Tilbake til alle nettkurs

Naturlig og balansert ventilasjon (opptak)

23. oktober 2019
Naturlig og balansert ventilasjon (opptak)
Nettkurs
Energi og miljø
Illustrasjon: Arkitekter/foto: Gullhella omsorgsboliger, Architectopia AS og Linje Arkitektur AS
Hvordan kan strategier for passiv klimatisering av bygg bidra til reduksjon av energibruk, lavere kostnader, bedre innemiljø og høy arkitektonisk kvalitet?
Pris
MNAL kr 2800,-
Kursdeltaker kr 4100,-
MNIL kr 2800,-
MNLA kr 2800,-
NIL-studentmedlem kr 350,-
NLA-studentmedlem kr 350,-
Stud.arch. NAL kr 250,-
kr 500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Illustrasjon: Arkitekter/foto: Gullhella omsorgsboliger, Architectopia AS og Linje Arkitektur AS.

De siste årene har det skjedd endringer i oppfatningen av hvordan et bygg skal og kan ventileres. Kunnskap om ulemper og muligheter ved forskjellige metoder for ventilasjon øker, ikke bare blant arkitekter, men også blant brukere. brukerne. Brukerne er blitt mer bevisst alternativer til de konvensjonelle, dyre og plasskrevende ventilasjonsanleggene.

Oppfatningen av termisk komfort er i ferd med å endre seg, mener Niels Lassen, en av foredragsholderne. Han har registrert en økende interesse for å benytte naturlig ventilasjon der det er fornuftig.

Det er fortsatt utfordringer med TEK17 knyttet til ventilasjon og energibruk, men disse kan overvinnes. Brukerne kan ha fordeler av å benytte hybrid- eller naturlig ventilasjon. Arne Førland Larsen er en av foredragsholderne som vil snakke om dette.

På kurset blir metoder og verktøy presentert. Det vises eksempler på naturlig ventilasjon i samspill med tekniske løsninger, materialer og planløsning.

Kurset er en kombinasjon av teori, lovverk og presentasjon av eksempler.
De fleste eksemplene som presenteres er fra bygg som allerede er bygget.

Kurset er utviklet i samarbeid med arkitekt MNAL Barbara Hasenmüller.

Målsetting med kurset: Gi deltakerne nødvendig kunnskap om naturlig/ hybrid ventilasjon av bygg, samt gi kunnskap og inspirasjon til selv å benytte dette i egen prosjektering.

Målgruppe: Arkitekter, ingeniører, bygg- og eiendomsforvaltere, VVS rådgivere og andre interesserte.

OM NETTKURSET NATURLIG OG BALANSERT VENTILASJON
Nettkurset "Naturlig og balansert ventilasjon" er et opptak av kurset som ble holdt 23. oktober 2019 i Arkitektenes Hus i Oslo som et heldags kurs. Total spilletid er anslagsvis 6 timer. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid. Kurset kan ikke lastes ned, men du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger.
Rettigheter: Norske arkitekters landsforbund (NAL).
Ved betaling av kursavgift, gis deltakeren rett til å se og høre kurset så mange ganger man ønsker i det tidsrommet kurset er tilgjengelig.. Deltakeren har ikke rett til å bruke kurset, eller deler av det, på noen annen måte uten etter forhåndssamtykke fra NAL. Deltakeren kan heller ikke overdra sine kursrettigheter til andre. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL.

Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris, vi kan gi deg et godt tilbud.

PROGRAM:

Utvidet komfortsone Ca 40 minutter
Forskningen på inneklima og særlig termisk komfort underbygger en påstand om at det ikke er nødvendig eller ønskelig med de stringente temperatur- og luftmengdekravene som vi setter til dagens bygg. Foredraget gir et oppdatert, og mer nyansert bilde av fagfeltet termisk komfort.
Niels Lassen, Skanska/PhD Canditat, Oslo/Trondheim 


Prinsipper for naturlig ventilasjon Ca 45 minutter
TEK17, utfordringer, løsninger.
Arne Førland Larsen, arkitekt, Head of Technology and Environment, LINK arkitektur, Oslo

Bygningsintegrert ventilasjon - eksempler
Undervisningsbygg, boliger, kontorer, kulturbygg
Arne Førland Larsen, arkitekt, Head of Technology and Environment, LINK arkitektur, Oslo

Naturlig klimatisering - Erfaringer fra tre gjennomførte prosjekter Ca 45 minutter

  • House Zero, Havard
  • Powerhouse Drøbak
  • ASI Alpinschule Østerikke.

Foredraget er på engelsk.
Kristian Edwards, Senior Architect, Snøhetta, Oslo

Strategier i prosjektgruppearbeidet  Ca 40 minutter
Praktiske erfaringer ved tidligfase og praktisk gjennomføring.

  • Boligene på Korpåsen: Opphoping av fukt i massivtre ved forenklet ventilasjonsløsning
  • Gullhella bo og aktivitetssenter: Termisk masse og nattkjøling via vinduslufting
  • Tangenodden 9: Termisk masse, solvarme og naturlig ventilasjon

Fred Arne Rise, Sivilarkitekt MNAL, Partner Linje Arkitektur AS, Oslo

Erfaringer med formidling av ideer - kommunikasjon med kunden   Ca 40 minutter
Eksempel fra Gullhella omsorgsbolig som er prosjektert med hybrid ventilasjon
Ryan McGaffney, Arkitekt MNAL, Architectopia AS 

Natural ventilation in cold climates: challenges and opportunities Ca 1 time
Prinsipper av naturlig ventilasjon i kaldt klima, eksempler.
Foredraget er på engelsk.
Stefan Holst, Dipl.- Phys., Transsolar Energietechnik GmbH (Klima Engeneering), München

 

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
1. januar 2021
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke