er blind
v/ Sverre Fuglerud Seksjonsleder informasjon og samfunnskontakt, Norges Blindeforbund

Ca 30 minutter
Veifinningsplanen som verktøy – metode og dokumentasjon
Presentasjon av eksempler 
Introduksjon til verksted. Behov for analyser, spørsmål som bør stilles, sjekklister. Gjennomgang av ulike veifinningsplaner. 
v/Lise Rystad

Ca 30 minutter
Universell utforming i noen nyere offentlige bygg 
Med eksempler fra Barne- og ungdomssjukehuset i Bergen og Steinkjer skole
v/ Solveig Margrete Kornstad, sivilarkitekt, seksjonsleder, Rambøll Arkitektur og landskap


Ca 30 minutter
Det nye Deichmanske bibliotek 
Presentasjon av prosjektet og hvordan det er jobbet med universell utforming gjennom hele prosessen med særlig fokus på adkomst og veifinning.
v/ Einar Hagem, Arkitekt MNAL, Partner, Lund Hagem arkitekter


Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
1. januar 2022
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke