Tilbake til alle nettkurs

Reguleringsplanlegging - fra konsept til jus (opptak)

29. oktober 2019
Reguleringsplanlegging - fra konsept til jus (opptak)
Nettkurs
Planlegging/By- og stedsutvikling
Illustrasjon: Horten Indre havneby, Alt.arkitektur for Horten kommune
Det å utarbeide reguleringsplan er en forutsetning for å bygge noe i landet vårt - og innholdet i den har avgjørende betydning for hva og hvordan det kan bygges, og dermed for hvilke arkitektoniske kvaliteter som skapes.
Pris
MNAL kr 2800,-
Kursdeltaker kr 4100,-
MNIL kr 2800,-
MNLA kr 2800,-
NIL-studentmedlem kr 350,-
NLA-studentmedlem kr 350,-
Stud.arch. NAL kr 250,-
kr 500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

I tidlig fase - i konseptutvikling, i skisseprosjekt eller mulighetsstudie - legges mange viktige premisser for reguleringsplanen. For maksimal påvirkning på det endelige resultatet må arkitekten komme tidlig inn i reguleringsprosessen. Det er viktig å være bevisst på hvilke rammer jussen legger for de senere fasene av prosjektet: - er det begrensende, eller åpent for kreativitet og nyskapning?

I plan og bygningsloven er det krav om reguleringsplan i forbindelse med alle "større byggetiltak" og for tiltak som "kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn" (PBL § 12-1.Reguleringsplan, 3. ledd). Prosess og innhold knyttet til regulering er også styrt av PBL. Både arealkategorier som kan brukes i plankartet, og hvilke bestemmelser som kan benyttes. Det samme er prosessen med varsel, høring og vedtak m.m.

Dersom PBLs bestemmelser ikke er fulgt når det utarbeides reguleringsplan kan resultatet bli at planen ikke er juridisk bindende. Det kan få alvorlige juridiske og økonomiske konsekvenser for de som er involvert.

I bunnen av denne siden er det publiset en rekke vedlegg til bruk for kursdeltakerne. Disse kan lastes ned.

Vi har invitert arkitekter og planleggere for å dele av sin kunnskap, erfaringer og eksempler. Det blir satt av tid på kurset til spørsmål og diskusjon.

Kurset er utviklet i samarbeid med Fakultet for landskap og samfunn ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Nevnt i kurset:
Lenke til HÅNDBOK UTBYGGINGSAVTALER – FRA PLAN TIL GJENNOMFØRING

 

OM NETTKURSET REGULERINGSPLANLEGGING:
Nettkurset "Reguleringsplanlegging, fra konsept til jus" er et opptak av kurset som ble holdt 29. oktober 2019 i Arkitektenes Hus i Oslo som et heldags kurs. Total spilletid er anslagsvis 6 timer. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid. Kurset kan ikke lastes ned, men du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger.
Rettigheter: Norske arkitekters landsforbund (NAL).
Ved betaling av kursavgift, gis deltakeren rett til å se og høre kurset så mange ganger man ønsker i det tidsrommet kurset er tilgjengelig.. Deltakeren har ikke rett til å bruke kurset, eller deler av det, på noen annen måte uten etter forhåndssamtykke fra NAL. Deltakeren kan heller ikke overdra sine kursrettigheter til andre. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL.

Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris, vi kan gi deg et godt tilbud.


PROGRAM   
Videoene ligger i bunnen av siden! 

Ca 40 minuttre
Strategier for å skape god arkitektur – når det må lages en reguleringsplan
v/Gunnar Ridderström, førsteamanuensis, NMBU, arkitekt MNAL, PhD, partner i Citiplan AS

Ca 50 minutter
Fra idé til juridisk plandokument 
Faglige problemstillinger knyttet til regulering - forholdet mellom selve tomten/omgivelsene/ program for ny bebyggelse og juridiske og planfaglige rammebetingelser for tomten
v/Kari Kiil, Senior rådgiver, Plan, Asplan Viak AS

Ca 45 minutter
Hva kan fastlegges i plankartet?
Juridiske rammer i plan- og bygningsloven – eksempler
Bestemmelser og retningslinjer for fremstilling av plankartet.
v/Gunnar Ridderström

Hvordan arbeider ulike kommuner med reguleringsprosessen?

Ca 30 minutter
Administrativ og politisk behandling av reguleringsplaner - eksempler fra Oslo
v/ Monica Lilloe-Salvesen, seniorarkitekt, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Ca 30 minutter
Administrativ og politisk behandling av reguleringsplaner 
- eksempler fra Skedsmo kommune
v/ Kristin Dale Selvig, plan- og bygningssjef, Skedsmo kommune

Ca 15 minutter
Kommentarer og refleksjoner – spørsmål og diskusjon
v/Gunnar Ridderström

Hvordan arbeider arkitekter med reguleringsplaner?

Ca 30 minutter
Horten indre havneby - Områdeplan 
v/Hilde Hansson, sivilarkitekt og rådgiver i Vestfold fylkeskommune

Ca 30 minutter
Detaljregulering - Utfordringer og muligheter for å styre arkitektonisk utforming
v/Martin Ersdal, Byplanlegger, Grape Architects

Ca 45 minutter
Samarbeid og strategier i reguleringsprosessen

Eksempler fra; Drammen Helsepark, Strømmen Stasjon og Fornebu 9.4.
v/ Eli Grønn, Master i Arkitektur og Urbanisme, MNAL / Partner i Dyrvik Arkitekter

Ca 15 minutter
Kommentarer og refleksjoner – spørsmål og diskusjon
v/Gunnar Ridderström 


 

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
1. januar 2021
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke